Küllük Köyü Merkez Bilgileri - Küllük Köyü Hakkında -Küllük Köyü Tanıtımı -Küllük Köyü Resimleri

[COLOR=#009d9d]İlçe: MERKEZ - [COLOR=#009d9d]İl: IĞDIR


[COLOR=#009d9d]Köy Muhtarı:


Muhtarlık Erişim Bilgileri:Bilgi YokDemografik Bilgiler:

[COLOR=#009d9d]Nüfusu:

2000/1128


1997/1141


[COLOR=#009d9d]İle Uzaklığı:

15 km

[COLOR=#009d9d]İlçeye Uzaklığı:

15 km

[COLOR=#009d9d]Rakım:

m

Sağlık Evi
Yok
Sağlık Ocağı
Var / Faal
İlköğretim Okulu
Var / Faal
PTT Şubesi
Yok
PTT Acentası
Var
Su Şebekesi
Var
Kanalizasyon
Yok
Kaynak : Vikipedi, özgür ansiklopedi
Kaynak : Yerel Net
Köyünüze ait bilgi ve resimleri bu konu altında paylaşabilirsiniz.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2204
favori
like
share
Nerissa-Su Tarih: 06.06.2010 21:18
CADIKIZ Tarih: 06.06.2010 14:03
Tarihi

Anadolu'da Türklerin ilk yerleştiği alanlardandır. Selçukluların hakimiyet zamanından sonra Osmanlı egemenliğine geçtiği döneme kadar Akkoyunlular, Karakoyunlular ile Safeviler hakimiyetinde kalmış eski bir Türk yurdudur. Oğuz Türklerinin yaşamı ve savaşlarını anlatan Dede Korkut Hikaylerinde sözedilen Sürmeli Çukurunun bir parçasıdır. [İstanbul Antlaşması]]'na kadar yöre Osmanlı İmparatorluğu egemenliğinde kalmıştır. 1736'daki İstanbul Antlaşması sonucunda Revan eyaleti ile birlikte Sürmeli Çukuru İranlılara bırakılmıştır. Revan Hanlığı'nı yıkan Rusların burayı işgal ederek, Kağızman ve Bayazıt Sancaklarına komşu olan ovanın bütününü Surmalu Uyezdi adıyla yönetim bölgesi yaparak 1917 yılına kadar yönetmişlerdir. Bu tarihteki Sovyet devriminden sonra çekilen Rus askerlerinin yerini Ermeni çeteleri almıştır. 1918-1919 yıllarında etkili olmuş yörede yaşayan Türkmenlere bir çok baskı ve zulüm yapmışlardır. Bu baskıya dayanamayan insanların çoğu köylerini terk edip ya daha batıya dağlara çekilmişler ya da İran'a göç etmişlerdir. Bu dönemde birçok köy Ermeni çeteciler tarafından yakılıp, yıkılıp kül edilmiştir. Bu köylerden bazıları Hakmehmet, Oba, Kasımcan, Kuzugüden, Alikamerli ve o günkü adıyla Güllük köyleridir. Köyler yakılıp yıkıldıkları içindir ki Güllük Köyü'nün eski yaşlıları; babalarından duyduklarına göre yaşadıkları köylerinin eskiden gül ve asma bahçeleriyle dolu olduğunu bu nedenle de köylerinin isminin Güllük olduğunu 1918-1920 arasında yakılıp yıkıldığını ve bütün gül bahçelerinin de yanıp kül olduğunu, bu nedenle artık köylerine herkesin Güllük yerine Küllük demeye başladıklarını,o zamandan sonra da köylerinin adının Küllük olarak kaldığını belirtmişlerdir. Ermenilerin 7 köye saldırmasından sağ kalanlar bu köye sığınmışlardır. İslam Bey önderliğinde ermenilere karşı direniş yapıldıysa da başarılı olunamamıştır. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu zaman Küllük Köyü adını almıştır.

Bazı eski haritalarda Güllük ismi yer almaktadır. Küllük Köyünde yaşayan büyük ailelerin bilinen tarihlerinde başka bir yerden göç ettiklerine dair bir bilgi olmadığına dayanarak, halkın çok eskiden beri burada yerleşik olduğu anlaşılmaktadır.

Coğrafya

Iğdır'ın merkezine 15 km uzaklıktadır. Iğdır Şehir Merkezinin Kuzeydoğusunda Tuzluca-Kars-Erzurum karayolu üzerindedir. Denizden yüksekliği 889 metredir.

