Hz. Ali r.a. bir hutbesinde Allah Tealâ'ya hamd ve sena ve Rasul-i Ekrem s.a.v.

Efendimiz'e salât ve selamdan sonra halka şöyle seslendi:

Ey insanlar! Sizden önce yaşayan kavimler içinde helak olanlar günahlara daldiklari için helak oldular. Alimleri ve fakihleri onları

kötülüklerden men etmedi ve hepsi birlikte helak oldular. Allah onların

üzerine çeşitli belalar indirdi.

Dikkat edin! Onların başına

inen felaketler sizin de başınıza inmeden önce marufu iyiliği emredin

ve münkeri kötülüğü yasaklayın. Bilin ki, emr-i maruf ve nehy-i

münker ne bir rızkı keser, ne de bir eceli yaklaştırır. İşinizden

gücünüzden olacağınız veya cezalandırılacağınız endişesiyle emr-i maruf, nehy-i münker yapmazlık etmeyin. Allah Tealâ'nın, herkesin canı, malı

ve çoluk-çocuğuyla ilgili olarak takdir ettiği artma ve eksilme, gökten

yere yağmurun indiği gibi iner. Dolayısıyla birinizin evine barkına,

malına veya canına bir eksiklik musibet isabet eder de başkasında

daha iyi bir durum görürse, sakın bu onun için yoldan saptırıcı bir

fitne olmasın.

Çirkin işlere bulanmamış müslüman bir kişi, çirkinlik anıldığı zaman ürperir, Allah korkusuyla titrer. Aşağılık karakterli insanlar ise, ilk oyunda kazanıp borçlarını ödemeyi uman mağrur kumarbaz gibidir. Oysa hıyanetten uzak müslüman Allah'a dua ettiğinde iki iyilikten birini ister: Ya Allah katında olanların kendisi için daha hayırlı olduğunu düşünür ve onu ister ya da Allah'ın kendisine dünyalık rızık vermesini ister. Bir de bakar ki hem zenginleşmiş, çoluk-çocuk sahibi olmuş, hem de şeref ve takva sahibi.

Kazançiki çeşittir: Servet ve çoluk çocuk dünya kazancıdır. Amel-i salih ise, ahiret kazancıdır. Allah bazılarına bu iki kazancı birlikte nasip eder. Nehcu'l-Belâğa'da hutbenin sonunda şu ifadeler bulunmaktadir:

''Allah'ın sizi kendisinden azabından sakındırdığı gibi O'nun azabın'dan sakının! Allah'tan eksiksiz bir şekilde ve gerektigi gibi korkun ve içine riya ve gösteriş kariştirmadan amel işleyin. Kim gösteriş yapmak suretiyle Allah'tan başkasi için amel işlerse, Allah onu kendisi için amel işledigi kişiye havale eder. kimin için ibadet ettiysen sevabini ondan iste, buyurur. Allah'tan şehitlerin mertebesini ve bahtiyar

kullarla birliktelik ve peygamberlerle arkadaşlık dileriz.

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 365
favori
like
share