Bir kaç Kelime Fransizca

Alphabet/alfabe

Büyükharf;
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O,P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
K.harf;
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, y, z,

Okunuşu

B.harf;
a, be, se, de, ö, ef, je, aş, i, ji, ka, el, em, en, o, pe, kü, er, es, te, ü, ve, dubl ve, iks, igrek, zed

K.harf;
a, be, se, de, ö, ef, je, aş, i, ji, ka, el, em, en, o, pe, kü, er, es, te, ü, ve, dubl ve, iks, igrek, zed

Fransız alfabesinde 26 harf vardır
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A E I O U Y sesli(voyelles); dil dişler ve dudakların yardımı ile söylenen
diğer 20'si sessiz (consonnes) harflerdir
Harflerin Okunuşlari


C harfi a - o - u önünde k okunur.

* Le camarade (lö kamarad) - arkadaş
* La cuisine (la kuizin) - mutfak
* Le commerce -( iş) - (ticaret)
* La colère - (öfke)



C harfi e ve i önündeyse s okunur.

* Céder (bırakmak)
* Le centre (merkez)
* Le cinéma (sinema)


G harfi a ve o , u önünde g okunur.

* La guitare(gitar)
* La goutte (damla)
* La gorge (gırtlak)
* Le gamin (çırak)


G harfi e ve i önünde ise j okunur.

* Le gilet (yelek)
* Le gendarme(jandarma)


au (o) okunur.

* chaud (şo)


eau (o) okunur.

* tableau (tablo)


eu (ö) diye okunur.

* professeur (profesör)


ou (u) diye okunur.

* souci (susi)


oi (ua) diye okunur.

* bois (bua)


oeu (ö) diye okunur.

* boeuf (böf)


ch (ş) diye okunur.

* charbon (şarbon)


gn (ny) telaffuz edilir.

* gagner (ganye)



a bazı söcükler içinde okunmaz

* août (ut)
* toast (tost)


e sözcük içinde genellikle ö olarak okunur.

* demande (dömand)
* semaine (sömen)


Kural : Birden fazla sözcüklerin sonundaki e ler okunmaz.

* table (tabl)


è ve é (e) sesini verir

* père (per) - baba


sözcük sonundaki sessiz harfden önce gelirse (e) diye okunur.

* fer (fer)
* mer (mer)


ê harfi türkçedeki e gibi okunur.

* fête (fet)
* bête(bet)


e harfi iki sessiz harfin önünde e okunur.

* servir (servir)
* personne (person)


Sözcük başında bazan kural dışında (ö) diye okunur.

* reproche (röproş)


e bazı sözcükler içinde söylenmez.

* charcuterie (şarkutri)


ë sözcük içinde okunmaz.

* aiguë (egü)



ai (e) sesini verir.


Les Accent / Aksanlar
Fransızcada bazı harflerin üzerine bir kısım işaretler konulur.
Bu işaretler aksan (accents)lardır.

Üç çeşit aksan vardır.
1). l'accent aigu(é): Önüne gelen sesli harfle birleşmeyen ve Türkçedeki e harfini daha ince ve kapalı okuduğuzda ortaya çıkan sese benzer bir ses veren e lerin üzerine konur.

*
Le café (kahve)
*
L'été (yaz)
*
Le cinéma (sinema)
*
La santé (sağlık)







2). l'accent grave(è): Kendisinden sonra e harfi bulunan bir sessizdenönce gelen ve türkçedeki e gibi okunan e lerin biraz daha yumuşak ve açık okunmasını işaret eder.

*
Le mère (Anne)
*
Le père (Baba)







3). l'accent circonflexe(ê,î,ô,â): Sesli harflerden bir kısmının üzerine gelerek onların uzatılarak okunmasını işaret eder.

*
La tête (kafa)
*
Le rêve (düş , rüya)
*
Le gîte (barınak)
*
Le nôtre (bizimki)
*
Le pâtre (çoban)

*
Bazen aksanların sözcüklerin yazılışında olup ,okunuşuetkilemedikleride görülür.




*
dû (borçlu)
*
là (orada)
*
à (-de, -da, -ye, -ya)
*
où (nerede)

L'article -Tarif Harfleri-le - la
Fransızcada sözcük başlarına konulan iki tarif harfi vardır.
İnsan ve hayvan gösteren isimlerde erkek olanların önüne le , dişi olanların önüne la getirilir.

Bir ismi öğrenirken hangi article aldığını da beraber öğrenmelidir.
Sessiz bir harfle başlayan sözcüğün önünde le ,la = l' olur

* le école denmez l'école denir.










