KiMiZ??????????????????????????


Hack : Bir yeri yarmak kesmek.
hacker: kesen yaran kisi, sah1s ,


iNTERNETTE HACK:
@ Bilgisayara girmek bilgi almak.
@ Sitelere Girmek içeriqini Deistirmek
@ Programlarin Sifresini Kirmak.
@ Kötü Kisi


LAMER : Elinde iki üç programla hack nedir bilmeyen acemilere oyun oynayan kisi.[Hacker olamayan kend1n1 hacker zanneden kisi.]

iYi BiR HACKER NASIL OLUNUR:

iyi Bir hacker kimliqini gizleyendir.Ben hacker'1m demez.
Dunyada sayili Hacker vardir.En fazla 20 olduqu söylenmektedir.
Hacker basit islerle uqraimaz.
Hacker Eqitim vermez.
Tüm programlari ana dili gibi bilmelidir.
En az 5 veya 6 dil Bilmelidir.
Program yazmasini bilmelidir.
Herkes Hack yapamaz anca lamer unvanin1 alir.
Hacker iyi bir insandir.Ama bilgisi onu Baska islere yönlendirmistir.
Türkiyede Hack olaylari daha yeni gelismektedir.
Trojan : Karsi Pc ye Girmek için Kullanilan Programlar.

Simdi Sizlere Nasil iyi bir Hacker Olacaqinizi Açikliyorum Pür Dikkat Okuyun Bu Yazinin Sonunda Bilinki Siz Artik usta bir Hacker Siniz.

ilk Önce Para Biriktirin Kendinize Bir Bilgisayar Al1n Ve Baban1z1n Telefonunu Kullan1n. Arkadaslar1n1zdan Rica Edin Bir Adet internet Accountu { Sifresi } Alin : Eve Gidin internete Baglanin. Baqlandiniz Ve Artik Bir Hacker Olma Yoluna doqru ilk Adiminizi Attiniz.

Tek Tek Hacker Sitelerini Gezin. Gezmedik Site Birakmayin Okuyun Okuyun Günlerce Gezin Arkadaslariniz Disarda Manitalarla Gezerken Siz Evde Makinanizin Basinda internetin Altini Üstüne Getirin. Gidin Cd ler Alin Programlari Deneyin Hack Sitelerinden Çektiqiniz Programlari Deneyin . Anneniz Yaninizami Geldi Hadi Olm Yat uyu yarin okul var mi diyor ? Sakin Aldiris Etmeyin 0yi Bir Hacker En Geç Yatandir. Bunu Unutmayin.. Devamli Arast1r1n. Arast1r1n Yemeqinizi Mak1nan1z1n Bas1nda Yiyin Hatta Tuvalet için Yan1n1za Bir Kap Al1n Tuvalete Gidipte Zaman Kaybedilirmi Hiç ..Siz Bir Hacker Olucaks1n1z Bunu Unutmay1n. Belki Biraz Kilo verebilirsiniz. Manitan1z1 bu arada baskas1 ayartm1s olabilir hiç önemli deqil siz bir hacker olucaks1n1z ve Bunlara Deqer Diye Dusunun. Sak1n Pes Etmey1n. Pes Edenler Ancak Lamer Olurlar Bunu akl1n1zdan Ç1karmay1n. Siz hacker olucaks1n1z. Lamer Deqil..

Evet Arast1rd1n1z. Hack Siteleriden Programlar Çektiniz Hatta Bir tane Pogramda cih Virisü Ç1kt1 Mak1nan1z1 elinize verdi. Gittiniz. 30 dolara hallettiniz Hiç Sorun Deqil Olur Böyle seyler. Simdi Gidin irc ye Girin Ve Ben :Hackerim Deyip Nuck Savas1na Girin Evet Evet Basard1n1z Kars1n1zdak1n1 serverden düsürdünüz. Art1k Bir Hacker Oluyorsunuz. Ama O da Ne Serverden Düsen Kisinin Arkadas1 Sizi Nuck Bombard1man1na Tutmus . Ciiivvvv Takk. O Ses de ne oyle. H1mm. Kesin Ana kart cpu vs vs diqer kartlar gitti. Hiç Sorun Deqil Hemen En yak1n Tekn1k servise Götürün 200 Dolara Hallederler. Evet irc deki nuck savas1ndan yen1k ç1kt1n1z hatta 200 dolar1n1z gitti [ Daha Doqrusu Baban1z1n paras1 Gitti O da size hafiften hafiften sinir olmaya baslad1 ama Kahvede arkadaslar1na "Benim Olm bilgisayar öqren1yor çok merakl1 insallah bilgisayar muhendisi olurda para kazan1p ilerde bize bakar " diyor o yuzden 200 dolara fazla ses ç1karmad1. ]

