“Tüm idealistler, hizmet ettikleri davaların her şeyden önce dünyanın tüm öteki davalarından üstün olduğunu düşünürler. Kendi davalarının biraz olsun başarılı olması için, bu davanın tüm öteki insan girişimlerine gerekli olan aynı pis kokulu gübreye açıkça ihtiyacı olduğuna inanmak da istemezler” diyor, Nietzsche ve devam ediyor: “Bir düşmanla savaşarak yaşayan kişinin, düşmanını hayatta bırakmasında fayda var.”
İnsan denilen varlığı ideoloji aracılığı ile araçlaştırmak, kendisinden başkasına hayat hakkı tanımamak, seçkinci, üniformacı, tepeden inmeci, tek tipe indirgeyici olmak patolojik bir vaka olan yobazlığın davranış biçimidir. Bu durumda yobaz kavramını, dindara olan bir atıf zannetmek, sığ bir zandan ibarettir.
Yobazlık her şeyde ve her yerde görülebilir pekâlâ!
Söz konusu yobazlığa tarihin her döneminde rastlanabilir. Yargı, düşünmeksizin verilir çünkü. Eşya ve hadise derinlikli bir şekilde anlamlandırılamaz. Bütünüyle reddiyeci ve kalıpçı bir bakışsızlık açısızlığı kuşatır algıyı.
Düşmana dahi adaletle davranılmasını öğütleyen son dinin mensupları, ideolojik bir yobazlığın esiri olamaz elbette. Fakat modern çağın ideolojisizlik ideolojisi herkesi her hâlükârda bünyesine alarak şekillendirmeyi ilke edinmiştir. Buna da dikkat etmek gerekir. Çünkü zaman anlarıyla kuşatır insanı. Çünkü dikkatsizlik dikkati yerle bir eder: İğdiş olursunuz...
Bilhassa bu ülkede, yobazlık kavramı dindarlara mal ediliyor, fakat bu tip rahatsızlıkları bir davranış biçimi olarak algılarsak, yobazlık dindar olmayanlarda da görülebiliyor ister istemez... Bir tuhaf ruh hali!
Sorun şu: İnsan denilen varlık, başkasının benliğini hizaya getirmekle oyalanırken, kendi benliğine karşı cesur olamıyor. En büyük düşmanının yine kendisi olduğunun farkında değil muhtemelen... Evet, manyetik kirlilik zihinlerin ırzına geçmişken, kavramlar üzerinde düşünmek için, aceleci modern insanı kaç dakikalığına rehin almak gerekiyor acaba?
Benden olmayan herkes hain psikolojisiyle, tatmin edilen ego, karşı tarafı ne kadar şeytanlaştırırsa, o kadar mutludur: Sevginin de, nefretin de körü körüne olanı insanı böylesi bir yola sürükler. Mahalle dırdırlarıyla anlık mutluluklar yaşanır!
Ölçü şu: “Dostlukta aşırı gitme, kim bilir belki o dostun bir gün düşmanın olur, düşmanlıkta da aşırı gitme, kim bilir belki o düşmanın bir gün dostun olur.”
Yobaz göremez, yalnızca bakar.
Yobaz ambalajcıdır.
Yobaz merhametsizdir.
Yobaz zorbadır.
İdeolojik yobazlığın genelleyiciliği ise, etiketçiliğinden sirayet eder. Kategorilendiricidir. Şartlanmışlık yaşatır. İnsansılaştırır... İdeolojik yobazlıkta nefret kültürü baskın kültürdür. Dolayısıyla, hayatın her sahasında ünlem işareti kullanılması, soru işaretinden yoksun kalmanın sonucudur. Çocuk safiyetini yitiren insan, vahşileşmiştir çünkü; orman kanunları tarafından yönetilir! Tez- anti tez curcunasında yaşanan bir hayat, gelgitlerin istilâsındadır. Tahammülsüzlük normalleşmiştir. Farklılıkların her biri düşman olduğu için yok edilmelidir. Şiddet kaçınılmazlaşır. İnsanın “insan” tarafı ciddiye alınmaz...
Haddizatında, düşünmek ibadettir. Çünkü düşünmek sorgulamaktır.
İdeolojik yobazlık, özeleştiriden yoksundur.
Kişi büyüklendikçe küçülür.
Afşin SELİM

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1674
favori
like
share