Possessive Case - İsim Tamlamaları

İsim tamlamaları İngilizce’de de iki çeşittir. Birincisi bir şahısa ait eşya veya birşeyden bahsederken kullanılırlar.


Örneğin: Ayşe’nin kitabı, Ali’nin kalemi, Henry’nin babası gibi,


Bu durumda Türkçe’mizdeki nın, nin, nün, nun eki karşılığı İngilizce’de tamamlayan ismin, yani şahıs isminin sonuna bir ters virgülle bağlanmış “s”getirilir.


Ayşe’s book. Ayşe’nin kitabı.

Ali’s pencil. Ali’nin kalemi.

Henry’s father. Henry’nin babası gibi.


İkinci çeşitlerde ise tamamlayan isim bir şahıs değildir, eşyadır. Örneğin: “Evin kapısı” veya “odanın penceresi” demek istersek şu kuralı unutmayacağız; İngilizce’de tamamlayan isim Türkçe’deki kuralın aksine başta değil sonda kullanılır. Tamamlanan isim ise başta, yani evin kapısı yerine kapısı evin, odanın penceresi yerine de, penceresi odanın şeklinde tamamlamayı yapacak ve ikisinin arasına da -nin, -nın, -nün, -nun anlamına gelen ‘of’ ekini koyacağız.


Örnek:


The door of the house. Evin kapısı.

The window of the room. Odanın penceresi.


Neticede,


“Ayşe’nin bacakları güzeldir” demek istersek,

Ayşe’s legs are beautiful, diyeceğiz.


Masanın bacakları için ise,


The legs of the table are long.

Masanın bacakları uzundur. diyeceğiz.


Şimdi iyelik sıfatları ve isim tamlamaları ile karışık örnekler yapalım.


This is the door of the room.

Bu, odanın kapısıdır.


That is the wall of the room.

Şu, odanın duvarıdır.


This is the room of the house.

Bu, evin odasıdır.


That is the window of the room.

Şu, odanın penceresidir.


This is Mary’s book.

Bu, Mary’nin kitabıdır.


This is Ali’s table.

Bu, Ali’nin masasıdır.

Are they our friends?
Onlar bizim arkadaşlarımız mıdırlar?

Where is Tom’s sister?
Tom’un kızkardeşI nerededir?


Tom’s sister is at school.

Tom’un kızkardeşI okuldadır.

Where is my hat?
Benim şapkam nerededir?


Your hat is in the room.

Sizin şapkanız odadadır.

Whose teacher is Mr. Limasollu?
Bay Limasollu kimin öğretmenidir?


Mr. Limasollu is our teacher.

Bay Limasollu bizim öğretmenimizdir.

Is his cat white?
Onun kedisi beyaz mıdır?


No, his cat is not white.

Hayır, onun kedisi beyaz değildir.


The door of the room is white.

Odanın kapısı beyazdır.Şahıs zamirleri (Personal Pronouns) üç durumda bulunurlar.


Nominative yalın durumda olan (bir iş yapan)
Objective durumda olan (kendisine bir iş yöneltilen)
Possessive durumda olan (iyelik bildiren)


This is my book.

Bu benim kitabımdır. diyebildiğimiz gibi,


This is mine.

Bu benimkidir. diyebiliriz.


This is their school.

Bu onların okuludur. diyebildiğimiz gibi,


This is theirs.

Bu onlarınkidir. diyebiliriz.


Bu konuyu daha iyi anlayabilmek için şahıs zamirlerinin üç halini bir tablo halinde görelim.


Nominative Objective Possessive
I =ben | me= beni, bana | mine =benimki
you=sen | you =seni, sana | yours=seninki
he=o | him=onu, ona | his=onunki
she=o | her=onu, ona | hers=onunki
it=o| it=onu, ona| its=onunki
we=biz | us=bizi, bize | ours0bizimki
you=siz | you=sizi, size | yours=sizinki
they=onlar | them=onları, onlara | theirs=onların ki
Şimdi şahıs zamirlerinin, iyelik hali ile değişik örnekler yapalım.


Is this your pen? ---------> Yes, it is mine.

Bu sizin kaleminiz mi? Evet, o benimkidir.

Is this Ahmet’s book? ---------> Yes, it is his.
Bu Ahmet’in kitabı mıdır? Evet, o, onunkidir.

Are those your shoes? ---------> Yes, they are ours.
Onlar sizin ayakkabılarınız mı? Evet, onlar, bizimkilerdir.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2524
favori
like
share