islem
Bas1lacak tusla

Kopyala
CTRL+C

Kes
CTRL+X

Yap1st1r.
CTRL+V

Geri al.
CTRL+Z

Sil.
DELETE

Seçilen ögeyi Geri Dönüsüm Kutusu'na atmadan dogrudan kal1c1 olarak sil.
SHIFT+DELETE

Seçilen ögeyi kopyala.
Ögeyi sürüklerken CTRL'e bas1n.

Seçili ögeye bir k1sayol olustur.
Ögeyi sürüklerken CTRL+SHIFT'e bas1n.

Seçilen ögenin ad1n1 degistir.
F2

imleci bir sonraki sözcügün bas1na tas1.
CTRL+SAg OK

imleci bir önceki sözcügün bas1na tas1.
CTRL+SOL OK

imleci bir sonraki paragraf1n bas1na tas1.
CTRL+A^AgI OK

imleci bir önceki paragraf1n bas1na tas1.
CTRL+YUKARI OK

Bir metin grubunu isaretle.
Herhangi bir ok tusu ile birlikte CTRL+SHIFT

Bir pencerede, masaüstünde veya bir belgede birden fazla öge veya metin seç.
Herhangi bir ok tusu ile birlikte SHIFT

Tümünü seç.
CTRL+A

Bir dosya veya klasör ara.
F3

Seçilen bir ögenin özelliklerini gör.
ALT+ENTER

Etkin ögeyi kapat veya etkin programdan ç1k.
ALT+F4

Etkin pencerenin k1sayol menüsünü açar.
ALT+BOSLUK ÇUBUSU

Ayn1 anda birden fazla belge açman1za izin veren programlarda etkin belgeyi kapat.
CTRL+F4

Aç1k ögeler aras1nda geçis yap.
ALT+TAB

Ögeler aras1nda aç1l1s s1ras1na göre geçis yap.
ALT+ESC

Bir pencerede veya masaüstünün ekran ögeleri aras1nda geçis yap.
F6

Belgelerim'de veya Windows Gezgini'nde Adres çubugunu göster.
F4

Seçilen ögenin k1sayol menüsünü göster.
SHIFT+F10

Etkin pencerenin Sistem menüsünü göster.
ALT+BOSLUK ÇUBUGU

Baslat menüsünü göster.
CTRL+ESC

Kars1l1k gelen menüyü göster.
ALT +menü ad1nda yer alan alt1 çizgili harf.

Kars1l1k gelen komutu çal1st1r.
Aç1k bir menüdeki komut ad1nda yer alan alt1 çizgili harf

Etkin program1n menü çubugunu etkinlestir.
F10

Saga dogru bir sonraki menüyü veya alt menüyü aç.
SAg OK

Sola dogru bir sonraki menüyü aç veya alt menüyü kapat.
SOL OK

Etkin pencereyi yenile
F5

Bilgisayar1m veya Windows Gezginin'de bir üst düzeydeki klasöre bak.
BACKSPACE

Geçerli görevi iptal et
ESC

CD-ROM sürücüsüne bir CD yerlestirdiginizde SHIFT tusuna basmak
CD'nin otomatik olarak çal1smaya baslamas1n1 önler.

iletisim kutular1 için asag1daki klavye tuslar1n1 kullan1n.

islem
Bas1lacak tuslar

Bir sonraki sekmeye geçmek.
CTRL+TAB

Bir önceki sekmeye geçmek.
CTRL+SHIFT+TAB

Bir sonraki seçenege geçmek.
TAB

Bir önceki seçenege geçmek.
SHIFT+TAB

Kars1l1k gelen komutu çal1st1rmak veya kars1l1k gelen seçenegi seçmek.
ALT +Alt1 çizili harf

Etkin seçenek veya dügmenin komutunu çal1st1rmak.
ENTER

Etkin seçenek bir onay kutusu ise, bu onay kutusunu isaretlemek veya isareti kald1rmak.
BOSLUK ÇUBUGU

Etkin seçenek, seçenek dügmelerinden olusan bir grup ise, grup içinden bir dügme seçmek
Ok tuslar1

Yard1m1 görüntülemek.
F1

Etkin listedeki ögeleri görüntülemek.
F4

Farkl1 Kaydet veya Aç iletisim kutular1nda bir klasör seçili ise, bulunulan klasörden bir üst klasöre geçmek.
BACKSPACE

Windows logo tusunu ve Uygulama tusunu içeren Microsoft Natural Klavye'ye veya uyumlu herhangi bir klavyeye sahipseniz, asag1daki klavye k1sayollar1n1 kullanabilirsiniz.

islem
Bas1lacak tuslar

Baslat menüsünü göster veya gizle.

Sistem Özellikleri iletisim kutusunu göster.
+BREAK

Masaüstünü göster.
+D

Tüm pencereleri simge durumuna küçült.
+M

Simge durumuna küçültülen pencereleri eski durumuna getir.
+Shift+M

Bilgisayar1m'1 aç
+E

Bir dosya veya klasör ara.
+F

bilgisayar ara.
CTRL+ +F

Windows Yard1m'1 görüntüle.
+F1

Bilgisayar1n1z bir ag etki alan1na bagl1ysa bilgisayar1 kilitle, bagl1 degilse kullan1c1 degistir.
+ L

Çal1st1r iletisim kutusunu aç.
+R

Seçilen ögenin k1sayol menüsünü göster.

Yard1mc1 Program Yöneticisini aç.
+U

Erisilebilirlik özellikleri ile ilgili kullan1sl1 k1sayollar:

islem
Bas1lacak tuslar

Süzme Tuslar1n1 aç/kapat
Sag SHIFT'e sekiz saniye bas1l1 tutun

Yüksek Kars1tl1g1 aç/kapat
Sol ALT +sol SHIFT +PRINT SCREEN

Mouse Tuslar1n1 aç/kapat
Sol ALT +sol SHIFT +NUM LOCK

Yap1skan Tuslar1n1 aç/kapat.
Bes kere SHIFT

Geçis Tuslar1n1 aç/kapat.
Bes saniye süreyle NUM LOCK

Yard1mc1 Program Yöneticisini aç.
+U

Windows Gezgini ile birlikte kullanabileceginiz klavye k1sayollar1:

islem
Bas1lacak tuslar

Etkin pencerenin en alt1n1 göster.
END

Etkin pencerenin en üstünü göster.
HOME

Seçili klasörün tüm alt klasörlerini göster.
NUM LOCK+numara tus tak1m1ndaki ASTERISK (*)

Seçili klasörün içerigini göster.
NUM LOCK+numara tus tak1m1ndaki ARTI i^ARET0 (+)

Seçili klasörü kapat.
NUM LOCK+numara tus tak1m1ndaki EKSi i^ARET0 (+)

Seçili klasör genisletilmis ise kapat veya üst klasörü seç.
SOL OK

Klasör genisletilmemis ise geçerli seçimi göster veya alt klasörü seç.
SAG OK

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 866
favori
like
share
emirkan Tarih: 01.12.2004 02:18
ELİNE SALİK GÜZEL CALİŞMA
ERSiN27 Tarih: 29.03.2004 04:26
@sefamelih


sagolasin ustam
:helal: :razi: :helal:
akillideli Tarih: 19.03.2004 20:28
ellerine saglik Ustam :super:
NIKE-Shox Tarih: 14.03.2004 17:35
@sefamelih

büyük bir yardim tesekürler

:helal: :oki:
H@lis Tarih: 14.03.2004 03:21
@sefamelih

cidden güzel hazirlamissin

@Egeden
:oki:herzaman bunlara böyle uygulasin aklinda kalir :oki::super: :super: :super: :super: :super: :super:
Egeden Tarih: 10.03.2004 17:03
Cok güzel Türkce aciklamalar.

Ah bide hafizamizda tutabilsek :tokmak: :tokmak:

;(