SÖZCÜK
OKUNUŞU;

* le livre.........lö livr (kitap)
* le chien........lö şiyen (köpek)
* le stylo.........lö stilo (dolmakalem)
* le chat........lö şa (kedi)
* la porte..........la port (kapı)
* la table........la tabl (masa)
* la chaise........la şez (sandalye)

Un , Une
Un , Une (bir)Un,une sayı sıfatı olarak (bir adet ,bir tane) anlamını vediği gibi ,<< o bir arabadır.; cümlesine ise (herhangi bir ) anlamında belirtme sözcüğü olarak kullanılır.


Fransızcada un ,une (bir ) anlamını verir.


Une voiture (bir araba ) ------------ (la voiture ) araba
Une orange (bir potakal)----------- (l’orange ) portakal
Un parapluie (bir şemsiye )-------- (le parapluie) şemsiye


Kural:


Un erkek cins isimlerin önünde kullanılır.

* (le stylo = un stylo) örnekte görüldüğü gibi stylo eril isimdir ve article le dür.



Une dişil cins isimlerin önünde kullanılır.


La orange– une orange örnekte görüldüğü gibi orange dişil isimdir ve article la dir.




Örnekler



Une image = bir resim
Un chien= bir köpek


asit Bir Cümle Kurma Şekli
C’
(BU)
est

(-dir ,-dur,-dür)

un,une

(Bir)

Livre

(İSİM)



Fransizcada basit bir cümle kurmak için kullanacağımız iki sözcüğümüz olacak bunlar ce ve est sözcükleridir.


Ce : Bu anlamını verir
est : -dır,-dir , -dür ,-dur anlamını verir.
Ce ve est yanyana geldiği zaman Ce , C’ şeklinde yazılır. Okunuşu C’est (Se) dir.
Kuracağımız cümle şeklimiz Bu bir .........dir şeklinde olacaktır.


İlk olarak bu anlamındaki C’ cümlenin başına gelir. Est ise ; ikinci sıraya Gelir.


Aşağıdaki Cümledeki aynı renkler birinci cümledeki Fransızca yine aynı renk Türkçesi verilmiştir.
C’est un stylo : Bu bir dolma kalemdir.


Örnek cümleler


* C’est une panier : Bu bir sepettir.
* C’est un livre : Bu bir kitaptır.
* C’est un lit : Bu bir yataktır.
* C’est une voitur : Bu bir arabadır.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 24466
favori
like
share
kalbim_SINEM Tarih: 15.02.2012 04:29
paylasim icin tesekkurler ama:72:
bunlar benim icin cocuk oyuncagi diyebilirim basit seyler
bilmeyenler icin guzel paylasim emeginize saqlik
okann-003 Tarih: 18.10.2010 00:38
bizi daha fazla bilgilendirirseniz çok sevinirim
okann-003 Tarih: 18.10.2010 00:37
EMEĞİNİZE SAĞLIK
CiCeGiM Tarih: 02.01.2010 12:23
Le nom commun / cins isim



Aynı cinsten varlıkların tümüne ad olan isimlerdir. Mesela L’étudiant /öğrenci) sözcüğü bütün üniversite öğrencileri için kullanılan bir cins isimdir.



La chaise : sandalye

La fille : kız

Le professeur : öğretmen

La maison : ev



Le nom propre / özel isim



Français

Ankara

Mer noir

Turquie

Marseille



Le nom concret / somut isim



Varlığını duyu organlarımızla anlayabildiğimiz varlıklardır.



La forêt : orman

L’usine: fabrika

Le fer: demir



Le nom abstrait / soyut isim



Varlıklarını akıl yoluyla anladığımız isimlerdir.



La joie: sevinç

La richesse: zenginlik

Le deuil : yas

L’amour: aşk,sevgi

Le sommeil: uyku



Le nom collectif / topluluk ismi



L’armée : ordu

Le peuple: halk

La caravane: kervan

La douzaine: düzine



Le nom composé / birleşik isim



Kural: Fransızcada birleşik isimlerin arasına (-) işreti konur



Le chou-fleur : karnabahar

La belle-soeur : baldız

Le gratte- ciel: gökdelen

La belle-de-nuit : gece sefası



Eril isimleri Dişil hale dönüştürme



Sonları –er ile biten eril (masculin) isimlerin sonuna –e getirilerek dişil (féminin) yapılır.



Un ami (bir erkek arkadaş) > une amiE : bir kız arkadaş

Un français : bir Fransız (erkek) > une française : bir Fransız (bayan)

Un marchand : bir erkek satıcı > une marchande : bir bayan satıcı



Sonu –n ve –t sessiz (consonnes) harfleriyle biten masculin – eril isimlerin féminin olması için sonlarındaki –t ler : tt+e = tte ; -n ler nn+e = nne olurlar.



