4.Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Soruları - İlköğretim Test Soruları
1. “Bismillâhirrahmanirrahim” kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Allah birdir b. Allah’tan başka ilah yoktur
c. Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla d. Allah’a ısmarladık

2. Hz. Muhammed (s.a.v.) işlerimize nasıl başlamamızı öğütlemektedir?
a. Hemen b. Hızlı
c. Yavaş yavaş d. Besmeleyle

3. Aşağıdakilerden hangisi Allah’a şükür ifadelerinden değildir?
a. Allah’ü Ekber b. Allah’a hamt olsun
c. Elhamdülillâh c. Yarabbi şükürler olsun

4. Allah tarafından ödüllendirileceğine inanılan iş ve davranışlara ne denir?
a. Günah b. Sevap
c. Helâl d. Haram

5. Dinimizce suç sayılan iş ve davranışlara ne denir?
a. Günah b. Sevap
c. Helâl d. Haram

6. Aşağıdakilerden hangisi günlük hayatta kullandığımız selâmlaşma ifadelerindend ir?
a. Selamün Aleyküm b. İyi günler
c. Merhaba d. Hepsi

7. Aşağıdakilerden hangisi dini sembollerimizd en biri değildir?
a. Sandalyeler b. Kur’an-ı Kerim
c. Seccadeler d. Tespih

8. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
a. Havra-Musevi b. Cami-Müslüman
c. Kilise-Hristiyan d. Cami-Hristiyan

9. Allah’ın insanları iyiye ve doğruya yöneltmek için peygamberler aracılığıyla göndermiş olduğu kurallar bütününe ne denir?
a. Vahiy b. Din
c. Ayet d. Hadis

10. Toplum tarafından kabul edilen ahlâk kurallarına uygun davrananlara ne denir?
a. Geçimsiz b. Saygılı
c. dürüst d. Ahlaklı

11. Aşağıdakilerden hangisi ahlâklı kişilerin özelliklerinden biri değildir?
a. Kavgacı b. Dürüst
c. Saygılı d. Efendi

12. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in söz ve davranışlarına ne denir?
a. Kur’an-ı Kerim b. Sünnet
c. Hadis d. Ayet

13. “Ellerimizi, yüzümüzü yıkamak, dişlerimizi fırçalamak, saçlarımızı taramak, el ve ayak tırnaklarımızı
kesmek.” Hangi temizlik alanına girer?
a. Elbise temizliği b. Beden temizliği
c. Çevre temizliği d. Okul temizliği


14. “Yiyecek ve içeceklerimin temiz olmasına dikkat ederim. Sebze ve meyveleri yemeden önce yıkarım. Açıkta satılan yiyecekleri almam.” Bunları niye yapmalıyız?
a. Sağlığımız için b. Okulumuz için
c. Hastalanmak için d. Öğretmenimiz için

15. Müslümanın ahlâk temizliği nasıl olmalıdır?
a. Sözünde duran b. Dürüst ve güvenilir
c. Herkesin hakkına saygılı d. Hepsi

16. “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol…” (Hud suresi 112. ayet) Ayeti ile bizlere nasıl olmamız
emrediliyor?
a. İyi olmamız b. Dosdoğru
c. Güzel d. Dürüst

17. “Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri,…yasaklar…” (Nahl suresi 90. ayet) Ayeti ile bizlere nasıl olmamız öğütlenir?
a. İyi ve güzel işler öğütlenir.
b. Kötü, çirkin ve zararlı davranışlardan kaçınılması öğütlenir.
c. İyi, güzel ve doğru davranışlar öğütlenir.
d. Hepsi

18. Allah(c.c.), dünyada canlı ve cansız pek çok varlık yaratmış ve bunları kimlerin hizmetine sunmuştur?
a. Müslümanların b. Hristiyanların
c. Yahudilerin d. İnsanların

19. Çalışmalarımızda başarılı olmak için nelere dikkat etmeliyiz?
a. Plânlı olmalıyız ve çaba göstermeliyiz b. Allah’a güvenmeliyiz
c. Güçlükler karşısında yılmamalıyız d. Hepsi

20. Hz. Muhammed (s.a.v.) bir hadiste anne ve babamızın insanlar arasında iyi davranılmaya en lâyık kişiler olduğunu belirtmiştir. Buna göre anne ve babamıza nasıl davranmamız gerekir?
a. Daima sevmeli ve saymalıyız.
b. Tatlı dilli ve güler yüzlü olmayız.
c. İncitecek söz ve davranışlardan kaçınıp, öğütlerine uymalıyız.
d. Hepsi

21.“Yaratılanı severim, Yaradan’dan ötürü.” sözünün ne anlama geldiği aşağıdakilerden hangi seçenekte
belirtilmiştir?
a. İnsanları sevmeliyiz.
b. Hayvanları sevmeliyiz
c. Arkadaşlarımızı sevmeliyiz.
d. Yaratılan her şeyi, Allah’ı sevdiğimiz için sevmeliyiz.

22. Evrendeki canlı ve cansız tüm varlıkları Allah(c.c.) yaratmıştır. Allah(c.c.)’ın yarattığı bu varlıklar içerisinde en üstün olanı hangisidir?
a. Bitkiler b. Hayvanlar
c. İnsanlar d. Hepsi

23. Aşağıdakilerden hangisi Allah(c.c.)’ı sevmiş olduğumuzu göstermez?
a. Namaz kılmak b. Kibirli olmak
c. İyilik yapmak d. Yaratılanı sevmek

24. Allah(c.c.) biz insanları niçin yaratmıştır?
a. Düğüne gitmek b. Top oynamak
c. Yemek yemek d. Kulluk yapmak

25. “Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla
De ki: O, Allah birdir. Allah sameddir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir
dengi yoktur.”
Yukarıda anlamı verilen sure hangisidir?
a. İhlas suresi b. Kevser suresi
c. Maun suresi d. Kureyş suresi

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2506
favori
like
share