İş Hukuku Soruları - Hukuk Çalışma Soruları
1. İşçilerin fazla mesailerini ödemeyen Genel Müdür, işveren vekili olarak cezai sorumluluğa sahip
midir?

a) Evet b) Hayır

2. Sözleşmede yasalara aykırı bir hüküm bulunan sözleşme hukuki bir değer ifade eder mi?
Sözleşmenin durumu nedir?

a) Evet, sözleşme geçerlidir. b) Hayır, sözleşme hükümsüzdür. c) Evet, sözleşmenin o maddesi
hükümsüzdür.

3. İş sözleşmesi ile işçi hangi borçlar altına girmez?

a) İş görme borcu b) Bağımlılık borcu c) Ücret ödeme borcu

4. Yasalarca yasaklanmış bir iş hususunda sözleşme yapılmış ve iş görülmüş olması halinde işçi, iş
hukuku kapsamında mıdır?

a) İş hukuku kapsamındadır
b) İş hukuku kapsamına girmez

5. İşçinin fesih hakkını kullanmasında bağlayıcı bir gerekçe sunması zorunlu mudur?

a) Evet, bir fesih şartı oluşmalıdır
b) Hayır, işçi dilediği zaman ayrılabilir

6. Sözleşmesinde yurt içindeki tüm işyerlerinde çalışabileceğini beyan ile sözleşme imzalayan
çalışan İstanbul’dan Mardin’e tayin edildiğinde gitmeyip istifa ederek tazminat hakkı elde eder
mi?

a) Evet b)Hayır

7. İşveren fesih için işçiye geçerli bir sebep göstermek ve gerektiğinde bu sebebi mahkemede
ispatlamak zorunda mıdır?

a) Evet b) Hayır

8. Geçerli fesih sebebi oluşmuşken, 2 haftalık rapor almış bir elemanın iş sözleşmesini işveren ne
zaman feshedebilir, bu fesih ne zaman geçerli olur?

a) Raporun bitiminde fesih yapılır ve ilk iş günü fesih geçerli olur

b) Derhal fesih yapıla bilir, rapor bitiminde geçerli olur
c) Derhal fesih yapıla bilir ve tebliğden sonra fesih geçerli olur.

9. 3 yıl üst üste Mayıs – Eylül aylarında sezonluk işçi olarak çalışan plaj oteli oda görevlisi 4. yılın
sezonu için işe çağrılmadığında ne tür hakları doğar?

a) İhbar öneli verilerek, kıdem tazminatı ödenip çıkış işlemi yapılması
b) Kıdem tazminatı verilerek çıkış işlemi yapılması
c) İhbar ve kıdem tazminatı söz konusu olmadan feshin yazı ile bildirimi

10. İş Kanunu 24. madde gereğince haklı nedenle istifa eden işçi Kıdem Tazminatı alır mı?
a) Evet b) Hayır

11. Ücretin … gün gecikmesi halinde işçinin iş görmeme hakkı doğar.

a) 15 gün b) 20 gün c) 30 gün

12. Fazla çalışma haftalık kaç saatten sonra başlar ve % kaç zamlı ödenir?

a) 40 saatten sonra %50 b) 45 saatten sonra %100 c) 45 saatten sonra %50

13. Yıllık ücretli iznini kendi isteğiyle kullanmayan işçinin işten ayrılması halinde izin parası ödenir
mi?

a) İzin parası ödenir b) İzin parası verilmez

14. Yıllık izinlerin yılda iki kez birer haftalık iki dilim halinde kullandırılması yasal mıdır?

a) Evet b) Hayır

15. İş yerinde 6 yıl çalıştıktan sonra emekli olan ve kıdem tazminatını alan eleman, SGDP ile 3 yıl
daha çalışıp kendi isteğiyle ayrıldığında bu süre için de kıdem tazminatı alır mı?

a) Evet b) Hayır

16. 50 ve üzerinde işçi çalıştıran iş yerlerinde işçi çalıştırmada yasal yükümlülükler vardır. Bu 50
işçi sayısının tespitinde stajyer ve kısmi çalışanlar nasıl hesaplanır?

a) Stajyerler sayılmaz, kısmi çalışanlar kısmi süre ile oranlı sayılır
b) Stajyer ve kısmi süreli çalışanlar sayılmaz
c) Tüm çalışanlar bir işçi olarak sayılırlar

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 7195
favori
like
share