Küllük Küyü Iğdır ovasının bir parçası olarak, Ermenistan sınırını oluşturan Aras Nehrine 4 km mesafededir. Köyün yaklaşık 25 km Güneyinde bulunan Ağrı Dağının en görkemli görüntüsü hiç şühesiz Küllük Köyündeki bahçelerin arasındandır. Küllük yemyeşil ve her türlü meyvenin yetiştiği bahçeler içerisinde adeta ormanı andırmaktadır. Küllük Köyünde yetişen Şalak, Teberze adıyla bilinen lezzetli ve bölgeye özgü kayısı türlerinin bir eşi daha yoktur. Köyde yetişen Zefaran, Yarma, Ağşeftali türü Şeftaliler de eşsiz lezzettedir. Köyde Pamuk, pancar, buğday, yonca, herçeşit sebze ve diğer meyve çeşitleri yetişmektedir. Eskiden bol miktarda pamuk ürerimi yapılırken artık bu üretim yapılmamaktadır. Eskiden bol miktarda üzüm yetiştiği bazı yer isimlerinin "Üzümlük" olarak anılmasından da anlaşılmaktadır.

İklim

Köyün iklimi, kara iklimi etki alanı içerisindedir. Yazları sıcak ve kuraktır. Kışın Doğu Anadolu'nun diğer yerlerine göre daha az kar yağışı olur. Kışın güneşli gün sayısı olarak Kars ve Erzurum illerine göre çok farklılık gösterir. Kışları nispeten ılıman sayılır. Bahar aylarında yağmurludur.

Nüfus

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. 1970'li yılların sonuna kadar köyde yaşayan büyük aileler çok sayıdaki küçükbaş hayvanı, çadırlarıyla yazın başlangıcında Kars, Kağızman, Tuzluca, Ağrı Dağı üzerinde yer alan yaylalara çıkar ve yazın sonunda Köye dönerlerdi. 1970'lerin sonunda artan terör olayları ve dağlarda ortaya çıkan bölücü terör tehlikesi bu tarz ekonomik ve sosyal yaşamın da sona ermesine neden olmuştur. Halen köyde köylünün kendi ihtiyaçlarını karşılayacak kadar az sayıda büyükbaş hayvan beslenmektedir.

Köyde nakliye işleri ile uğraşanlar da önemli bir yer tutmaktadır.

Doğal nüfus artışının yarattığı ekonomik zorlukların yanısıra ülke ile giderek artan bütünleşmenin sonucu çok sayıda Küllüklü, Iğdır dışında başta İstanbul ve Ankara olmak üzere büyük şehirlere göç etmiştir. Çok sayıda okuyanı da meslekleri gereği büyük şehirlere yerleşmiştir. Öğrenim ve edinilen mesleklerin gereği dışarıya beyin ve işgücü göçü hızlanarak devam etmektedir.

Muhtarlık

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Seçildikleri yıllara göre köy muhtarları:

> 2006 - Mehmet Tuğay
> 2004 - Hacı Tamer
> 1999 - Mehmet Tuğay
> 1994 - 1979 - ?
> 1960'tan önce - Hacı Ejder Taş

Spor

Köyün tek amatör futbol kulübü Küllükspor'dur.

Altyapı bilgileri

Köyde, ilköğretim okulu vardır. Adı Küllük İlköğretim Okulu'dur. Küllük İlköğretim Okulu bölgedeki en eski okullardandır. Hatta Rus yönetimi altında olunduğu 1878-1917 döneminde köyde Rusça eğitim veren bir okul olduğu o dönemde yaşamış olanlardan Hacı Etem Güneştarafından anlatılmaktaydı, Hacı Etem Güneş de bu Rus okuluna devam eden ve Rusça öğrenmiş olanlardandı. Köy okulunun kendiliğinden yıkıldığı, Tuna ailesinden bir kız öğrencinin göçük altında kalarak yaşamını kaybettiği, 1963 yılında okulun yeniden yapıldığı anlatılmaktadır. 1967-1970 yıllarında Okul Müdürü olan Yılmaz Tuna öğretmen çalışkanlığı, yeteneği, aydın kişiliği ile sadece öğrencilerin değil tüm köy halkının da belleğinde unutulmaz bir yer edinmiştir. Köyde okuma yazma oranı çok yüksektir. Küllük İlköğretim Okulu yüksek okul ve fakülte mezunu olan öğrencilerinin sayısının çokluğu ve yetiştirdiği öğrencilerinin kalitesi ile övünmektedir.

Köyün içme suyu şebekesi vardır. Küllük Köyünün içme suyu köyün yaklaşık 20 km kuzeyinde yer alan Aras Sıradağlarının eteklerinde bulunan Mamagan Bulağından gelmektedir. Köyde eskiden sadece köy meydanlarında yer alan ve sosyal anlamda da köy hayatında önemli yer tutan çeşmeler var iken şimdi bu çeşmelerin yerine evlerin içerisine kadar ulaştırılmış olan içme suyu şebekesi mevcuttur.

Köyde kanalizasyon şebekesi yoktur. Bu maksatla derin kazılmış kuyulardan yararlanılmaktadır.

Ptt şubesi yoktur ama Ptt acentesi vardır. Sağlık ocağı vardır. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır. Ayrıca köyde 8 bakkal, 2 internet kafe, 1 tuhafiye ve 1 terzi bulunmaktadır.