Üzerinde ayet bulunan takvim yaprakları veya yıpranmış Kuran sayfaları yere düşüp basılmasın diye yakılmaktadır Bunun bir sakıncası varmıdır? Varsa eğer bunlar nasıl elden çıkarılmalıdır?


Değerli Kardeşimiz;

Okunamayacak derecede yıpranmış Kur’ân-ı Kerîm’lerle, âyet yazılı sayfaları hürmetli şekilde temiz şeylere sarıp ayak altına gelmeyen boş toprağa gömmelidir Kur’ân sayfalarını ateşe atıp yakmayı fukaha pek münasip görmemektedir

Kur’ân dışındaki dinî kitapları, tefsir, hadîs gibi eserleri ise yakmakta mahzur yoktur Hürmetsizliğe mâruz kalmamaları için boş bir yere gömmekte zorluk varsa ateşte yakmakta beis görülmemiştir Kur’ân yazılı kâğıtlar, yahut tefsir, hadîs, fıkıh gibi dinî mânâların işlendiği yazıları kese kâğıdı yapmak, hürmetsizliğe mâruz şekilde kullanmak mekruhtur Bunlar hürmete uygun yerlerde istimal edilmeli, aksi halde yakılıp hürmetsizlikten kurtarılmalıdır Kur’ân-ı Kerîm’i okunamayacak derecede küçük yazılarla yazmak mekruhtur

Zira Kur’ân’dan kasıt okunmaktır Okunmayan Kur’an, sadece levha olarak asılır, mânevî değeri bakımından muhafaza edilmiş olunur Yâni Kur’ân’ın asıl hedefi okunup amel edilmekken sadece cüz’i bir cihetiyle iktifa edilmiş olunur Kur’ân’ı böyle külliyetten cüz’iyete indirmek ise mekruh sayılır Kütüphanelerde Kur’ân’ın yeri en üst kattır

Altında hadîs, onun altında ya da yanında fıkıh kitapları bulunurlar Bunlar göğüs hizasından aşağı yerlere terkedilmezler Zira aşağılara koymakta hürmetsizlik vardır Kur’ân-ı Kerîm’i yedi bohça içine sarıp sarmalayarak saklamak da mekruhtur Zira Kur’ân’ın hedefi, okunmak, mânâsıyla amel edilmektir Böylesine okunması zorlaştırılan Kur’ân, bulunduğu evde gariptir Onu garib bırakan da, sarıp sarmalayarak okunmaz hale terkedendir

Ahmed ŞAHİN

Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 3969
favori
like
share
beşiktaşlıçocuk Tarih: 01.04.2010 15:56
Gerçekten Teşekkürler Din Kültürü İçin Çok Yaralı Oldu.