Düşmanlık Üzerine Sözler - Kindarlık Hakkında Sözler - Güzel Sözler - Özlü SözlerAkrabalar arasındaki düşmanlık,ormandaki ateş gibidir.
Hz.Ebu Bekir (R.A.)
* Fazla küslük düşmanlık kazandırır.
Hz.Ömer (R.A.)
* Düşmanın seni incetecek söz söylediğinde,sen onun hatırını okşayabilecek söz söyleyerek,onu utandırmaya çalış.
Hz.Ali (R.A.)
* Düşmanın kılıcına uğramamak için,ononla dost ol,iyi geçin,dostunla da iyi geçin,yoksa sana inat için gider,düşmanınla dost olur.
Abdurrahman CÂMÎ (K.S.)
* Düşmanın ol kimsedir ki;yoluna şaşırmış olduğun halde doğru gidiyorsun diye seni aldatır.
Hz.Ali (R.A.)
* En hakiki düşmanlarımız kalbimizde yaşayan şu üç şeydir:Hırs,haset ve kıskançlık.
Abdülkadir GEYLÂNÎ (K.S)
* Düşmanların en büyüğü,düşmanlığını gizleyendir.
Hz.Ali (R.A.)
* Düşmanlarımız,en büyük ahlak hocalarımızdır.Çünkü kabahatlerimizi yüzümüze vururlar.
Abdülkadir GEYLÂNÎ (K.S)
* Açık kalp ile konuşan düşman,içinden pazarlıklı dosttan çok iyidir.
Hz.Ali (R.A.)
* Her dokunduğu insanı bıçak gibi yaralayan,yani her vakit sertlikle konuşup söylediğini iyi düşünmeyen insana,herkes düşman olur.Kendisine dost görünenler bile,onun fırsat bekleyen düşmanlarıdır.
Ahmed RÜFÂÎ (K.S.)
* Akıllı düşman,akılsız dosttan hayırlıdır.
Hz.Ali (R.A.)
* Kinine yenilip kimsenin evini yıkma,kötülük eden,kötülük bulur.
Nâsr-ı HÜSREV
* İnsanlardan kendini çekmen,sana düşman,herkese yakınlık göstermen ise,dostlar kazandırır.
Şeyh Sâdî ŞÎRÂZÎ (K.S.)
* Gizli düşman gibidir bil ki müdâhin (Dalkavuk ahbap)
Sünbülzâde Vehbi
* Zehir balla,sevgi de düşmanlıkla beraber gelir.
FİRDEVSÎ
* Düşmanın düşmanı,düşman kaldıkça dosttur, Düşmanın dostu,dost kaldıkça düşmandır.
Saîd-i Nursî
* Birini denediysen,bir defa denemek yeter. Düşmanlık gördüğün dostu yeniden sınama.
Nâsır-ı Hüsrev
* Konarsan güle kon,düşmana konma, Eski düşmanların dost olur sanma.
KULOĞLU
* İki düşmanın birbiri ile barışması,bir dostumuzun bize darılmasından daha zararlıdır.
Cenap ŞEHABEDDİN
* Her yangını söndürmek mümkündür;ateş su ile,zehir panzehir ile,hüzün sabır ile,aşk ayrılık ile söner.Fakat kin ateşi asla sönmez.
BEYDEBA
* Dünya da hiçbir şey insanı kin besleme duygusu kadar yıpratamaz.
Friedrich NIETZSCHE
* Düşmanlarınızı sevin,çünkü kusurlarınızı yalnız onlar açıkça söyler.
Benjamin FRANKLİN
* Daima kendi faydasını göz önünde tutmaya çalışan kimse,pek çabuk düşman kazanır.
CONFUCIUS
* Düşmanlarımıza karşı beslediğimiz nefret,onların mutluluğuna,bizimki kadar zarar vermez.
J.Petit SENN
* Düşmanlarınızı daima bağışlayın,hiç bir şey onların bu derece canını sıkmaz.
Oscar WILDE
* Karamsar insan,kendi kendinin en büyük düşmanıdır.
Jerry P.FLEISHMAN
* En büyük düşmanın,kendinden (nefis) başkası değildir.
LONGELLOW
* Yenilmesi gereken ilk düşmanlar,Öfke ile umutsuzluktur.
E.Chartier ALAIN
* Bir düşmanı baştan atmanın en iyi yolu,onunla dost olmaktır.
IV.HENRY
* Dünyada düşmanı olmayan kim var ki ?
Giovanni VERGA
* İyiler asla düşmansız olmazlar.
Alessandro MANZONI

H İ K M E T L E R :
* Düşmanların en tehlikelisi,dost iken düşman olan; Dostların en halisi ise,düşman iken dost olanlardır.
* Yüzüne he rgüleni mahremi esrâr eyleme Varsa düşmanın kînini izhâr eyleme.
