Çünkü gök s1k1nt1yla aar
rüzgar buru_ur, bir yaprak dü_er
ve kaç1yordur solgun mavilikte
maviler ve al geyikler.
0_te alt1n ve kara ak1nt1lar:
analar, yitirilmi_ resimlik
yoksulluk, o korkunç kad1n.
Susun, tümünün an1ld11 gündür
kara yamur ve ebem ku_a1
usulca bütün erkekler ölür.

K1p1rdamas1n insandan gelen sesler
kamyonlar devrilir da yolunda.
Rehincide kalan bir gümü_ saat
emanetçide unutulan bavul
geçip giden gök ta_lar1d1r
havadan ve selüloit mavilikten.
Ey mermeri bozuk yaln1zl1k
sanki kutsal bir avd1r suskuda
ve bir yakut par1lt1s1d1r art1k.

Çünkü gök kanla a1yordur
soluk solua atan bir damar
kalbinde h1rç1n denizin
ve topra1n nabz1nda
unutulmak gibi bir _ahdamar.
Ürperir ayn1 rüzgarla
daraac1, çarm1h ve çiçek
sussun yataklar1n f1s1lt1s1
avuçlarda par1ldayan kehribar:
ekmekli, zincirli ve ba_lar1 eik
kad1nlar1n erkekleri geçiyordur.
Ve üzgün deltas1 k1sac1k ömürlerin
bir albüm, bir _ark1, bir çocuk.

Hangi doldurulmu_ hüznün yakutu
çocukluk defterlerince soluk
ki sava_ alanlar1nda par1ldar
bütün koruluklard1r ay 1_11
ey ula_1lmayan dayanak a_klar
elleri kanatan kesici a1t.
Hep unutu_tur ak1lda kalan
s1çrayan, yenilen ve ölen geyikler
derdin eksilmedii kalem ve ka1t.
K1sa ve kesin bir sözdür erkekler
0spanya'da "Non Pasaran"
k1zaran kilise çanlar1
katedrallere çöken gölgelik
0talya'da "Mamma Mia"
i_te avuçlar1n dünyay1 duyduu kayalar
sark1k bir b1y1k Meksika'da, "Viva"
Nehirler kurur, susar a_k
ve en kat1 sözdür erkekler
k1raç ve yoksul Anadolu'da.

Büyük ve yeniktir erkekler
söz dinlemez serüvenci çocuk
su _1r1lt1s1nda say1klayan hasta
ve deli bir sevgilidir sabaha kadar
bulgulu, korkunç ve utançla.
Yarars1z bütün leylak aaçlar1
hiç bilmiyor erkekler
doan ve ölen çocuklar1n hüznünü
çünkü daha önceden ölürler.

Çünkü gök a1yordur kanla
hep yenik y1ld1zlar vard1r
an1 defteri, kum saati, sava_ alan1
bir yüz
i_te o kand1r.

Ey 1_11n1 da1tan kristal
ölümsüzlük, ele geçirilmeyen gömü
ay1_11 denizle kendini sürdürür
i_te her _ey geçip gitmede
usulca bütün erkekler ölür.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 601
favori
like
share
gece_sahini_ Tarih: 18.07.2004 13:11
:6: :6:yüregine sağlık zor okudum yazıyı bende bazı harfler okunmu yo bendenmi acep?
BATILIM Tarih: 18.07.2004 11:48
:6: :6: bütün erkekleri öldürdün bee