Le lion (erkek aslan) la lionne : dişi aslan

Le chat: erkek kedi la chatte: dişi kedi



Sonu : -eau ile bitenler –elle haline dönüşür



Le chameau : erkek deve la chamelle : dişi deve

L’agneau: erkek kuzu l’agnelle : dişi kuzu



Sonu –er ile bitenler –ère dönüşür.



Un étranger : bir erkek yabancı une étrangère : bir bayan yabancı

Le fermier: erkek çiftçi la fermière: bayan çiftçi



Sonu – eur ile bitenler euse halini alır



Le menteur yalancı erkek la menteuse : yalancı bayan

Un coiffeur : bir erkek berber une coiffeuse : bir bayan berber



Sonu –teur ile bitenler – trice olurlar



Un acteur: bir erkek oyuncu une actrice : bir bayan oyuncu

Un directeur : bir erkek müdür une directrice : bir bayan müdür



Bazı isimlerin eril-dişil hallerinde düzen yoktur



Un prince : bir prens une princesse : bir prenses

Le canard : erkek ördek une cane : dişi ördek

Le cheval : erkek at la jument : kısrak

Le gendre : damat la bru : gelin



Bazı kişi adları her iki cinside karşılar



Un enfant :bir erkek çocuk une enfant : bir kız çocuk

Un concierge : bir erkek kapıcı une concierge : bir bayan kapıcı





Bazı hayvan isimlerinde her iki cinside karşılar



Un éléphant : bir fil (hem erkek hemde dişi fil için söylenir)

Un lézard : bir kertenkele

Une baleine: bir balina



Fransızcada bazı mesleklerin dişili yoktur bu durumlarda –femme sözcüğü eklenerek dişili yapılır:



Un médecin : bir erkek doktor une femme médecin :bir bayan doktor

Le professuer : bir erkek öğretmen la femme professuer : bayan öğretmen



Bir kısım isimlerin –eril durumundaki anlamlarıyla –dişil oldukları zamanki anlamları arasında fark vardır



Masculin – eril Féminin - dişil



Aigle : yırtıcı kuş, üstün adam, dahi aigle : dişi kartal, bayrak, arma

Couple: evli çift couple: çift (eşya için)

Livre : kitap livre: eski ağırlık ölçüsü

Vase : vazo vase : çamur



Pluriel des noms / isimlerin çoğulu



Fransızcada genellikle sözcüklerin sonuna –s getirilerek yapılır



Le livre : kitap les livres : kitaplar

Un chien : bir köpek des chiens : köpekler



Fakat bazı isimler aldıkları son eklere bağlı olarak farklı biçimlerde çoğul yapılırlar





Sonu –au –eau-eu- oeu ekleriyle biten isimlerin çoğulları – x alarak yaparlar



Un bateau : bir gemi des bateaux : gemiler

Le neveu : yeğen les neveux :yeğenler



Fakat şu 3 isim istisnai olarak –s alırlar:



Le landau: araba les landaus: arabalar

Le bleu : acemi er, öğrenci les bleus : acemi erler, öğrenciler

Le pneu : araba lastiği les pneus : araba lastikleri



Sonu –al ile bitenler – aux olur



Le journal : gazete les journaux : gazeteler



Fakat le bal (balo),le cal ( nasır) , le festival ( şenlik) , le carnaval (karnaval) ,le chacal .

( çakal) , le récital (resital) le régal (ziyafet) sözcükleri –s getirilerak yapılır.



Sonu – ou ile bitenler – x alır

Le bijou : mücevher les bijoux : mücevherler

L’hibou : baykuş les hiboux : baykuşlar



-ail ile biten isimleriden 7 tanesi –aux olur diğerleri -s alırlar

le corail: mercan les coraux : mercanlar

un bail: kira sözleşmesi des baux : kira sözleşmeleri

le soupirail : hava deliği les soupiraux: hava delikleri

un émail : mine, sır des émaux : mineler, sırlar

le travail: iş çalışma les travaux : işler, çalışmalar

un ventail : hava deliği (tuğlada) des ventaux : hava delikleri

levitrail : renkli cam pencere les vitraux : renkli cam pncereler



Sonu -s-x-z ile biten tekil isimlerin çoğulları yapılırken değişiklik yapılmaz



Le temps : zaman les temps: zamanlar

Le nez : burun les nez: burunlar

La voix : ses les voix: sesler
cemre-esra Tarih: 01.01.2010 18:38
teşekkürler