Derin Sözler - Manalı Sözler - Değer Veren Sözler - Aşk sözleri - Aşık sözleri - Ağır sözler

Söz ola kese savaşı, söz ola bitire başı,
Söz ola ağulu aşı bal ile yağ ide bir söz
Kişi bile söz demini dimeye sözin kemini

Bu cihan cehennemini sekiz uçmağ ide bir söz
Yunus imdi söz yatinda söyle söz gayetindenn
Key sakin o seh katından seni ırak ide bir söz


Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil
Yetmiş iki millet dahi elin yüzün yumaz değil.
Gönül Çalabın tahtı gönüle
Çalab baktı iki cihan bedbahtı her kim gönül yıkar ise
Ak sakallı pir koca bilimez hali nice
Emek vermesin hacca bir kez gönül yıkar ise


Ben ham idim aşk pişirdi,
Karayı aktan seçer oldum


İstemegil Hakk´ı ırak gönüldedir Hakk´a turak
Sen senligün elden bırak tenden içerü cândadur


Yûnus ne hoş demişsin bal u şeker yemişsin
Ballar balım buldum kovanım yağma olsun


Başları ucunda hece taşları
Ne söylerler ne bir haber verirler


Cennet cennet dedikleri
Birkaç köşkle birkaç huri
İsteyene ver onları
Bana seni gerek seni


Rüzgara bir koku ver ki hırkandan
Gideyim izine doğru arkandan
Bırakmam tutmuşum artık yakandan
Medet ey dervişim Yunus’um medet..


Yetmişiki millete bir göz ile bakamayan
Ser’in evliyasıyla hakikatte asidir


Çok aradım özledim, yeri göğü aradım.
Çok aradım bulamadım, buldum insan içinde
Ben ayımı yerde gördüm, ne işim var gökyüzünde.
Benim gözüm yerde gerek,bana rahmet yerden yağar.


Gah eserim yeller gibi gah tozarim yollar gibi,
taşkın akan seller gibi gel gör beni aşk neyledi


Işk ezelden kadîmdür, ışk getürdi ne varı

Işkun ile âşıklar yansun yâ Resûlallâh
İçüp ışkun şarâbın kansun yâ Resûlallâh

Şol seni seven kişi komış yolına başı
İki cihan güneşi sensün yâ Resûlallâh


Uş yine nazar oldu bu bizim canımıza
Muhammet bünyad urdu dîn ü îmânımıza
Peygamberler serveri din direği Muhammed
Gör ne gevherler koymuş bu bizim canımıza


AŞK KİTABIN OKURUZ

Söylememek harcısı, söylemeğin hasıdır
Söylemeğin harcısı, gönüllerin pasıdır
Cümle yaratılmışa bir göz ile bakmayan
Halka müderris ise, hakikatte asidir

Şeriat haberini şerh ile eydem işit
Şeriat bir gemidir, hakikat deryasıdır
Ol geminin tahtası her nice muhkem ise
Deniz mevci kat olsa, tahta uşanasıdır

Bundan içeri haber işit, eydeyin ey yar
Hakikatin kafiri, şer´in evliyasıdır
Biz talib-i ilimleriz, aşk kitabın okuruz
Calap müderris bize, aşk hod medresedir

**************

NİCE BESLEYESİN

Nice bir besleyesin, bu kadd ile kameti
Düştün dünya zevkine unuttun kıyameti
Dürüs, kazan, ye yedir, bir gönül ele getir
Yüz KABEden yiğrektir, bir gönül ziyareti


Uslu değil delidir Halka Salusluk satan
Nefsin müslüman etsin var ise kerameti
Yunus imdi sen dahi, gerçeklerden olagör
Gerçek erenler imiş, cümlenin ziyareti


**********

BU BİR ACAİB HALDİR

Bu bir acaip haldir bu hale kimse ermez
Alimle davi kılar, Veli değme göz görmez
İlm ile hikmet ile, kimse ermez bu sırra
Bu bir acaib sırdır, ilme kitaba sığmaz


Alem ilmi okuyan, dört mezhep sırrın duyan
Aciz kaldı bu yolda, bu aşka el uramaz
Yunus canını terk et, bildiklerini terk et
Fena olmayan suret, şahına vasıl olmaz

**********

AŞK MAKAMI

Aşk makamı al? ır, aşk kadim ezelidir
Aşk sözünü söyleyen, cümle kudret dilidir
Diyen o, işiten o, gösteren o
Her sözü söyleyen o, suret can menzilidir

Suret söz kanda buldu, söz sahibi kaçan oldu
Surete kendi geldi, dil hikmetin yoludur
Bu bizim işretimiz, oldur bu lezzetimiz
İçip esridiğimiz, aşk şerbeti gölüdür
Yunus sözünde yalan, görmedi mumin olan
Ömrün zülmete salan, marifet yoksuludur


