Beyin Geliştirme - Zeka Geliştirme - Hafıza Geliştirme - Ezberleme - Beyin Dinlendirme


a – Her gün bir şeyler ezberlemeliyiz.

b – Ezberimizdekileri tekrarlamalıyız.

c – Geçmiştekiler! hatırlamalıyız ve hayatımızdan pasajlar anlatmalıyız.

d – Hafızamızı dilenci torbasına ve bit pazarına döndürmemeliyiz. Yani hafızamızı, yarar sağlamayan gereksiz şeylerle doldurma-malıyız.

e – Beyine enerji veren ve fosfor içeren besinler almalıyız. Bunları biraz açıklayalım:

- Düşünme ve araştırma zekâyı bilediği gibi, ezberleme ve ha fızayı biler ve sağlamlaştırır.

Önce şunu söyleyelim ki, insanın yaşı kaç olursa olsun, bakımlı olur ve tavsiyelerimize uyulursa, ömrünün sonuna kadar hafıza ve zekâsı normal çalışır, yeter ki, hafıza ve zekâsı koruyabilsin ve geliştirebilsin.

Hafıza ve zekâ -diğer bütün organlar gibi- çalıştığı sürece güçlü ve dinçtir. Çalışmazsa hantallaşır, uyuşur, zayıflar ve geriler. Bu sebeple diyoruz ki:

Hareket; hayat ve enerji kaynağıdır, hareketsizlik ölüm demektir. Sen de omurunun sonuna kadar hafızanın sağlam kalmasını istiyorsan, az da olsa her gün bir şeyler ezberle. Fakat ezberleme gelişi güzel değil, bilinçli ve plânlı olsun.

“Ezber genç işidir. Yaşlanınca ezberlemem zorlaşır” sözünün hiçbir sağlam dayanağı yoktur. Bunu söyleyenler, ya denemesini yapmadan konuşuyorlar, yahut ezberlemesini bilmiyorlar, yahut da -papağan gibi- düşünmeden başkalarının sözünü tekrarlıyorlar.

Size söyleyeceğim metodu uygularsanız, her yaşta istediğinizi ezberlersiniz.

Beyni açıklarken, “beyni dinlendirmenin bir yolu da beyni bo şaltmaktır” demiştik. İşte bir şeyi kolayca ezberlememiz için de hafızamızı boşalttıktan sonra istediğimiz bir metni, bir yazıyı ve bir şiiri az zamanda ezberleriz. Ezberlediğimiz şeyin hafızamızda uzun süre kalması için de onu tekrarlamalıyız.

Ezberlemek için en uygun vakit sabahlan ve dinlendikten sonradır.

Aç karnına, yorgunken, aşın tokken, uykulu iken sıkıntılı veya öfkeli iken, zihnimiz bir şeylerle meşgulken ve ağrıyan bir yerimiz varken ezberleme zorlaşır. Bunlar varken hafızamız çalışmaz.

Hafıza bir kap gibidir. Kap dolu iken içine yeni bir şey girmedi ği gibi, hafızamız da dolu ve kapalı ise yani yukarıdaki saydıkları mızdan biri veya birkaçı varsa bir şey ezberleyenleyiz.


Hafıza ve zekâ hakkında kesin kanaatim, insan ne kadar yaşlı olursa olsun, istediğini ezberler ve öğrenir gö rüşü idi. Yarım saatte iki satır yazıyı ezberleyemeyince, önce kendi kanaatimden şüphelendim. Biraz düşününce, kendi kendime:

Hayır, insan her yaşta öğrenebilir ve ezberler. Fakat öğrenmenin de ezberlemenin de bazı şartlan olsa gerek. Ben şimdi ezberleyemiyorsam kusuru kendimde aramalıyım dedim. Biraz düşününce de ezberleyemeyişimin nedenlerini anladım.


Bu kadar yorucu, ezici, hafızamı ve zihnimi doldurucu ağır yükün altında, oturmuş kitap ezberliyorum. Bu, oldukça zordur. Onun için ezberleyemiyorum. Fakat zor da olsa, şartlar ve hadiseler ne olursa olsun, çalışma programının gerektirdiği metni mutlaka ez berlemem gerekiyor. Fazla vaktim olmadığı için de kısa zamanda ezberlemeliyim.

Kendi kendime bu muhakemeyi yaptıktan sonra iki şeye karar verdim:

1 – Kafamı meşgul eden her şeyi zihnimden çıkaracağım ve hafızamı boşaltacağım.

2 – Kendi kafamda gençliğe doğru geriye giderek yaşımı küçülteceğim.

0 anda aklımda ve zihnimde olan Her şeyi kendime unutturarak
hafızamı boşalttım. Kafamı meşgul eden hiçbir şey bırakmadım.

Sonra da kendimi geriye doğru götürerek geçmiş yılları ve yaşadığım yerleri aştım, bir sayfa metni yarım saatte ezberlediğim ilk öğrencilik yıllarıma ulaştım.

Hafızamı tamamen boşlattığım ve tekrar gençliğe döndüğüm hususunda kanaatim ve inancım kesinleşince, gözümü açtım ve bir sahife metni yarım saatte ezberledim.

Bu basan benim için unutulmaz bir deney ve zafer oldu. Hem, insan her yaşta istediğini öğrenir ve ezberler teorimi denemiş ve olumlu sonuç almış oldum, hem de bu konudaki inancım kesinleşti.

Böylece yaş kaç olursa olsun ve şartlar ne olursa olsun, hafızanın çalışmasının ve istenilen şeyi kolayca ezberlemenin iki şeye dayandığı kesinlik kazandı:

1 - Kişinin zihnini boşaltması.

2- Kendi hayalinde gençlik çağına dönmesi ve genç olduğuna kendini inandırması bir çok hallerde, inanç ilâçtan daha etkindir.alıntı

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 4176
favori
like
share