Başqalarının qayğısını çəkə-çəkə ömür sürənlər əslində ən gözəl və ən xoşbəxt insanlardır.V.A.Suxomlinski

Nəfəsə tabe olmaq əql və kamala nöqsan gətirir və düzgün qərar çıxarmaqa mane olur.Beydəba.

Başqalarınn qayğısını çəkə-çəkə ömür sürənlər əslində ən gözəl və ən xoşbəxt insanlardır.V.A.Suxomlinski.

Sənin haqqında nə düşünürlərsə düşünsünlər,ədalətli hesab etdiyin işi gör.Pifaqor.Bahalıqda çörəyini əsirgəyən ucuzluqda tənha və yalqız qalar.İran zərb məsəli.

Gördüyün işi əvvəlcə ağıl tərəzisi ilə ölç,sonra gör.Qətran Təbrizi.

Qızıl-ocaqda ,xalqın iradə və mərdliyi-çətinliklərdə sınanır.Vyetnam zərb məsəli.

Hər kəs əvvəlcədən işin sonunu görə bilsə,axırda utanmaz.Cəlaləddin Rumi.

Məhəbbətinə cavab almayan qadın hərarətsiz günəş,yaxud yağışsız buluddur.S.Ciloya.

Hər şeydə oğurluq haramdırsa,qızlar üçün oğlanın qəlbini oğurlamaq halaldır.M.S.Ordubadi.

Yaxşı arvad yeddi zəngin və cəngavər qardaşa bərabərdir.Mekshika atalar sözü.

Qadına münasibət – mənəviyyatın çox incə bir ölçü cihazıdır.V.A.Suxomlinski.

Qadın yer üzündə gözəllik,dalət,lətafət nümunəsidir.V.Q.Belinski.

O yerdəki qadına bir insan kimi hörmət yoxdur,orada mən yoxam.N.Q.Çernışevski.

İffət(namus)-qadınların zinətidir.Məhəmməd Peyğəmbər (s.ə.s)

Türk!Öyün,Çalış,Güvən!M.K.Atatürk.

Pula layiq olduğundan artıq qiymət vermə,-o,yaxşı nökər və pis ağadır.A.Düma.

Həyatın bütün sevinci yaradıcılıqdadır,-yaratmmaq ölümü məhv etmək deməkdir.Romen Rollan.
Ağıllı və bacarıqlı adamlar axıradək mübarizə aparırlar.D.Pisarev.

Təhlükənin üzünə cəsarətlə baxmaq üzünü ondan xilas etməyin ən yaxşı vasitəsidir.Con Lebbok.

Səmimilikdən çətin,yaltaqlıqdan asan heç nə ola bilməz.F.Dostoyevski.

Hərə bir çıraq yandırsa,dünya nura qərq olar.Əkrəm Əyilisli.


Sənin haqqında 2 nəfər danışırsa bu qiybətdir, 3 nəfər danışırsa bu müzakirədir, 4 və daha çox insan danışırsa deməli sən artıq populyarsan. (Tural Isayev )

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 5146
favori
like
share