çocuk oyunu sayışması - çocuk oyunları
1-Mürekkep, mürekkep, sana bir isim gerek. Ayşe,
Ayşe’yi seviyor musun? Seviyorsan aşkından ölüyor musun?
Ölüyorum. Öyleyse parmaklarından beş kere kuluç kırmalısın.


2-İn min, ucu din.
Fır fır ata. Sinek sıça.
Toku tuk, toku tuk, fiş.


3-Kralın kızı, kapıyı kırdı.
Kral kızına çok kızdı.
Kralın kızı evden kaçtı.
Kendini farelere yem yaptı.


4-O…o.Allah’tan başlıyorum.
Kim çıkacak bilmiyorum.
Biricik, ikicik, üççük, dörtçük, beşçik, altıcık, yedicik, sekizcik, dokuzcuk, oncuk.
Çuka, çuka cuk. Mavi boncuk. Sen çık.


5-Üşüdüm, üşüdüm daldan elma düşürdüm.
Elmayı yemişler, bana cüce demişler. Cücelikten çıktım.


6-Allah’tan başlıyorum.
Kim çıkacak bilmiyorum. Otuz otuz altmış.
Bir gemi batmış. İçindeki şişko dokuz göbek atmış.1–2–3–4–5–6–7–8–9.

7-

a-Mavili mavili mor çiçek,
mavili buradan geçecek.
Öp babamın elini beni sana verecek.b-Duvardan atlasana, patates toplasana.
Ben annemin biricik kızıyım. Ağzını toplasana.c-Demir kapı aralık.
Kızlar beş bin liralık.
Oğlanlara gelince pislik kutusundan çıkmış, pis balık.


8–1–2–3–4–5–6–7–8–9–10.Gel bizim bahçeye.
Bahçede kızlar. Yumurtlamazlar.
Şimdiki kızlar söz tutmazlar.
Doktor gelir tık, tık, tık. Elinde ıbrık.
Şimdiki ilaçlardan bıka bıka bıktık.


9-İğne düştü yakamdan.
Kral geliyor arkamdan.
Gelme kral gelme, annem bakıyor, balkondan.


10-O…o...o.İğne battı.
Canımı yaktı. Tombul kuş, arabaya düş.
Arabamızın tekeri. İstanbul’un şekeri.
Hop, hop, altıntop. Bundan başka oyun yok.


11-O...o..Oya.
Oya gitti maça.
Maç bileti kaça?


12-İncecik yılan.
Tepsiye dolan.
Vallah, billâh yalan.
Ataya selam.1–2–3.


13-Ola, mola, portakala,
vaza, vizo, domatese,
ekşi, meşki, havan do.


14-Bisiklete bindim.
Karıncayı ezdim.
Afedersin karınca,
ben seni maymun suratlı sandım.


15-Cık çıkalım çayıra. Yem verelim ördeğe.
Ördekbaşını kaldırmış. Meyvelere sündürmüş.
Meyveci komiser. Çık başını göster.
Bak nişanlın geliyor, canın kimi ister.


16-İnci, minci. Kim birinci?
Öğretmenin cici kızı birinci.
Çarşıdan aldım pirinci.


17-Çık çıkalım çayıra, yem velim ördeğe.
Ördek yemini yemeden, çıyak, mıyak demeden.
Hakkıdı, mıkkıdı. Çıktım çıkardım. Kimi çıkardım.


Portakalı soydum.
Başucuma koydum.
Ben bir yalan uydurdum.
Duma duma dum. Kırmızı mum.


Sin sin sineğim.
Dağda gezer ineğim.
Ot versem yemezsin.
Sakız versem çıtır, mıtır geversin.


Ennem, mennem.
Gel gıdı gıdı gıttan.
Gıdı, gıdı hoptan.
Ennem, mennem sen çık.


cam.2 cam.3 cam.4 cam.5 cam.6 cam.7 cam.8 cam.9 cam.10 cam. O benim amcam.


O, o, o. Lili kız. Lili, lili kız.
Papatya dili kız.
Senin saçın kaç türlü kız.