Hemen simdi Yen1den Toparlan1yorsunuz Bosver1n irc yi sahten hepsi lamer .. Elinde iki üç programla sizin gibi koskoca hackere sald1rd1lar.. Ay1p bisii Deqilmi... Siz Bosver1n Onlar1n seviyesine inmey1n ve site haclemeye baslamak için start al1n. Evet unsecure program1n1 buldunuz ve site hacklemek için kollar1 s1vad1n1z. Deniyorsunuz sabahtan aksama kadar site hacklemek istiyorsunuz ama olmuyor ne lanet seyler d1m1 su site sifreleri bir türlü k1r1lm1yor. Ama Sizin Mutlaka Site hacklemen1z laz1m Evet Hemen Ne yap1yorsunuz gidiyorsunuz ve kendinize site al1yorsunuz. Hemde bedava olanlardan bir siteyi gezerken öqrenmistiniz. Evet ald1n1z hemen kendinize bir site yap1yorsunuz ve ftp program1 ile siteyi upload ediyorsunuz ve hemen irc ye girin gene bir siteden ald1q1n1z reklam program1 ile basl1yorsunuz sitenizin reklam1n1 yapmaya ama sizin k1m olduqunuzu k1mse bilmiyor. siteniz baya tuttu çok güzel... Gunde En az 60 kisi girip ç1k1yor 3 gun oldu ve baya iyi bir site ama k1mse siten1n yap1mc1s1n1 b1lm1yor ve sizide normal olarak tan1m1yor. Hemen simdi yen1den site yapma program1n1 aç1yorsunuz ve index dosyas1n1 arka plan1 kapkara yapt1ktan sonra k1rm1z1 bir yaz1 HACKED BY USTAHACKER yaz1yorsunuz evet art1k siz usta bir hackers1n1z. hemen siteyi upload ediyorsunuz ve siteye girenler "aman yarabbim site hacklenmis hackleyen ustahacker" diyor ve basl1yor herkes arkadaslar1na anlatmaya.. ehehee evet basard1n1z sizde bir site hacklediniz ve ununuz yay1ld1. Olsun Kendi Siteniz Miteniz Ama Siz Bir Site Hacklediniz Kutlar1z sizi Bravoo sak sak Siz Art1k Usta Bir Hackersiniz.

Tamam Art1k Siz Asama Kaydettiniz Ve Art1k ne isiniz var site hacklemekle siz kendinizi ispatlad1n1z. can1n1z s1k1ld1kça al1r bir kaç site hackler hackler durursunuz ününüze ün katarsan1z. VE ARt1k Siz Asd1n1z .... Art1k Sizi site hacklemek kesmiyor ne yapmal1s1n hemen kredi kartlar1 sifresi yürütmeye baslamal1s1n1z. Offf Mübarek sitelerde gani Hemen hepsi kredi kart1 ile yemek veriyor elbise ver1yor film izlettiyor oyun oynatt1r1yor . Siz niye para vereseniz deqilmi bunlara.. Alem1n kerizi sizmisiniz . Ne yapacaks1n1z hemen baska saf temiz dürüst sizin için keriz olan kredi kart1 ile internetten al1sveris yapan sazanlar1n kredi kart1 bilgilerini ele geçirçeksiniz.... Siz Bir hackersiniz Ve bu hak sizde var siz nas1l olsa k1mse hesap soramaz neden çunk1 siz bir hackers1n1z... Hatta siz art1k hackerlikle kafay1 iyice bozdunuz bakkale ekmek almaya giderken mahallede size yabanc1 4 - 5 kisi satast1 ve sende "Kesin Lan laga luga yapmay1n hepinizi hacklerim ben hackerim.. oyar1m sizi ulann .. " diye baq1rd1n1z.. . Aman Aman Sak1n bir daha saqda solda hacker olduqunuz baq1rmay1n c1k c1k ne ay1p bisi Üst taraftta ne dedik iyi bir hacker k1mliqini gizleyendir. Aman Sak1n bir daha olmas1n ..

