Psikoloji sınavı soruları - Psikoloji ders konuları - Psikoloji yazılı sorusu
2009 – 2010 ÇAYCUMA ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİ SINAVI
Sınıf: No: Ad Soyad: A

1. İki değer arasındaki ilişkinin -1 olduğu korelasyon örneği tasarlayınız. (10)
2. Satranç oynamanın matematik derslerindeki başarıyı arttıracağı hipotezine dayalı bir araştırma tasarlayınız. (20)
3. Freud’un bilinç düzeyleri hangileridir? (5)
4. Bir Türk’ün midesini bulandıran köpek yahnisinin bir Koreli’nin iştahını kabartmasına ne ad verilir? (5)
5. Bir avukatın kaybettiği ilk davada yaşadığı üzüntünün daha sonra kaybedilen davalardan sonra giderek azalmasına ne ad verilir? (5)
6. Halüsinasyon ile illüzyonun farkları nelerdir? (20)
7. Bütünün, parçaların sayısal toplamından daha farklı bir şey olduğunu ileri süren ekol hangisidir? (5)
8. İki gözümüzün olması algıda hangi durumu oluşturur? (5)
9. Duyum ve algı nedir? (10)
10. Psikolog ile Psikiyatr arasındaki fark nedir? (10)
11. Psikoloji ne zaman, nerede ve kim tarafından kuruldu? (5)

YANITLAR

1. Tembellik ve başarı arasındaki korelasyon. Biri artarken diğeri azalma gösterir.
2. Öncelikle birbirine benzer 2 grup alınır. Deney grubu olarak belirlenen gruba bağımlı değişken olan satranç öğretilirken kontrol grubuna satranç öğretilmez. Deney ve kontrol grubuna aynı öğretmen ile aynı koşullarda verilen matematik dersinin sonunda yapılan sınavda deney grubunun puanı anlamlı derecede yüksek çıkarsa hipotez doğru, aradaki fark anlam yaratmada yetersiz ise ve kontrol grubunun puanı yüksek çıkarsa hipotez çürütülmüş olur.
3. Bulanık bilinç, bilinç ve bilinçaltı
4. Algı dayanağı
5. Duyarsızlaşma
6. I:Halüsinasyonda herhangi bir uyaran yokken illüzyonda bir uyaran varken yanlış algılanır. II: illüzyonda bir ortaklık söz konusudur, Halüsinasyonda herkes farklı şeyler görür. III: Bütün normal insanlar illüzyon görebilir, ancak madde bağımlıları, akıl hastaları ve ateşli hastalık geçirenler Halüsinasyon görürler.
7. Gestalt
8. Derinlik algısı
9. Ortamdaki bir uyaranın fark edilmesine duyum, duyumun yorumlanarak anlamlandırılmasına algı denir.
10. Üniversitenin psikoloji bölümlerini bitirerek biliminsanı olarak araştırma yapanlara psikolog, tıp fakültesini bitirip psikiyatri alanında uzmanlaşan ve tedavi yapabilen hekimlere psikiyatr denir.
11. 1879 yılında Leipzig kentinde Wilhelm Wundt tarafından kuruldu.


2009 – 2010 ÇAYCUMA ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİ SINAVI
Sınıf: No: Ad Soyad: B
1. Su dolu bardağın içindeki kaşığın kırık olarak algılanması hangi yanılsamaya örnektir? (5)
2. Halüsinasyon ile illüzyonun farkları nelerdir? (20)
3. Bir kişinin etrafındaki objelerin bazılarını daha çabuk ve daha ayrıntılı algılamasına ne ad verilir? (5)
4. İki gözümüzün olması algıda hangi durumu oluşturur? (5)
5. Bazı derslerdeki 45 dakikanın hızlı, bazı derslerdekinin yavaş geçmesi neye örnek olabilir? (5)
6. Duyum ve algı nedir? (10)
7. Psikoloji ne zaman, nerede ve kim tarafından kuruldu? (5)
8. Bütünün, parçaların sayısal toplamından daha farklı bir şey olduğunu ileri süren ekol hangisidir? (5)
9. Freud’un benlik kavramları nelerdir? (5)
10. Fizikî coğrafya derslerinde ders konularına uygun gezi yapmanın ders başarısını arttıracağı hipotezine dayalı bir araştırma tasarlayınız. (20)
11. İki değer arasındaki ilişkinin +1 olduğu korelasyon örneği tasarlayınız. (10)
12. Bir hastasını kaybeden bir hekimin daha sonraki ölümlerde üzüntüsünün azalmasına ne ad verilir? (5)

YANITLAR
1. Fiziksel illüzyon
2. I:Halüsinasyonda herhangi bir uyaran yokken illüzyonda bir uyaran varken yanlış algılanır. II: illüzyonda bir ortaklık söz konusudur, Halüsinasyonda herkes farklı şeyler görür. III: Bütün normal insanlar illüzyon görebilir, ancak madde bağımlıları, akıl hastaları ve ateşli hastalık geçirenler Halüsinasyon görürler.
3. Algıda seçicilik
4. Derinlik algısı
5. Öznel zaman algısı
6. Ortamdaki bir uyaranın fark edilmesine duyum, duyumun yorumlanarak anlamlandırılmasına algı denir.
7. 1879 yılında Leipzig kentinde Wilhelm Wundt tarafından kuruldu.
8. Gestalt
9. Id, Ego, Süperego
10. Öncelikle birbirine benzer 2 grup alınır. Deney grubu olarak belirlenen gruba bağımlı değişken olan gezi yapılırken kontrol grubuyla gezi yapılmaz. Deney ve kontrol grubuna aynı öğretmen ile aynı koşullarda verilen fizikî coğrafya dersinin sonunda yapılan sınavda deney grubunun puanı anlamlı derecede yüksek çıkarsa hipotez doğru, aradaki fark anlam yaratmada yetersiz ise ve kontrol grubunun puanı yüksek çıkarsa hipotez çürütülmüş olur.
11. Çalışma ve başarı arasındaki korelasyon. Biri artarken diğeri de artar.
12. Duyarsızlaşma

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 4667
favori
like
share
S.A.A.L Tarih: 29.03.2010 21:35
teşekkür ederim