Türk Edebiyatı Dönemleri Özellikleri İle İlgili Test Soruları 2 - Türk Edebiyatı Dönemleri Özellikleri Test Soruları

11. O, şiirden benzetmeyi, eğretilemeyi mecazları kaldırmanın gerekliliğini savunur. Şiirden ölçüyü atar, "anlam"ı şiirin temeli kabul eder. O, bir şiir ihtilalcisidir. "Edebiyat yapma hüneri"ne karşıdır. Türk şiirini, şairanelik-ten, yıpranmış kalıplardan, benzetmelerden kurtarmış; yalın halk dilini, gündelik sözleri, yergileri, esprili bir istifle şiirlerinde kullanmıştır. Japonların ulusal şiir biçimi olan "haika"lar şiirimize onunla girmiştir.
Bu parçada kendisinden söz edilen sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Haşim
B) Tevfik Fikret
C) Orhan Veli Kanık
D) Yahya Kemal Beyatlı
E) Faruk Nafiz Çamlıbel

12. Hece ölçüsüyle yazdığı tüm şiirlerinde bir kuruluk görülse de Türk şiirinin yerlileşmesine önayak olan bir şair olarak Türk edebiyatındaki yerini almıştır. "Milli Şair" sıfatı ile anılan sanatçımız, şiirlerini yalın bir dille yazmıştır.
Bu sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mehmet Akif Ersoy
B) Yahya Kemal Beyatlı
C) Arif Nihat Asya
D) Mehmet Emin Yurdakul
E) Necip Fazıl Kısakürek

13. Aşağıdakilerin hangisinde sanatçı - eser eşlemesi yanlış yapılmıştır?
A) Kiralık Konak - Hüseyin Rahmi Gürpınar
B) Bir Kadın Düşmanı - Reşat Nuri Güntekin
C) Yalnızız - Peyami Safa
D) Tatarcık - Halide Edip Adıvar
E) Aşk-ı Memnu - Halit Ziya Uşaklıgil

14. Aşağıdakilerden hangisi "Beş Hececiler" olarak bilinen topluluk içinde ver almamıştır?
A) Orhan Seyfi Orhon
B) Enis Behiç Koryürek
C) Faruk Nafiz Çamlıbel
D) Emin Bülent Serdaroğlu
E) Halit Fahri Ozansoy

15. Aşağıdaki eserlerden hangisinin edebi türü ötekilerden farklıdır?
A) Huzur
B) Sodom ve Gomore
C) Fatih - Harbiye
D) Kalp Ağrısı
E) Göl Saatleri

16. Edebiyata 1921'de şiirle başladı. Daha sora-ki dönemlerde deneme, eleştiri, kitap tanıtımı ile ilgili yazılar yazdı. Genç kuşaklara edebiyatın tanıtılması ve sevdirilmesi yolunda çalıştı. Bu yazılarda alışılmış kalıp ve düşüncelere eleştiriler yöneltip yenilikçiliği savundu. Öznel eleştiri anlayışıyla dönemin belli başlı yapıtlarının çoğunu ele aldı. Devrik cümleli anlatıma ve Türkçe sözcüklerin kullanımına büyük önem verdi.
Bu parçada kendisinden söz edilen sanatçımız kimdir?
A) Ahmet Hamdi Tanpınar
B) Nurullah Ataç
C) Fuat Köprülü
D) Falih Rıfkı Atay
E) Ahmet Haşim

17. Sanatçının Ankara, Erzurum, Konya, Bursa ve İstanbul kentlerini konu alan denemelerini topladığı "Beş Şehir", yaşamın değişkenliği içinde Türk insanının, onun duyarlığının ve yaratıcılığının yansıtılmaya çalışıldığı bir eserdir.
Bu parçada sözü edilen eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Kutsi Tecer
B) Yahya Kemal Beyatlı
C) Ahmet Hamdi Tanpınar
D) Abdülhak Şinasi Hisar
E) Ahmet Muhip Dranas

18. Anadolu'da kurtuluş mücadelesinin yaşandığı bir dönemde................... adlı roman, bir coşku ve heyecan sağanağı olarak çıkagelir. Ayrılan sevgililerin zorlu serüvenlerden geçerek yeniden kavuşmaları şeklindeki geleneksel anlatım şemasını izleyen roman, içinde yol aldığı gerçekçi Anadolu tasviriyle genç ruhların idealizmini tutuşturmuş ve roman kahramanı Feride'nin şahsında bir "çağrı'ya dönüşmüştür.
Bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Yaban B) Sinekli Bakkal
C) Çalıkuşu D) Akşam Güneşi
E) Tatarcık

19. Edebiyatımızda fıkra, makale, gezi, anı yazılarıyla ün kazanmıştır. Kısa cümlelerden oluşan, yalın, canlı bir anlatımı vardır. Ulusal Kurtuluş hareketini savunarak Atatürk'ün yakınında bulunmuştur. Gezip gördüğü ülkeleri güçlü gözlemlerle yansıtan sanatçının Ateş ve Güneş, Zeytindağı adlı eserleri anı; Denizaşırı, Hind, Bizim Akdeniz adlı eserleri gezi türündedir.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Falİh Rıfkı Atay
B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C) Halide Edip Adıvar
D) Abdülhak Şinasi Hisar
E) Refik Halit Karay

20. Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin aruzla yazılmış şiirleri yoktur?
A) Tevfik Fikret
B) Recaizade Mahmut Ekrem
C) Ahmet Haşim
D) Faruk Nafiz Çamlıbel
E) Mehmet Emin YurdakulCEVAP ANAHTARI

11)C 12)D 13)A 14)D 15)E 16)B 17)C 18)C 19)A 20)E

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2149
favori
like
share