Neyse siz art1k usta bir hackersiniz ve kredi kartlar1n1n hesap numaralar1n1 öqrenmeye geldi is art1k. Gece gunduz çal1st1n1z d1d1ndiniz ve evet evet bir kredi kart1 hesap numaras1 buldunuz. Çok Sahane art1k internet üzerinden bedava al1sveris yapabilcek . hatta amerikadan kendinize pizza dahi 1smarlayabilceksiniz. . Evet denediniz. O Da Ne kredi kart1n1n süresi bitmis çok kötü talihsiz bir durum. Üzüluyorsunuz ama sak1n üzülmey1n pes etmek yok devam ed1yorsunuz ve evet evet gerçek bir kredi kart1 yakalad1n1z ve daha süresi bile bitmemis. Super Bir Olay girdiqiniz al1sveris sitesi çok acemice tasarlanm1s sizde anlad1n1z . acemi site yap1mc1lar1 musterilerinin kredi kartlar1n1 bir html dosyas1nda sakl1yormus megerse sizde uzant1s1n1 denediniz ve oldu. Bütünkredi kartlar1 numaralar1n1 ald1n1z. Bravo size Resmen Bir Hazine buldunuz. Evet hemen basl1yorsunuz o al1sveris sitesi ben1m su gazino sitesi senin , su paral1 film sitesi ben1m gezmeye.. evet aradan 3 gun gect1 baya yoruldunuz.

Gene aksam oldu ve siz mak1nan1zn bas1ndas1n1z . Daha kullanmad1q1n1z kredi kartlar1 var onlar1da kullanmak istiyorsunuz kullan1n kullan1n siz bir hackersiniz sizden k1mse hesap sormaz hem k1m demis o kredi kart1 sahibi kerizlere siz gidin internetten al1s verin yap1n diye deqilmi ama haks1zm1s1n1z ..yoo... hiç haks1z deqilsiniz bizce çok çok hakl1s1n1z. Evet s1md1 girdiniz gene oyun sitelerine oynamay1n yeter art1k su gazino sitelerinde oyun oynamay1 bak kazanam1yorsunuz iste Bitirdiniz sahten 79 kredi kart1n1 bu sitelerde ... kald1 sunun suras1nda 60 - 70 kredi kart1n1z. Evet çevirdiniz ruleti gel1yorrr k1rm1z1.. yok gelmed1 gene siyah geld1 olsun. Arkana bak bu arada baban yan1na geld1. "Seni Çaq1r1yorlar olm git su kap1ya bak diyor" . Sizde "Amannn Baba Gelemeceqimi söyle su an bilgisayar bas1nday1m görüyorsun bilgisayar bilgimi gelistir1yorum" . Ama Baban1z "olm Sen Git Bak Seni Çaq1r1yorlar" Diyor Sizde oflaya puflaya gidiyorsunuz ve kap1y1 aç1p buyurun ben .. ne istediniz diyorsunuz. DEr Demez Sizi Hemen 4 - 5 tane sivil baya yap1l1 kisiler karga tulumba tutuyorlar , siz "Ne oluyor yavv 0mdaat Aksam Vakti Adam Kaç1r1yorlar ". Diye baq1r1yorsunuz Ama nafile Adamlar hemen baban1za ve Diqer mahalle sak1nlerine Polis Kimliklerini Gösteriyorlar. Kimse Bir sey yapam1yor ve siz karakola göturuluyorsunuz. Evet Çok Kötü Bir Son Sizi Bulmuslar Tabi Tabi gene hata bizde size internette gezerken ip numaras1n1 saklayarak gezmesini öqretmemiz laz1m d1.