* Bize düşman olanlara akıl danışmak,şeytana cennetin yolunu sormağa benzer.
* Aşk gibi kin de insanı aptallaştırır.A T A S Ö Z L E R İ :
* Düşmanını sen kendinden kuvvetli gör,zayıf çıkarsa bahtına.
* Adâvetin sonu nedâmettir.
* Irz düşmanı onmaz.
* Sebepsiz düşman peydâ eden,ya ahmaktır,ya geveze.
* Düşmanı hariçte arama,ayağın dibindedir.
* Dostuna güvenip düşmanına saldırma.
* Düşmana sahip çıkan,düşman sayılır.
* Düşman dilimizin altındadır.
* Kimseyi kendine düşman etme.
* Bu lafı iyi sakla,düşmanını iyi lafla hakla.
* Düşmansız adam olmaz.
* Düşmanın hakir de olsa sakın emin olma.
* Düşman karınca ise,sen fil san.
* Din olan yerde kin olmaz.
* Gün geçer,kin geçmez.
* Düşmanından kötü dille bahsetme,fakat onun hakkında istediğin kadar kötü düşün.
Latin Atasözü
* Mert düşman,kötü huylu dosttan iyidir.
Bir kimseyi komşusu, akrabası ve arkadaşı methedecek olursa onun iyiliğinden şüphe etmeyiniz.
Hz. Ömer (R.A.)
* İnsanların en kötüsü, iyiliği kötülükle karşılayan ve insanların en iyisi, kötülüğe karşılık iyilik yapandır.
Hz. Ali (R.A.)
* Her şeyin bir şerefi vardır. İhsan ve iyiliğin şerefi acele yapılmasıdır.
Hz. Ömer (R.A.)
* Sakın, adamın iyisi ile kötüsünü bir tutma. Çünkü bu eşitlik iyileri iyilikten soğutur., kötülerin de kötülüğe eğilimini artırır.
Hz. Ali (R.A.)
* İyiliği gizlemek, kötülüğü gizlemekten daha üstündür.
Ebû Bekr-i Ferrâ (Rah.A.)
* İyilik ediniz, onun karşılığında kötülük göreceğinizi hiç aklınıza getirmeyiniz.
Hz. Ali (R.A.)
* İyilik, günâha karşı bir şefâatçı gibidir.
İmam Muhammed (Rah.A.)
* Hür kimse, ihsan ile köle yapılabilir.
Hz. Ali (R.A.)
* Dünya da iyi insan tükenmez.
Ş.Ahmed İbşihi (K.S.)
* Kul, hayatı için servetini, âhireti için de dinini koruduğu müddetçe, hayır ve iyilikten ayrılmamış olur.
Süfyân-ı Sevrî (K.S.)
* Gönlü aydın bir kişiye râm olmak, padişahların başlarına taç olmaktan iyidir.
MEVLÂNA Celaleddin-i Rûmî (K.S.)
* İyiliğin ne olduğunu bilmeyen insan olabilir, fakat fenâlığı tanımayan insan olamaz.
Hüsrev Dehlevî (K.S.)
* İnsanoğlu iyilik ile, yırtıcı hayvanlar tuzak ile avlanır.
Şeyh Sâdi ŞİRÂZÎ (K.S.)
* Nimet günlerinde bir kimseye iyilik edersen, o da mihnet günlerinde sana yardıma koşar.
Feridüddîn ATTAR (K.S.)
* Yine ben bir öğüt aldım pîrimden, İyilik ettiğinden sakın kendini.
KÖROĞLU
* İyiliğe gücün yetmezse, kötülük yapma.
Feridüddîn ATTAR (K.S.)
* İhsan ( iyilik ve ikram ) insan oğlunun tuzağıdır.
Osman GAZİ
* Sen iyilik et de o zâyi olmaz, Darılıp da başa kakıcı olma.
BÂKİ
* Kendi iyiliğini, kötülüğünü kendinden sor. Seni kendinden başka kim iyi tanıyabilir.
Şirazlı Hâfız
* Deryâya bıraksan iyilik zây olmaz.
Baba Süleyman
* İyilerden kemlik gelmez, sevdiğim.
KÂTÎBÎ
* Başkalarından gördüğün kötülük, seni iyilik yapmaktan alıkoymasın. İyilik ibâdettir, kötülükle mahsuplaşmaz.
Ali Fuat BAŞGİL
* İyiliği, yalnız iyiler anlar, kötülüğü herkes anlar.
Cenab ŞEHABEDDİN
* İyilik, insanlık sanatıdır.
NİZAMÎ
* İnsan iki şeyle kendini ihtiyarlamaktan kurtarır; Biri iyi iş ve diğeri iyi söz.
KUTADGU BİLİG
* İyi bir adam gördüğünüz vakit, onu taklit etmeye çalışın. Kötü bir adam gördüğünüz vakit, onun kusurlarının kendinizde de arayın.
