güzel insanlardan sözler

1-) Şikâyetçi olup ağladığım nice günler oldu. Zaman geldi ki ağladığım günlere ağladım.
Hazreti Ebû Bekir Radıyallahu anh

2-) İnandığınız gibi yaşamazsanız yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız.
Hazreti Ömer Radıyallahu anh

3-) Kişiye imandan sonra verilen şeylerin en hayırlısı saliha kadındır.
Hazreti Ömer Radıyallahu anh

4-) Gözü haramdan korumak ne güzel şehvet perdesidir. Hazreti Osman Radıyallahü anh

5-) Lüzûmsuz şeylerin peşinden koşan lüzûmlu şeyleri kaçırır.
Hazreti Ali Radıyallahu anh

6-) Kuran tilaveti ile kalbine ruhani feyiz sirayet eden kimse dostlarının ayrılığı ile vahşet halini hissetmez.
Hazreti Ali Radıyallahu anh

7-) Edep aklın suretidir. Hazreti Ali Radıyallahu anh

8-) İnsanlarla öyle iyi geçininiz ki düşmanınız bile ölümünüze ağlasın.
Hazreti Ali Radıyallahu anh

9-) Akıl tamam olunca söz azalır.
Hazreti Ali Radıyallahu anh

10-) Derin fikre sahip olanın nazarı da güzel olur.
Hazreti Ali Radıyallahu anh

11-) İlimsiz ibadette tefekkürsüz Kur'an tilavetinde hayır yoktur.
Hazreti Ali Radıyallahu anh

12-) Dinî hükümleri kendi aklıyla anlamak ve aklı ona rehber etmek isteyen peygamberliğe inanmamış olur. Onunla konuşmak akıl işi değildir.
İmâm-ı Rabbânî Rahmetullahi aleyh

13-) Eshâb-ı kirâm sadece sohbet(vaaz) ile nihâyetsiz kemâlata vâsıl oldular.
İmâm-ı Rabbânî Rahmetullahi aleyh

14-) Eflatun felsefecilerin reisidir Îsâ'nın bi'seti devletine kavuştu ama onu tasdik etmedi. Cehaleti sebebi ile sandı ki: Kendisinin ona ihtiyacı yoktur. Böylelikle nübüvvet bereketlerinden bir nasibe nail olamadı.
İmâm-ı Rabbânî Rahmetullahi aleyh

15-) Sohbet Ayet-i Kerimeye kırık mana vermek değil Ayet-i Kerimeyi kalbine indirip Kalbinden çıkarıp vermektir. Mahmut Ustaosmanoğlu Rahmetullahi aleyh

16-) Müslüman bir kadın çocuğunu emzirdiği sürece Allah yolunda cihat edenler gibidir. Saîd bin Cübeyr Rahmetullahi aleyh

17-) Düşmanlarınızla oturup kalkan sizin dostunuz olamaz. Sa'dî Şirâzî Rahmetullahi aleyh

18-) İnsanlar arasında bulun fakat kimseye yük olma! Hüsameddin Mankpûrî Rahmetullahi aleyh

19-) İlim gıda gibidir. Ona her zaman ihtiyaç vardır. Faydası da herkesedir.
Abdülvehhâb-ı Müttekî Rahmetullahi aleyh

20-) Kâfir bile olsa hiç kimsenin kalbini kırma! Kalb kırmak Allahü teâlâyı incitmek demektir.
Ahmed Yesevî Rahmetullahi aleyh


21-) İslamiyet'in içinde hiç bir kötülük İslamiyet'in dışında da hiç bir iyilik yoktur.
Ebu-l Vefâ Rahmetullahi aleyh

23-) Üç şey kalbi öldürür: Çok konuşmak çok uyumak ve çok yemek.
Fudayl bin İyad Rahmetullahi aleyh

24-) Dünya üç gündür; dün bugün ve yarın. Dün geçti. Yarının geleceği belli değil. Öyle ise; bugünün kıymetini bil! Hasan-ı Basrî Rahmetullahi aleyh

26-) Çocuktaki utanma hali ondaki akıl nurunun alametidir. İmamı Gazali Rahmetullahi aleyh

27-) Gençliğin kıymetini ihtiyarlar huzûrun kıymetini huzûrsuzlar sıhhatin kıymetini hastalar hayâtın kıymetini ölüler bilir.
Hâtim-i Esam Rahmetullahi aleyh

28-) Define ile Yılan gülle diken sevinçle gam bir aradadır. Şeyh Sâdi Şirazi Rahmetullahi aleyh

29-) Ağzına helva verenle ensene tokat atan arasında fark gözettikçe sende Tevhid tamam değildir.
MEVLÂNÂ ALAEDDİN ÂBİZİ

30-) Kendini hak ile meşgul etmezsen batıl seni işgal eder. İmâmı Şâfî

31-) Yolumuz yâr ile gül bahçesine uğradı;
Ben gafletle güle nazar edince dedi ki yâr :
Muhabbetin şartı bu mudur utan yaptığından!
Ben varken güle bakmak nasıl elinden gelir? Mevlânâ

32-) Dua Ubudiyetin ruhudur ve halis bir îmânın neticesidir. Said Nursi Mektubat / Yirmi Dördüncü Mektup - s.489

33-) Pâdişâh-ı âlem olmak bir kuru kavga imiş;
Bir velîye bende olmak Cümleden âlâ imiş!...
Yavuz Sultan Selim

34-) İnsan ölmez Dünyasını değiştirir.
Ölen hayvan olur İnsanlar ölmez!
Ölür ise ten ölür canlar ölesi değil!
YunusEmre

35-) Neyleyeyim dünyayı
Bana Allah'ım gerek.
Gerekmez masivayı
Bana Allah'ım gerek.

Ehli dünya dünyada
Ehli ukba ukbada
Her biri bir sevdada
Bana Allah'ım gerek


Dertli dermanın ister
Kullar sultanın ister
Aşık cananın ister
Bana Allah'ım gerek.

Bülbül güle karşı zar
Pervaneyi yakmış nar
Her kulun bir derdi var
Bana Allah'ım gerek


Beyhude hevayı ko
Hakkı bula gör ya hu
Hüdayi'nin sözü bu
Bana Allah'ım gerek.

Aziz Mahmut Hüdai

36-) Ölümü gerçekten tanımış bir kimseye dünya belâ ve musîbetleri dert ve sıkıntıları çok hafif gelir.
Ka’b-ül-Ahbâr Rahmetullahi teâlâ aleyh

37-) Dünya cennete göre zindan cehenneme göre ise cennet gibidir.
Abdulkadir Geylani Rahmetüllahi Aleyh
38-) Hayatın lezzetini zevkini isterseniz hayatınızı imanla hayatlandırınız ve feraizle ziynetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz.
Bediüzzaman Said Nursi (hz.)
39-) Sizdeki gençlik katiyen gidecek. Eğer siz daire-i meşruada kalmazsanız o gençlik zayi olup başınıza hem dünyada hem kabirde hem ahirette kendi lezzetinden çok ziyade belalar ve elemler getirecek. Eğer terbiye-i İslamiye ile o gençlik nimetine karşı bir şükür olarak iffet ve namusluluk ve taatte sarf etseniz o gençlik manen baki kalacak ve edebi bir gençlik kazanmasına vesile olacak.
Bediüzzaman Said Nursi (hz.)
40-) İmana gel ki elemden emin olasın. Kadere teslim ol ki selamette kalasın.
Bediüzzaman Said Nursi (hz.)

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 11250
favori
like
share