Neyse Olsun iyi Bir hacker aras1ra 4 - 5 sene yatand1r. Ama sizin baban1z arabay1 evi dam1 satt1 ve sizi ancak 1 sene yat1rd1 fazla cezadan kurtard1. Cezan1z Bitti Geçmis Olsun.. Siz yeni kiral1k evinize gidiyorsunuz. Ve mak1nan1z1n bas1na geçmek isitiyorsunuz ama nafile baban1z sizi kurtarmak için bilgisayar1da satmak zorunda kald1.. Olsun Siz 0yi Bir hackersiniz ve yeniden çal1s1r Para kazan1p bilgisayar al1rs1n1z. Bravo Size Aradan 6 ay geçmeden , kendinize bir bilgisayar ald1n1z helal olsun siz çal1skan bir hackersiniz. Haa bu arada haberiniz olsun Baban1z sizi kurtard1 ama en az 20 tane kredi kart1n1 kulland1q1n1z adam1n borçlar1n1 ödeyemedi. Adamlar Sizi Day1s1. enistesi. çoluqu çocuqu hepsi ar1yormus . En iyisi Siz B1rak1n Bilgisayar1 milgisayar1 ufak ufak yer1n1z kesfedilmeden ortal1ktan toz olun. Size En iyi Önerebilceqimiz bir Yer var Gidin seyahat acentelerine hemen acil kendinize ABD ne Newyork 0line uçak bileti al1n Valla Güzel Bir sehir Tavsiye ederim. Hem Amerikay1da Görmüs olursunuz. :)

Etiketler:
SekiL SekiL
Üyenin Yeni Konuları SekiL !
Üyenin Populer Konuları SekiL !
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1732
favori
like
share
rüzgar54 Tarih: 31.01.2012 19:11
teşekkürler
küçük bilgin Tarih: 31.01.2012 19:10
katılıyorum rüzgar
rüzgar54 Tarih: 31.01.2012 18:54
konuyu okudum beğendim güzel olmuş
sonunu okumadan şöyle bir şey yazacaktım
"bir gün kapınız çalar ve çay kahve içmeye geldik derler veya bir sabah kuşluk vakti uyandırılma şekliniz değişik bir biçimde uyandırılabilirsiniz uykulu gözlerinizi zar zor açmanız yetmiyormuş gibi bir de bakıyorsunuz etrafında kara kara bir sürü adam dolaşıyor, bir gece ansızın gelivermişler görüşmeye, yada şöyle olabilir bir yerde gezerken düşüp bir yerinizi kırmayasınız diye her iki kollarınıza da sizinle ilgilenecek insanlar gelir girer sonra merkeze çay içmeye gidersiniz"
şeklinde bir ekleme yapmayı düşünmüştüm ama bir de baktım ki eklemişsiniz bir mutlu oldum bir mutlu oldum ki sormayın
her zaman için taş yerinde ağırdır öyleyse ağır olmak gerekir çünkü ağır taşı kimse yerinden oynatamaz
ve hiç bir zaman elin elden üstün olduğunu unutmamalıyız
gerçekten profesyonel olan profesyonel düşünen ve gerçekten de işini profesyonelce yapan insanlar erdemli insanlardır ve hiç bir zaman kötü insanlar değillerdir zaten isteseler de olamazlar çünkü aldıkları eğitim bunu gerektirir basit insanlardan Allah bizleri korusun bilgisini paylaşan eğiten yardıma koşan insanlardan da Allah razı olsun.
Darkvadi98 Tarih: 29.01.2012 22:04
Bu konu kapanmalı çünkü alıntı! Alıntı yapmayalım kaynak göstermeden...
aydinwbh Tarih: 29.01.2012 21:52
Walla Okuya Okuya Uykum Geldi Bu ne yaw Ben neyim Diye DüşünMedim deil Yane :
SekiL Tarih: 12.03.2009 03:59
Hala duruyormu bu konu yillar ônce acmistim.

Uzun bir aradan sonra herkeze selam. ,)
uyanış Tarih: 22.02.2009 20:22
düş hekimi Tarih: 04.07.2008 19:43
asla hackerım demedim... diyenlere de gülmekten yarıldım...

hacker değiliz... yani en azından şimdilik :3:
CA-CHALLENGE Tarih: 04.07.2008 16:44
@SekiL:birde hac olan bir kişi kimliğini ben hacker'ım diye belirtmez sadece özenen iki üç ucuz yöntemleri bilen kişiler hacker'ım diye söyler.

Birde arkadaşım dünyada 20 hacker yoktur. sayısını ben sana söyleyemem.

arkadaşlar

site kırmak iyi birşeymi? iyi birşey diyorsan dikkat et seninde siten kırılabilir. bu konuyuda uzatmayalım.

dil bilme konusuna gelince keşke ? olsaydım.

Çok yüksek seviyeli diller : ..........

Yüksek seviyeli diller: ........

Orta seviyeli diller: ........

Düşük seviyeli diller: ........
Makina dilleri: ..........