Türk Edebiyatı Dönemleri Özellikleri İle İlgili Test Soruları 3 - Türk Edebiyatı Dönemleri Özellikleri Test Soruları

21. 1946'da siyasal bir partinin düzenlediği şiir yarışmasında "Cebbaroğlu Mehemmed" şiiriyle ikincilik kazanınca ünlenmiştir. Garipçileri, eski toplumcu gerçekçileri eleştirmiş; barış, özgürlük, insan sevgisi, yalnızlık, umutsuzluk, aşk gibi temaları şiirinde işlemiş ve kendine özgü bir şiir anlayışı yaratmıştır. Halk şiirinin biçim özelliklerinden ve Divan şiirinden de yararlanmasını bilen sanatçı, şiirden başka roman, deneme, eleştiri türünde de eserler vermiştir.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fazıl Hüsnü Dağlarca
B) Attila İlhan
C) Cemal Süreya
D) Turgut Uyar
E) Edip Cansever

22. 1930'lu yıllarda ölçülü uyaklı şiirlerle edebiyata giren sanatçı asıl ününü "Göl insanları" adlı kitabında topladığı öyküleriyle kazanmıştır. O, köy edebiyatı çığırının ilk temsilcilerinden biridir. Sağırdere, Körduman, Rahmet Yolları Kesti... gibi romanlarında köyü ve köy insanını konu edinmiştir. Sonraki romanlarında tarihsel konuları da ele alıp işleyen sanatçı, "Yorgun Savaşçı"da Kurtuluş Savaşı'nı, "Devlet Ana"da Osmanlı İmparatorluğunun kuruluş yıllarını anlatmıştır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaşar Kemal
B) Kemal Bilbaşar
C) Talip Apaydın
D) Kemal Tahir
E) Tarık Buğra

23. "Bu romanı 'köy romanı' olarak yazmadım. Bir sosyal sorun attım ortaya. Entelektüellerle köylüler arasındaki uçurumu göstermek istedim. Roman kahramanımın yaşadığı mekanları çok dolaştım. Porsuk Çayı yöresindeki köyleri iyi bilirim. Romanın kahramanı Ahmet Celal aslında benim. Köylü ise oralarda gördüğüm, tanıdığım köylülerdir."
Bu parçada sözü edilen yapıt aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karabibik
B) Küçük Paşa
C) Yaban
D) Çalıkuşu
E) Bozkırdaki Çekirdek

24. Edebiyatımızda, İstiklâl Savaşı Halide Edip Adıvar'ın Yorgun Savaşçı, Yakup Kadri Ka-
I
raosmanoğlu'nun Yaban. Kemal Tahir'in Ateşten Gömlek. Tarık Buğra'nın Küçük Ağa.
II III IV
Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Sahnenin Dışındakiler adlı romanlarında işlenmiştir.
V
Bu parçadaki bilgi yanlışlığı numaralanmış kısımların hangilerinin yer değiştirmesiyle giderilebilir?
A) I. ve II. B) I. ve III.
C) II. ve V. D) III. ve IV.
E) IV. ve V.

25. Cumhuriyet döneminin usta şairlerinden olan sanatçı, milli ruh ve geleneksel kahramanlığımızı düşünce yönünden zenginleştirerek duygulu bir dille işlemiştir. Edebiyatımızda "Bayrak Şairi" olarak da tanınan sanatçı, Divan şiirinin nazım biçimlerinden olan rubaiye yeni bir anlam ve söyleyiş biçimi kazandırmıştır. Hem şiir hem düzyazı alanında eserler veren sanatçının Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor, Kökler ve Dallar, Dualar ve Aminler adlı eserleri ünlüdür.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Arif Nihat Asya
B) Necip Fazıl Kısakürek
C) Yahya Kemal Beyatlı
D) Fazıl Hüsnü Dağlarca
E) Orhan Şaik Gökyay

26. Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin şiirlerinde Divan edebiyatından, Halk şiirinden ve mitolojiden etkilenmeler görülür?
A) Cahit Külebi
B) Yahya Kemal Beyatlı
C) Ziya Osman Saba
D) Faruk Nafiz Çamlıbel
E) Behçet Necatigil

27. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi, tiyatro türündeki eserlerinde tarihsel konuları işlemiştir ?
A) Refik Erduran
B) Ahmet Muhip Dranas
C) Necati Cumalı
D) Turan Oflazoğlu
E) Ahmet Hamdi Tanpınar

28. Ahmet Hamdi Tanpınar'a ait aşağıdaki eserlerden hangisinin edebiyat türü ötekilerden farklıdır ?
A) Huzur
B) Sahnenin Dışındakiler
C) Saatleri Ayarlama Enstitüsü
D) Mahur Beste
E) Beş Şehir

29. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Yedi Meşaleciler olarak adlandırılan grupta yer almaz?
A) Necip Fazıl Kısakürek
B) Ziya Osman Saba
C) Cevdet Kudret Solok
D) Yaşar Nabi Nayır
E) Kenan Hulusi Koray

30. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat döneminin genel özellikleri arasında yer almaz?
A) Eserlerde ağırlıklı olarak ülke sorunları işlenmiş ve bu sorunlara çözümler üretilmiştir.
B) Eserlerde kahramanların tahlilleri ve çevre tasvirleri gerçekçidir.
C) Sanatçılar bilinçli olarak Anadolu’ya açılmıştır.
D) Vezinsiz, kafiyesiz şiirler yazılmıştır.
E) Sanatçılar, eserlerinde yalın bir dil kullanmışlardır.

CEVAP ANAHTARI

21)B 22)D 23)C 24)B 25)A 26)E 27)D 28)E 29)A 30)D

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1830
favori
like
share