O ini mini çikolata.
Enapa, enapa en kötü pa doramina,
doramina, hoppiniş, maruliş.
Kör Hasan sadıkı diş

------------------------------
Elden elden epelek.
Yerden çıkmış topalak.
Topalağın yarısı.
Hasan beyin karısı.TEKİR

Bir iki tombul tekir
Camdan bakar
Başına takar
Hop hop, altın top
MISTIK

Mustafa, Mıstık,
Arabaya kıstık,
Üç mum yaktık,
Seyrine baktık.

LEYLEK

Leylek leylek havada,
Yumurtası tavada,
Gel bizim hayata,
Hayat kapısı kitli,
Leyleğin başı bitli.
KUZU

Kuzu kuzu me
Bin tepeme
Haydi gidelim
Ayşe teyzeme.

YAĞMUR

Yağ yağ yağmur,
Teknede hamur,
Bahçede çamur,
Ver Allah’ım ver,
Sicim gibi yağmur.
KARGA

Karga karga “gak” dedi,
“Çık şu dala bak” dedi,
Karga seni tutarım,
Kanadını yolarım.

PORTAKAL

Portakalı soydum,
Başucuma koydum.
Ben bir yalan uydurdum,
Duma duma dum.
Duma duma dum.
Öğretmeni kandırdım,
Kandırdım.
OYUN

Oooo…..
İğne battı,
Canımı yaktı,
Tombul kuş Arabaya koş.
Arabanın tekeri,
İstanbul’un şekeri.
Hop Hop altın top,
Bundan başka oyun yok.

HANIM KIZI

Çan çan çikolata,
Hani bize limonata?
Limonata bitti,
Hanım kızı gitti.
Nereye gitti?
İstanbul’a gitti.
İstanbul’da ne yapacak?
Terlik pabuç alacak.
Terliği pabucu ne yapacak?
Düğünlerde,
Şıngır mıngır oynayacak.
KEÇİLER

Ayşe Hanımın keçileri,
Hop hop hopluyor,
Arpa, saman istiyor,
Arpa, saman yok,
Kilimcide çok.
Kilimci kilim dokur,
İçinde bülbül okur.
İki kardeşim olsa,
Biri ay, biri yıldız,
Biri oğlan, biri kız,
Hop çikolata çikolata,
Akşam yedim salata,
Seni gidi kerata.

SINIFLAR

Mini mini birler,
Çalışkandır ikiler,
Mavi gözlü üçler,
Dayak yiyen dörtler,
Misafirdir beşler,
Altılar, altınımı çaldılar,
Yediler, yemeğimi yediler,
Sekizler, semizdirler,
Dokuzlar, doktor oldu,
Onlar bizi okuttu.
EBE

Ebe ebe gel bize
Uzaktan vur elimize
Eğer vuramazsan
Ebesin ebe
Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi,
Bunu sana kim dedi?
Diyen dedi on yedi
Yağlı böreği kim yedi?

TAVUK

Pazara gidelim,
Bir tavuk alalım,
Pazara gidip,
Bir tavuk alıp ne yapalım?
Gıt gıdak diyelim.
Happur huppur,
Happur, huppur yiyelim.
TOP

Bir iki üç
Söylemesi güç
Sana verdim bir elma
Adını koydum Fatma
Hop hop hop
Bir büyük altın top

DEDE

Altı kere altı otuz altı
Dedemin sakalı yolda kaldı
Sakalını aldı dereye attı
Dedem sakalsız kaldı
EV

Evli evine
Köylü köyüne
Evi olmayan
Sıçan deliğine

İĞNE

Ooooo
İğne iplik
Derme diplik
Çelik çubuk
Sen çık.
NACAK

Nacak sapına
İki kes
Bir sana
Biri de bana

HEDİYE

Kızın adı Hediye
Ekmek vermez kediye
Kedi gider Kadıya
Kadının kapısı kitli
Hediyenin başı bitli
EL EL EPENEK

El el epenek
Elden düşen kepenek
Kepeneğin yarısı
Keloğlan’ın karısı

KARNIM AÇ

Karnım aç
Karnına kapak aç
Değirmene kaç
Değirmenin kapısı kitli
Heybaşı bitli
DEĞİRMEN

Değirmene girdi köpek
Değirmenci vurdu kötek
Geldi yedi köpek
Hem kötek
Hem yedi köpek

ALİ DAYI

Ali dayının keçileri
Kıyır kıyır kişniyor
Arpa saman istiyor
Arpa saman yok
Kilimcide çok
Kilimci kilim dokur
ÇARŞI

Çarşıya gittim
Eve geldim hanım yok
Bebek ağlar beşik yok
Çorba taşar kaşık yok
Ali baba öldü tabut yok

HAKKI

Hakkı hakkının hakkını yemiş.
Hakkı Hakkı’dan hakkını istemiş.
Hakkı Hakkıya hakkını vermeyince
Hakkı da Hakkı’nın hakkından gelmiş.
HASAN

Hasan Hasan
Helvaya basan
Kapıyı kıran
Kızı kaçıran

KÜÇÜK DOSTUM

Küçük dostum gelsene
Ellerini versene
Ellerimizle şap şap
Ayaklarımızla rap rap
Bir şöyle, bir böyle
Dans edelim seninle.
ELLERİM PARMAKLARIM

Sağ elimde beş parmak,
Sol elimde beş parmak
Say bak, say bak, say bak.
Hepsi eder on parmak.
Sen de istersen saymak
Say bak, say bak, say bak.
Hepsi eder on parmak.

ALİ

Ali baksa dum dum
Sakalına kondum
Beş para buldum
Cebime koydum
KUZU

Kuzu kuzu mee
Bin tepeme
Haydi gidelim
Hacı dedeme
Hacı dedem hasta
Mendili bohça
Kendisi hoca

KOMŞU, KOMŞU

-Komşu, komşu !
-Hu, hu!
-Oğlun geldi mi?
-Geldi
-Ne getirdi?
-İnci, boncuk.
-Kime, kime?
-Sana, bana.
-Başka kime?
-Kara kediye
-Kara kedi nerede?
-Ağaca çıktı
-Ağaç nerede?
-Balta kesti
-Balta nerede?
-Suya düştü.
-Su nerede?
-İnek içti.
-İnek nerede?
-Dağa kaçtı.
-Dağ nerede?
-Yandı, bitti kül oldu
TAVŞAN

Kapıdan tavşan geçti mi?
Geçti
Tuttun mu?
Tuttum
Kestin mi?
Kestim
Tuzladım mı?
Tuzladım
Pişirdin mi?
Pişirdim
Bana ayırdın mı?
Ayırdım
Hangi dolaba koydun?
Çık çık dolaba koydum
Haydi, al getir
Getiremem
Neden getiremezsin?
Kara kediler yemiş.
Vay vay, miyav

NEREDEN GELİRSİN?

Nerden gelirsin?
Zikzak kalesinden.
Ne gezersin?
Açlık belasından.
Nerde yattın?
Beyin konağında.
Altına ne serdiler?
Perde.
Desene kupkuru yerde.
Bıyıkların neden yağ oldu?
Bıldırcın eti yedim.
Bıldırcın yağlı mıydı?
Gökte uçarken gördüm.
Saçların neden ağardı?
Değirmenden geldim.
Değirmen dönüyor mu?
Zımbırtısını duydum.
Ayakların neden ıslandı?
Çaydan geçtim.
Çay derin miydi?
Köprüyü dolaştım,
İşte geldim sana ulaştım.

CAM

Bir cam
İki cam
Üç cam
Dört cam
Beş cam
Altı cam
Yedi cam
Sekiz cam
Dokuz cam
On cam
Bu da benim amcam.Eveleme develeme
Evvel altı elma yedi
Seren sekiz serçe dokuz
Tarmanın topu kara
A devenin çatı kara


EBE

Ebe ebe nerede
Su doldurur derede
Dere boyu çalılık
Derede olur balık
Şu ebe de ne alık
Oltamı attım,
Balığı tuttum.
Balık suya dalamaz,
Ebe beni bulamaz.
Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi
Bunu kim dedi,
Diyen dedi on yedi,
Yağlı böreği kim yedi?


ELLERİM

Ellerim tombik tombik,
Kirlenince çok komik
Kirli eller sevilmez
Güzelliği görülmez
Dişlerim bakım ister
Hele saçlar, hele scalar
Uzayınca tırnaklar
Kirlenince kulaklar
Bize pis derler, pis derler

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 5739
favori
like
share