Kur'an da Uzaylılar Talak Suresi Ayet !2
Kur an da Uzaylılar Talak Suresi
(Allahülleziyn haleka seba Semavatin ve minel ardı MİSLEHÜNNE)

(Allah Semavatta Arz Üzerinde Yaratmış olduğunun Bir Mislini daha Yarattı)

Mana Meal Olarak Alınacak Olursa Allah Diyor ki
Ben Öyle Bir Allahım Ki Yedi Semavatı yarattım
Arz Üzerinde Yarattığımın Bir Mislini de O sema da Yarattım

Bizim Bildiğimiz Sema Henüz Dünyanın Seması
Yani Bugün Fennin Bocaladığı Dünyanın Seması

Allah Ben Size Dünyanın Semasını aaayin ettim Der Dünyanın Seması
Tabiiii Bilmediğimiz Namütenahi Yarattım Diyor

şimdi Soruyorlar Hazreti Aliye Bu ne demek

-Açık diyor bu
bunun Ne demeği var mı ? Muhkem Ayet Bunun Tevili Filan İşaretleri Yok Apaşikare

-Yine anlamadım diyor
-Bu gün diyor o alemde benim gibi bir Aliyebni Ebu Talib Senin Gibi de Bir İbni Abbas Yaşıyor


Yaaaa Şimdi Bu günkü Fen Orada Hayat Var mı Yok mu
daha buralarda dolaşıyorlar

hem sonra (acaba zannıma göre dikkat acaba diyorum Hazreti İsa Aleyhisselam orada mı)

Bu din derki oralara çıkılır seyahat edilir fakat onlar iş değil

Oralara çıkılır Fakat Hüner Gönül Aleminde Seyahat yapmaktır Kalb Aleminde
Bunu Arayan Bir Kaşif Çıkmıyor

Hazreti İnsanın Kalbindeki Sokaklarda Varidatta Ne Var Onu Arayacak Bir Kimse Çıkmıyorevet azizim Kuranı Mübin öyle bir Kitaptır ki manasını tefsirini şahıslar kalemler kağıtlar değil zamanlar yapar zamanlar…

mesela şu nazmı kerimin huzurunda huşu ile duralım

Şura ayet 29
Ve min ayatihi halkussemavati vel’ardı ve ma besse fiyhima min dabbetin ve hüve ala cem’ıhim iza yeşaü kadıyrün


Ayette resmen sema aleminde içinde oturulan bir yer olduğu bildiriliyor
Sonra sema sakinleri ile arz sakinleri cem (toplanıp) ve ihtilatı karşılaşıp görüşmeleri beyan ediliyor

Bu günkü yükselen bilimde bunun pek yaklaştığını söyleyip üzerinde durmuyor mu ?

Ayetin manası :

O Semaların ve Arzın yaradılışı ve onlarda canlı hareketli her dabbenin üredilişi de onun ayatındandır kudreti süphanisini beyan eden alametlerindendir
Hem O dilediği zaman onları toplamağa kaadirdir
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 3783
favori
like
share