sıfatlar hakkında - zarf test soruları - sıfat test soruları - dilbilgisi test soruları - dilbilgisi test çözümü1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "belirtme sıfatı" kullanılmamıştır?

A) Şiir, ateşe tüneyen mavi bir kuştur.

B) Bu aşkı aşk yapan, benim.

C) Aşk, ikinci öğretmendir; hem eğriltir hem eğitir.

D) Bizim aşkımızdan kaç ihanet çıkar, ölçsene usta.

E) Tutkulu insan uçurumun kenarında durur, içinden koşmak gelince de koşar, boşluğa.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sıfat bir isim tamlamasının sıfatıdır?

A) Akılsız başın cezasını, ayaklar çeker.

B) Bana insanların ortak duygularından bahsetsin, evrensel bir şiir olsun.

C) Küçücük çocuk, kocaman bir koyun sürüsünü katmış, önüne.

D) Geniş bahçeli bir evleri vardı.

E) Bana şu kitap kurdu çocuğu çağırın.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir isim, birden fazla sıfatla nitelenmiştir?

A) Bu anlamsız savaş, artık bitmeli.

B) Olgun armutları, elmaları birer birer kopardık.

C) Boz tüylü bir tavşan, çalının arasından fırladı.

D) Benim için yalnız ve özgür bir insan olmak, çok tanınmış olmaktan üstündür.

E) iri kar tanecikleri doluştu, saçlarıma.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat, isim tamlamasında tamlayanı nitelemiştir?

A) Hasta kafanın fikirlerine uygun bir esermiş, bu eser.

B) Sıcak mercimek çorbasını iştahla içti.

C) Dağlarda gezerken kekiğin nefis kokusunu teneffüs ediyorduk.

D) Karşıt, çapraz ve paralel yönlerden zamanı adımlamaya çalıştık, olmadı.

E) Çılgın ve romantik aşk şarkıları çıkmış, önce.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sıfat, birden fazla adı nitelemiştir?

A) Yaşlı; ama dinç bir adamdı, bizim öğretmenimiz.

B) Ayva reçeli ve kompostosu yapardı, annem.

C) "Kırmızı Başlıklı Kız" masalını bilmeyen yoktur.

D) Akşamüstü yağmaya başlayan kar, maçın oynanmasını riske soktu.

E) Masanın üzerinde rengarenk güller, karanfiller vardı.

6. I. Bana şu iki begonyayı ver.

II. Bugün güzel bir iş yaptım; Kitap okudum.

III. Çok güzel sözler söyledi, bize.

IV. Birkaç serüven romanı alıp okudum.

V. Biz bu güzel vatanı çok sevdik.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangi ikisinde hem niteleme hem belirtme sıfat almış bir isim vardır?

A) I. ve IV.

B) II. Ve IV.

C) II. Ve V.

D) III. Ve IV.

E) III. Ve V.

7. Aşağıdaki altı çizili sözlerden hangisi "sıfat" değildir?

A) İyi biten bütün filmleri severim.

B) Sapsarı, olgun kayısılar, dallara tutunamıyordu.

C) öğrencilerin okul kantinlerinde abur cubur yiyeceklerle beslenmeleri tehlikeli.

D) Gören göze yasak olmaz.

E) Kara kaplı defterine silaha davranır gibi davrandı.

8. "Pahalı" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfattır?

A) Bu kitap pahalıdır.

B) Kitabın pahalısını seçmişsin.

C) Bu kitabı pahalı almışsın.

D) Pahalı bir evde oturuyorum.

E) Pahalının kaliteli olduğu gibi bir kanı var.

9. Sıfatlar isim çekim eki almaz; isim çekim eki alan sıfatlar tür değiştirip isim olur.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kurala aykırı bir sıfat vardır?

A) Al, malın iyisini; çekme, kaygısını.

B) Düştüğüm şu hale bak, bana yakışıyor mu?

C) Ben güzelden anlarım, İstanbul, şahıdır şehirlerin.

D) İyiyim bu günlerde inşallah hep böyle olur.

E) Ömrüm boyunca iyilerin yanında yer almaya

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili altı çizili sözcük sıfat değildir?

A) Karşıdaki adamın baktığı yönde deniz var.

B) Akşamki gezintimiz iki saat sürdü.

C) Karac'oğlan geçti, güzel kervanı.

D) Parmakların nice soğukları düşündü.

E) Yak, bütün fotoğrafları.

11. Yirmi birinci yüzyıla beş kala

Süleymaniye sokaklarında avare geziyor

İnsanlar tanıdık gibi bakıyorlar yüzüme

İçlerinden geçeni seziyorum

Sultan Süleyman'dan kalma bir hüzünlü akşam

Sessizce okşuyor gururlu kubbeleri

Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Üç adet sıfat tamlaması vardır.

B) Beş adet sıfat vardır.

C) Zamir olan sözcü vardır.

D) Adlaşmış sıfat vardır.

E) Belirtisiz isim tamlaması vardır.

12. "Güzeller kibirli olur." cümlesinde "güzeller" sözcüğü "güzel insanlar" sıfat tamlamasının kısaltılmış şeklidir. Bu tür kullanımlara adlaşmış sıfat denir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "adlaşmış sıfat" yoktur?

A) Güzellikler paylaşıldıkça çoğalır.

B) Akıllı, her şartta aklını kullanabilen kişidir.

C) Doğruyu eğri göstermek, basına yakışmaz.

D) Yoğun biçimde eleştirilenin özgüveni yok olur.

E) Yorgunu yokuşa sürmek denir, buna.

13. Şurası göz göze geldiğimiz yer

Şurası söyleşip güldüğümüz yer

Şurası baş başa kaldığımız yer

Buralara sık sık gelişim ondan

Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) iyelik eki almasına rağmen sıfat olan sözcük

B) işaret zamirleri

C) Zarf görevinde ikileme

D) İyelik zamiri

E) Adlaşmış sıfat

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "küçültülmüş sıfat" yoktur?

A) En çok kareli, yeşilimsi gömlek yakışıyor, sana.

B) Bu otun acımtırak bir lezzeti vardır, biraz da dikenlidir.

C) Ufuk, ufacık bir sorun yüzünden işten ayrıldı.

D) Yumuşak kar tanecikleri, dans ederek düşüyor.

E) Büyükçe bir çuvalın içinde Antep fıstığı vardı.

15. Aşağıdakilerin hangisinde "yeni" sözcüğü, "Artık yeni sözler söylemeliyiz." cümlesindekiyle türce özdeş kullanılmıştır?

A) Bazılarının tek sermayesi yeni düşmanlığıdır.

B) Sizin fikirleriniz yeni görünüyor.

C) Biz yoldan yeni gelmişiz, bizi işe göndermeyin.

D) Körü körüne yeninin yanında yer almamalıyız.

E) Yeni bir elbiseyi kaça alabilirim?


Cevap Anahtarı :

1)Ee 2)C 3)D 4)A 5)E 6)C 7)A 8)D 9)B 10)C 11)C 12)A 13)E


alıntı

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2603
favori
like
share