Kur’an-I Kerim’de yetmi$ yerde ve pek çok hadis-i
şerifte sabrIn fazileti ve üstünlügü bildirilmiştir.
bir kaç örneği:
''Ey iman edenler! SabIr ve namaz ile Allah'tan yardIm isteyin. Çünkü Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir.” (Bakara, 153)

“Sabredenlerin ahirette ücretleri, mükafatlarI
sayIsIzdIr” (Zümer, 10)


“SabIr ve namazla Allah’tan yardIm dileyin. Gerçi bu
(nefsine) agIr gelir. Ama hürmet (ve huşu ile
ürperenlere) göre agIr degildir.” (Bakara, 45)


“Ey müminler (itaatkarlarI isyan edenlerden ayIrt
etmek için) sizi biraz korku, açlIk, mal, can ve ürün
darlIgI ile, and olsun, imtihan edecegiz. Ey Habibim!
Sabredenlere (lütuf ve ihsanImI) müjdele.” (Bakara,
155)

Peygamberimiz Efendimiz (s.a.s)
“SabIr, imanIn yarIsIdIr.” BuyurmaktadIr.
InsanIn iyilikleri, ibadetleri yapabilmesi kötülük ve
günahlardan kaçInmasI ve son nefesine kadar imanIn
korunmasI sabIrla olur.

O büyük insanIn hayatI sabIr örnekleri ile doludur.
Hz. Isa (a.s.) “Istemedigine sabretmeyince, istedigine
kavu$amazsIn” buyurmaktadIrlar.

Allah, Davud Peygambere (a.s.)
“Ahlakta bana uy! Benim ahlakImdan biri sabredici
olmamdIr.” buyurmu$tur.

SabIr insan has bir sIfattIr. Hayvanlarda ve hatta
meleklerde bile yoktur. Nefsin arzularI veya düşmanla
mücadele gibi sorumluluklar sabrI gerektirir.

“Eger ceza verecekseniz, size yapIlan işkencenin misliyle ceza verin. Ama sabrederseniz, elbette o, sabredenler için daha hayIrlIdIr. ” (Nahl, 126)

Ne mutlu inananlara, iyi işler yapanlara ve birbirine
dogruyu ve sabrI tavsiye edenlere.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan

Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 6467
favori
like
share