********

HAK BİR GÖNÜL VERDİ

Hak bir gönül verdi bana, ha demeden hayran olur
Bir dem gelir şadan olur, bir dem gelir giryan olur
Bir dem gelir söyleyemez, bir sözü şerh eyleyemez
Bir dem cehalette kalır, nesne bilmez nadan olur

Bir dem dev olur ya peri, viraneler olur yeri
Bir dem uçar BELKIS ile sultan-ı ins u can olur
Bir dem varır mescitlere, yüz sürer anda yerlere
Bir dem varır deyre girer, incil okur ruhban olur

Bir dem gelir İSA gibi ölmüşleri diri kılar
Bir dem girer kibr evine, Firavn ile Haman olur
Bir dem döner CEBRAİLE rahmet saçar her mahfile
Bir dem gelir gümrah olur, miskin Yunus hayran olur


AŞKIN ALDIN BENDEN BENİ

Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni
Ben yanarım dün ü günü, bana seni gerek seni
Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim
Aşkın ile avunurum bana seni gerek seni


Aşkın aşıklar öldürür,Aşk denizine daldırır
Tecelli ile doldurur,bana seni gerek seni
Aşkın şarabından içem,Mecnun olup yola düşem
Sensin dün ü gün endişem, Bana seni gerek seni


Sufilere sohbet gerek, Ahilere ahret gerek
Mecnunlara Leyla gerek, bana seni gerek seni
Eğer beni öldüreler, külüm göğe savuralar
Toprağım anda çağırır, bana seni gerek seni *


Cennet dedikleri ne ki, bir kaç köşkle birkaç huri
İsteyene ver onları, bana seni gerek seni
Yunus-durur benim adım, gün geçtikce artar ödüm
İki cihanda maksudum, bana seni gerek seni

********

BEN YÜRÜREM YANE YANE

Ben yürürem yane yane, Aşk boyadı beni kane
Ne akilem ne Divane, Gel gör beni aşk neyledi
Gah eserem yeller gibi, Gah tozaram yollar gibi
Gah akaram seller gibi, gel gör beni aşk neyledi

Akan sulayın çağlaram, Dertli cigerem dağlaram
Şeyhim anuban ağlaram, gel gör beni aşk neyledi
Ya elim al kaldır beni, ya vaslına erdir beni
Çok ağladım güldür beni, gel gör beni aşk neyledi

Mecnun oluban yürürem, ol yari düşte görürem
Uyanıp melul oluram, gel gör beni aşk neyledi
Miskin Yunus biçareyem, baştan aşağı yareyem
Dost ilinden avareyem, gel gör beni aşk neyledi


Aşkin aldi benden beni , bana seni gerek seni,
Ben yanarim dünü günü bana seni gerek seni.
Yunustur benim adim, gün geldikçe artar oldum.
Iki cihanda maksudum bana seni gerek seni

***********

SEVELİM SEVİLELİM

Hak cihana doludur, kimseler Hakkı bilmez
Onu sen senden iste, o senden ayrı olmaz
Dünyaya gelen geçer, bir bir şerbetin içer
Bu bir köprüdür geçer, Cahiller onu bilmez


Gelin tanış olalım, işin kolayın tutalım
Sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz
Yunus sözün anlar isen, mani´sini dinler isen
Sana iyi dirlik gerek, bunda kimseler kalmaz

**********

GÖNÜLLER YAPMAYA GELDiM

Benim bunda kararım yok, bunda gitmeye geldim
Bezirganım mataım çok, alana satmağa geldim.
Ben gelmedim da´vi için benim işim sevi için
Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmağa geldim


Dost eşruğu deliliğim, aşıklar bilir neliğim
Devşuruben ikiliğim, birliğe bitmeye geldim
Yunus Emre aşık olmuş, ma´şuka derdinden olmuş
Gerçek erin kapısında ömrüm harcamaya geldim

************


DİLSİZLER HABERİN


Dilsizler haberin kulaksız dinleyesi
Dilsiz kulaksız sözü, can gerek anlayaşı
Dinlemeden anladık, anlamadan eyledik
Gerçek erin bu yolda yokluktur sermayesi


Biz sevdik aşık olduk, sevildik maşuk olduk
Her dem yeni dirlikte, bizden kim usanası
Miskin Yunus ol veli, yerde gökte dopdolu
Her taş altında gizli, bin imran oğlu MUSİ


************

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 8221
favori
like
share
hectqr Tarih: 09.10.2010 12:51
arkadaşlar aşkın aldı beni benden yunus emre notaları lazım çözümlü acil
berfinay Tarih: 28.02.2010 23:58
çok değerli ve anlamlı sözler tşkler paylaşımın için :3: