Birinci Dünya Savaşı sırasında Rusya savaştan çekilmiş. ABD de savaşın sonralarına doğru İtilaf Devletlerinin yanında savaşa katılmıştı. Bu gelişmeler İtilaf Devletlerinin Osmanlı İmparatorluğu’nu paylaşma tasarılarını bozmuştu. Çünkü Birinci Dünya Savaşı devam ederken İngiltere, Fransa ve Rusya yaptıkları görüşmeler sonucunda Osmanlı İmparatorluğu’nun topraklarını aralarında paylaştılar. Daha sonra bu paylaşma planına İtalya da katıldı. İngiltere, Fransa ve İtalya Devleti arasında yapılan bir antlaşma ile İtalya’ya da Osmanlı İmparatorluğu’nun topraklarından önemli bir pay verildi. İtilaf Devletleri, Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasından sonra aralarındaki sorunları gidermek ve paylaşım tasarılarını tekrar gözden geçirmek istediler. Ayrıca yenilen devletlerin durumunu da görüşmeyi uygun buldular. Bu amaçla İtilaf Devletlerince Paris’te bir barış konferansı düzenlendi (18 Ocak 1919). Konferansa Osmanlı topraklarında yaşayan Ermeni, Rum ve Araplar da çağrıldı. Bu grupların konferansa çağırılmalarının en önemli sebebi; Osmanlı İmparatorluğu’nun topraklarında onların nüfus olarak daha fazla olduğunu göstermekti. Böylece Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Türk nüfusunun daha az gösterilmesi amaçlanıyordu.

Konferansa katılan Yunanistan, gerçek dışı belgelerle Batı Anadolu’da Rum nüfusunun çoğunlukta olduğunu iddia etti. Bu bölgenin kendisine verilmesi gerektiğini bildirdi.

İzmir ve Batı Anadolu bölgesi, İtilaf Devletlerinin yaptığı gizli antlaşmalarla İtalya’ya verilmişti. İngiltere, Doğu Akdeniz’deki çıkarlarını güvence altına tutabilmek için Batı Anadolu’da İtalya gibi güçlü bir devleti istemiyordu. Bu bölgede zayıf bir Yunanistan’ın varlığı, İngiltere’nin çıkarlarına daha uygundu.

Paris Barış Konferansı’nda, İngiltere ve Fransa, Yunanistan’ı destekleyince İzmir ve Batı Anadolu’nun Yunanlılara verilmesi kararlaştırıldı. Bu karara İtalyanlar tepki göstermişlerse de bu oldubittiyi kabul etmek zorunda kaldılar. Bu olay, İtilaf Devletlerinin arasındaki ilk görüş ayrılığının başladığını göstermektedir.

Paris Konferansı’nda:
1) Devletler arası sorunların çözülmesi ve dünya barışının korunması için Milletler Cemiyeti’nin kurulması kararlaştırıldı.
2) Almanya, Avusturya, Macaristan ve Bulgaristan ile yapılacak antlaşmaların esasları belirlendi.
3) İzmir’in Yunanistan’a verilmesi kararlaştırıldı.
4) Manda ve himaye sistemi kabul edildi.
Açıklama:
İtilaf Devletleri, Wilson ilkelerine ters düşmemek ve sömürge düzenini devam ettirmek için manda ve himayecilik adı verilen yeni bir sistem ortaya koymuşlardır. Bu sisteme göre İtilaf Devletleri kendini idare edemediğini iddia ettiklerini ülkeleri geçici bir süre yönetecekti.Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 4938
favori
like
share