Kur'ân-ı Kerîm ve yorumu - İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Din Kültürü Dersi Anlatımı - Din Kültürü Dersi Konuları

KURAN

• İlahi kitapların sonuncusudur.
• Hz. Muhammed (S.A.V) aracılığıyla gönderilmiştir


KURAN’IN İNDİRİLMESİ


Kuran Peygamberimize
• 610 yılında,
• Ramazan ayının Kadir gecesinde,
• Peygamberimiz 40 yaşında iken,
• Hira mağarasında bulunduğu sırada
indirilmeye başlanmıştır.• İlk inen Kuran ayetleri Alak suresinin ilk 5 ayetidir.
• İlk ayet “Oku” ile başlar.KURAN’IN İNDİRİLİŞ ŞEKLİ

• Kuran bütün olarak değil, parça parça indirildi.
• Ayet ve sureler bu günkü sıralanışıyla değil, karışık olarak indirildiler ve Peygamberimizin bildirmesiyle bu günkü sırasını aldılar.
• Ayet ve sureler genelde yaşanan bir olaya bağlı olarak, o konuda insanları aydınlatmak, hatalarını düzeltmek için indirildi.KURAN’IN KORUNMASI

Peygamberimiz döneminde:
– Peygamberimize vahiy geldiği zaman peygamberimiz, gelen vahyi hemen Müslümanlara bildirirdi.
– Gelen vahiyler, vahiy katipleri tarafından yazıya geçirilir, yazıldıktan sonra özel bir sandık içinde saklanırdı.
– Bu resmi yazımın dışında pek çok Sahabi kendisi için de Kuranı yazıya geçiriyordu.
– Yazı malzemesi olarak genelde deri, bazen de taş, ağaç kabuğu vb. malzemeler kullanılırdı.
– Yazıya geçirilmenin yanında yüzlerce insan tarafından hemen ezberlenirdi.

Hz. Ebubekir döneminde:
– Kuran toplanarak kitap haline getirildi. (Mushaf)

Hz. Osman döneminde:
– Okuma birliğini sağlamak amacıyla 7 nüsha çoğaltılarak önemli merkezlere gönderildi.
Kuran yazılarak ve ezberlenerek, hiç değiştirilmeden günümüze kadar ulaşmıştır.

KURAN’IN YAPISI

Sure

• Kuran surelerden oluşur.
• Sure: Kuranın değişik sayıdaki ayetlerin oluşan bölümlerine sure denir.
• Her bir surenin bir veya daha fazla adı vardır. Adlarını ya içinde geçen bir kelimeden ya da konusundan alırlar. (Kevser, İhlas)
• Sureler besmele ile birbirlerinden ayrılırlar.

• Kuranda 114 sure bulunur.
• Kuranın en kısa suresi Kevser suresidir
• Kuranın en uzun suresi Bakara suresidir
• Kuranın bu günkü dizilişe göre ilk suresi Fatiha suresidir.
• Kuranın bu günkü dizilişe göre son suresi Nas suresidir.
• Başında besmele olmayan tek sure Tevbe suresidir.

AYETLER

Ayet:
• Sureleri oluşturan,
• bazen bir, bazen birkaç cümleden,
• bazen de bir veya birkaç kelimeden oluşan,
• duraklarla birbirinden ayrılan
• Kuran’ın en küçük bölümleridir.
Kurandaki toplam ayet sayısı yaklaşık 6666 dır.VAHİY

Vahiy:
Allah’ın dilediği bilgi, emir ve yasaklarını peygamberler iletmesidir.

Çeşitleri:
• Melek Aracılığıyla (Cebrail)
• Aracısız


BAZI KAVRAMLAR:

Cüz:
Kuranın 20 sayfadan oluşan bölümlerine cüz denir. Kuranda 30 cüz bulunur.

Mekki-Medeni:
Kuranın hicretten (622) önce inen bölümlerine Mekki, hicretten sonra inen bölümlerine ise Medeni denir.

Mushaf:
Kuranın kitap haline getirilmiş haline mushaf denir.

Mukabele:
Bir kişinin Kuranı okuyup diğerlerinin onu takip etmesidir.


Meal:
Kuranın başka bir dile, kelimelerin birebir anlamları gözetilerek çevrilmesidir.


Tefsir:
Kuranın, Kuranın diğer ayetlerine ve Hadislere dayanılarak geniş bir şekilde yorumlanıp açıklanmasına tefsir denir.


KURAN’DA NELER BULABİLİRİZ• İNSAN-ALLAH İLİŞKİSİ
• İNSAN-İNSAN İLİŞKİSİ
• İNSAN-EVREN İLİŞKİSİ
• ALLAH-EVREN İLİŞKİSİ


İNSAN-ALLAH İLİŞKİSİ


• ALLAH TANITILIR.
• İNSAN TANITILIR VE SORUMLULUKLARI ANLATILIR.
• DAVRANIŞLARININ SONUÇLARININ NE OLACAĞI ANLATILIR.
• İNSANIN ALLAH İLE DEVAMLI İLETİŞİME GEÇMESİ GEREKTİĞİ ANLATILIR.(DUA)


İNSAN-İNSAN İLİŞKİSİ


• AİLE BİREYLERİYLE İLİŞKİ NASIL OLMALI
• KOMŞULARLA İLİŞKİLER NASIL OLMALI
• ARKADAŞLARLA İLİŞKİ NASIL OLMALI
• DİĞER İNSANLARLA İLİŞKİ NASIL OLMALI


İNSAN-EVREN İLİŞKİSİ

• 1.EVRENİN YARATICISI OLDUĞU ANLATILIR.
• 2.HER ŞEYİN İNSAN İÇİN YARATILDIĞI ANLATILIR.
• 3.İNSAN BUNLARDAN YARARLANIRKEN ÖLÇÜLÜ OLMASI GEREKTİĞİ ANLATILIR.ALLAH-EVREN İLİŞKİSİ

• 1.HER ŞEYİ YARATAN ALLAH’TIR.
• 2.ALLAH HER ŞEYİ KUSURSUZ YARATMIŞTIR.
• 3.EVRENDEKİ DÜZENİ DEVAM ETTİREN ALLAH’TIR


Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 3489
favori
like
share