Kastamonu Manisi - mani - kastamonu şivesi
Azdavay'ın balına,

Yapışmış kestene dalına,

Cide'denmi geliyon,

E, gız salına salına...
Tarlayı ot basmış orak isder,

Tarhana gabarmış dorak isder,

Düğün günü tepsi tepsi börek isder,

Gasdamonu'luyu sevmek yürek isder...
Pınarbaşı'nın yolu,

Her yanı gözel dolu,

Burda da sevdalanan,

Vallahi şaşırır sağı solu..

Tosya'nın asması ezeli var,

Diyarın basması gazeli var,

Anlata anlata bitmez,

Gasdamonu'nun güzeli var...
Gaya dibi gatmeri,

Al goynuna yat beni,

Benden gözel varısa,

Garyoladan at beni...Garanfil deste deste,

Beni bubamdan iste,

Bubam beni vermezse,

Gıratı iyi besle...Kastamonu Mânisi


Çatalzeytün, Abana'ya yakın,

Gız görümcenden gendüğü sakın,

Görümcesi olan gözel gızlar,

Hepiniz derdinize mum yakın….

Dörkenide cırık var.

Oğlan bu yarayı sar.

Sarmaz isen şayet sen,

İnan sarar başga yar……

Ağlı da vardır kale,

Bakmaz isen bu kele,

Şunu iyi bil gülüm

Yar etmen başga ele...İhsanğazi oldu, Mergüze,

Düğünümüz olsun bu güze,

Eğer buban vemeyon derse.

Giderüz biz de başğa düze…

Azdavay’ın balına,

Dut kesdene dalına,

Cide’denmi geliyon?

Gız salına, salına…..

Pınarbaşı’nın yolu,

Her yanı gözel dolu,

Burada da sevdalanan,

Vallahi şaşuru; sağı, solu…
İnebolu da tahda gayık,

Anam, yağ çıkartdımı yayuk.

Vallahi hile yapmayuz biz.

Şindiki garılar uyanuk…..
Yapağı goydum döşeğe,

Semer de vurdum eşeğe,

Ulan seni sevdim emme.

Sen de, benzeyon köçeğe…
Daday da ötdü ibi,

Tencerenin dutdu dibi,

Gaypaklık etme gözelim.

Bak deperin, beğir gibi…..

Elimde galem yazar.

Dilim, kötüye azar.

Çekin ipimi benim,

Kuyumu dostlar gazar…
DaşköPage Rankingü'nün de bendini,

Gız ağır satma gendini.

Bak bubamdan habar geldi,

Ben caydım, sen bul denğini…Davula da tokmak vurur,

Gara gız incelmiş gurur,

Anası veceyin dedi.

Salak oğlan neye durur?
Gül açmış yaylasında,

Bal da vadu tasında,

Araç da gız sevenin,

Saç galmaz gafasında…Olukda su vadu,

Gız eteğin dardu,

Gışın gel deme bana,

Ilğaz'da gar vadu…..

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 4477
favori
like
share