Güzel Sanatlar Nedir Ve Güzel Sanatlar Kaça Ayrılır?Güzel Sanat Eserinin Özellikleri Nelerdir?

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 9418
favori
like
share
Leyl-i Lal Tarih: 14.03.2010 23:52
Güzel Sanatlar Nedir Ve Güzel Sanatlar Kaça Ayrılır?Güzel Sanat Eserinin Özellikleri Hakkinda - Güzel Sanatlar


Sanat, belli kalıplar içine konulamayan ve estetik olan insan duygularının dışa vurumudur.

Detay ise insanların, tabiat karşısındaki duygu ve düşüncelerini çizgi, renk, biçim, ses, söz ve ritm gibi unsurlarla güzel ve etkili bir biçimde ve kişisel bir üslûpla ifade etme çabasından doğan ruhsal bir faaliyettir.

GÜZEL SANATLAR KAÇA AYRILIR?

Güzel Sanatlar kendi içinde 7 bölüme yarılır.Bunlar:

1-Mimari (Yapı sanatı)

2-Resim

3-Heykel (Yontu)

4-Edebiyat

5-Müzik

6-Tiyatro

7-Sinema

SANAT DALLARININ DİĞER BİLİM DALLARIYLA İLİŞKİSİ

1-FİLOLOJİ: Dil bilimidir. Dünya üzerindeki var olan dilleri inceler.

2-PALEOGRAFİ: Eski yazıların okunmasını sağlayan bilim dalıdır. Yazıların tür ve şekillerini inceler.

3-EPİGRAFİ: Kitabeleri (taşlar üzerine işlenen yazıları) okuyup araştıran ve yorumlayan bilim dalıdır.

4-ARKEOLOJİ: Kazı bilimidir. Toprak veya su altında kalmış, geçmiş uygarlıklara ait kalıntıları ve eserleri saptayarak bunların çıkarılmasını ve değerlendirilmesini sağlar.

5-NÜMİSMATİK: Madeni para (sikke) bilimidir. Geçmişte basılmış paraları inceler.

6-KRONOLOJİ: Zaman bilimidir. Olayların tarihlerini saptayarak, oluşum sıralarını düzenler.

7-ARKEOMETRİ: Arkeolojik buluntuların saptanması ve tarihlerinin belirlenmesinde, fen, doğa bilimleri, matematiksel ölçüm ve analiz yöntemlerini inceleyen bilim dalıdır.

8-COGRAFYA: Her olayın belirli bir mekanda meydana gelmiş olması sebebiyle bu bilim dalı sanat tarihi ile yakından ilgilidir.

9-ETNOGRAFYA (ETNOLOJİ) : Halk bilimidir.Toplumların öz kültürlerini, özellikle halk kültürünü inceler.

10 ANTROPOLOJİ: İnsanın fiziki yapısını inceleyen ve insan ırklarını sınıflandıran bilim dalıdır.

11-PALEOANTROPOLOJİ: İnsan türlerinin en eski fosilleşmiş kalıntıları-
Nı inceleyen bilim dalıdır.

12-TARİH: İnsan toplumlarında ve toplumlar arasında meydana gelen olay ve gelişmeleri belirli yer ve zaman göstererek sebep ve sonuç ilişkilerini araştırıp, inceleyen bilim dalıdır.

Güzel Sanat Eserinin Özellikleri

1. Sanat eseri kişiseldir. Kişisellik; sanat eserinin önemli bir kriteri olsa da aşırı bir öznellikle ortaya konulmuş bir eser, sadece eseri ortaya koyan kişinin, o çok özel, kimsenin kolay kolay anlayamayacağı dünyasından bir parça olduğu için, diğer dünyalar için pek bir anlam taşımayacaktır. Fakat burada anlatmak istediğim kişisellik, sanatçı neden bahsederse bahsetsin bu işin duygusuz yapılamayacağıdır. Bu da sanatı, nabza göre şerbet vermeye çalışan birçok disiplinden ayırır.

2. Sanat eserleri yaratıcılık gerektirir. Birçok kişi sanata ilgi duysa da icra etmek, bir eser üretmek "sanatçı" denilen özel yeteneğe sahip insanlara özgüdür.

3. Sanat eseri estetik kaygılarla ortaya çıkar. Başat olarak başka bir kaygıyla yola çıkmak git gide sanattan uzaklaşmaktır.

4. Sanat eseri evrenseldir. Birçok kişi "evrensellik" kavramına "tüm dünyaya yayılmış", "herkes tarafından sevilen" gibi anlamlar yüklüyorlar. Evrensel olan bir şey tabii ki böyle de olabilir; ama aslında bir bilginin evrensel olması, ona sahip olan ya da onu kullanan herkesin malı olması demektir. Yani evrensel olan; arkadaşlarımızdan biri tarafından masaya konulan sigara paketi gibidir. Masadaki herkes sigara içmese bile, paket herkese açıktır, herkese sunulmuştur, herkese sunulabilme özelliğine sahiptir.

5. Sanat eseri özgündür; yani tektir. Bu da sanat eserini diğer üretimlerden ayırır. Eser ortaya koymaya çalışan bir sanatçı, eser ortaya koymuş sanatçılara özenebilir ve özenmelidir.

6. Son olarak; sanat eseri kalıcıdır. Bu da sanat eserinden alınan haz ile diğer hazlar arasındaki ayrımı açıklar. Dondurma yemek de haz veren bir olaydır, ama kalıcı değildir. Oysa sanat eseri, hayatımıza etki edebilecek kadar kalıcıdır.