CONFUCIUS
* Kendi iyiliğinizi isterseniz, iyi kimselerle dost olun. Çünkü kötü bir arkadaş edinmektense yalnız kalmak daha iyidir.
George WASHINGTON
* Birinden iyilik gören kimse, bu iyiliği hiç unutmamalıdır. Birisine iyilik yapan adam ise yaptığı iyiliği hiç hatırlamamalıdır.
CHARRON
* Güneş, ışık ve sıcağından yarar sağlamak için kendisine yalvarılmasını beklemez. Sende güneş gibi ol, beklenilen iyiliği istenilmeden yap.
EPICTETUS
* Bir dana binlerce inek arasında kendi anasını nasıl seçer ve bulursa, insanın yaptığı iyilik ve kötülükler de eninde sonunda gelir onu bulur.
Pançatantra
* Bir koyun sürüsünün başında bir aslan bulunması, bir arslan sürüsünün başında bir koyunun bulunmasından daha iyidir.
Danile DEFOE
* Bir insan başkalarına ne kadar iyilik edebilirse etsin, Çünkü, bu dünya da yolumuz bir defa geçecektir.
Mm de STAEL
* Bir adamın zengin olup olmadığını herkes merak eder de iyi olup olmadığını kimse araştırmaz.
HERRICK
* Dünya da yapılacak en büyük iyilik; korku içinde yaşayan bir kimseyi emniyete kavuşturmaktır.
BEYDEBA
* İyilik severlik ve güler yüz, insana servetten ve iktidardan çok itibar ve değer sağlar.
FE'NELON
* Küçük iyiliklere kimse önem vermez. Oysa küçük kötülüklerin üzerinde herkes durur.
FONTENELLE
* İyi adam olmak için, kimseye fenalık etmemek yetmez. İyilik etmesini de bilmelidir.
FE'NELON
* Kahraman ile büyük adamı aynı terâziye koyarsak, bir iyi adam kadar, ağır basmadıklarını görürüz.
Jean de LA BRUYERE
* İyi haberler ağır ağır gelir. Çabuk gelenler yalnız kara haberlerdir.
Alessandro MANZONI
* İyiliğinize inanılmasını isterseniz, siz iyiliğinizden hiç bahsetmeyiniz.
Blaise PASCAL
* Zayıf olduğundan dolayı iyilik yapanlar, bir başka durumda kötülük de yapabilirler.
SENANCOUR
* İyi insanlar, kendilerine lüzumundan fazla iltifat edenlerden nefret ederler.
EURIPIDES
* Her türlü kötülüğü yapmağa muktedir iken, bir şey yapmamak işte budur iyilik.
Andre - GIDE
* Aşağılık insanlara iyilik etmek, denize su taşımaya benzer.
Miguel de CERVANTES
* İyilik, hiçbir zaman boşa gitmeyen tek yatırımdır.
Thoreau HEARY
* Ulusların gelenekleri başka başkadır. Fakat iyilik her yerde birdir.
Heinrich HEINE
* Bir iyiliği yapan değil, iyiliği gören hatırlamalıdır.
ÇİÇERO
* İyilik, insanları bir birine bağlayan altın zincirdir.
J. Wolfgang GOETHE
* İnsan, Allah'a ancak öteki insanlara iyilik yapmakla yaklaşabilir.
ÇİÇERO
* Fenalığa mani olmak da iyilik yapmak sayılmaz mı ?
Honore de BALZAC
* İyilik iyilikten, kötülük kötülükten doğar.
Guatama BUDA
* Yakışmayacaklara yapılan iyilik, kötülük sayılır.
Ennius OUINTUE
* İyilik isteyen, önce kendi iyi olmalıdır.
J. Wolfgang GOETHE
* Tek iyi şey bilgi, tek kötü şey de bilgisizliktir.
DİYOJEN

H İ K M E T L E R :
* İnsanoğlu hilebazdır, kimse bilmez fendini, Kime iyilik edersen, sakın ondan kendini.
* İyilik etmesini bilmeyen insanın, bildiği başka şeyden hayır gelmez.
* İyiler diri kalır, isterse bunlar ölüler ülkesine göçmüş olsunlar.
* İyilik eden kimseyi meth ü senâ edersek, o iyiliğin devamını sağlamış oluruz.
* İyiliğe karşı kötülük eden adamın evinden sefâlet asla eksik olmaz.
* Cenab-ı Hakkın lütuf ve ihsânını isteyen kimse, onun kullarına iyilik etsin.
* Yaptığın iyilikleri yüzleme, sayıp dökme, sonra iptal etmiş olursun.
* Yaptığın iyiliği setre, gördüğün lütfu neşre çalış.alıntı

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 11592
favori
like
share
BiR-DOST Tarih: 25.07.2014 01:06
[url]http://www.main-board.com/sozler-yazilar-mesajlar/779636-kin-gutmek.html#post5149303[/url]