CRP Nedir - Kalp Hastalığında CRP Testinin Önemi - hs-CRP Testi

CRP (C-reaktif protein), bir akut faz proteinidir. Normalde de insan serumunda çok küçük değerlerde bulunur. İltihabi hadiseleri takiben serumdaki seviyeleri yükselmeye başlar. CRP, inflamatuvar romatizmal hastalıklarda, malignitelerde ve infeksiyon hastalıklarında da yükselebilir; bu nedenle herhangi bir hastalığa özgü bir test değildir. Yani, CRP değerinin yüksek bulunması, hemen romatizmal hastalık varlığı anlamına gelmez. Ancak bu test, romatizmal yakınları bulunan bir hastada, hekim tarafından infalamatuvar bir romatizmal hastalığın teşhisi konulurken göz önünde bulundurulabilir veya hastanın takibinde değerli olabilir.


Kalp Hastalığı Riskinin Saptanmasında hs-CRP Testi

Total kolesterol ve HDL kolesterol testlerine ek olarak diğer bir kan testinden de yararlanmanız olasıdır, bu hs-CRPdir. Çalışmalar hs-CRP testlerinin gelecekteki kardiyak problemleri öngörmede yüksek kolesterol, obezite, sigara kullanımı ve diyabetten daha da güçlü bir belirteç olacağın ı göstermektedir.FDA ( Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) tarafından Kasım 1999da onayladığı haliyle hs-CRP testi bir hastanın inme, miyokard infarktüsü, KKH riskini değerlendirmektedir. Bu testde ölçüme konu olan değer karaciğerde sentezlenen ve enflamasyona bir yanıt niteliği taşıyan CRPnin serum konsantrasyonlarıdır. Araştırmacılar enflamasyonun kalp hastalıklarının bir göstergesi olabileceğini düşünmektedirler.Ateroskleroz veya arter duvarında oluşmuş yağ plakları herhangi bir semptom göstermeyebilir ve KKH tanısında kullanılan bazı diğer yöntemler tarafından saptanamayabilirler. Ancak bir plak yırtıldığı takdirde kalp krizinin gelmesi saniyeler sürer. Bu nedenle hs-CRP ve lipidlerin (total ve HDL kolesterol) bir arada ölçümü KKH rikinizi saptamak açısından tek başına lipidlerin ölçümünden daha güvenilir bir göstergedir.CRPnin serum konsantrasyonlarını yanlış yönde etkileyebilecek çok sayıda faktör olduğu için elde edilen sonuçların doktorla danışılarak değerlendirilmesi gerekir.

Hormon replasman tedavisi gören menopoz sonrası dönemdeki kadınlar, aspirin veya HMG-CoA redüktaz inhibitörü (statin), non-steroid antienflamatuar ilaçlar,veya glukokortikoid kullanan hastalarda CRP düzeyleri değişecektir. Buna ek olarak yükselen bir CRP düzeyini gösteren bir test sonucu aterosklerotik hastalığın dışındaki bir medikal durumun göstergesi olabilir.alıntı

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 3347
favori
like
share