BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Es selamu aleykum ve rahmetullahi ve berakatuh!!!


Muharrem Ayı Orucuyla, Bir Gün Evvel ve Bit Gün Sonra İlâve Ederek Aşura Günü Orucuna Devam Etmek


Ebû Hüreyre (s.a.)'den rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir: «Farz namazlarından sonra hangi namaz daha efdâldir?» diye Rasûlüllah'a soruldu, o da «Gecenin ortasında kılınan namazdır.» buyurdu. «Ramazan'dan sonra hangi oruç efdaldir?» diye soruldu. «Muharrem diye adlandırdığınız Allah'ın ayında tutulan oruçtur,» buyurdular. (Hadisi Müslim, Ahmed ve Ebû Dâvûd rivayet etmiştir.)


Muaviye bin Ebû Süfyan (r.a.)'dan rivayet olunduğuna göre o demiştir ki: Rasûlüllah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim: «Bugün Âşûre günüdür. Bugün oruç tutmak size farz kılınmadı. Ben oruçluyum. İsteyen oruç tutsun, isteyen iftar etsin.» (Hadisi Buharî ve Müslim rivayet etmiştir.)


Aişe (r.a.)'den rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir: «Aşure günü, Kureyş'in cahiliye döneminde oruç tuttuğu bir gündür. Rasûlüllah da o gün oruç tutardı. Medine'ye gelince hem kendisi oruç tutar, hem de cemaate oruç tutmalarım emrederdi. Daha sonra Ramazan orucu farz olunca, Rasûlüllah, «dileyen Âşûrâ günü tut-
sun, dileyen terketsin.» buyurdu.» (Hadisi Buhar! ve Müslim rivayet etmiştir.)


îbn Abbas (r.a.)'dan rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir: «Rasûlüllah Medine'ye gelince Yahudilerin Aşûra orucu tuttuklarını gördü. «Bu nedir?» diye sorunca, yahudiler de «bu gün iyi bir gündür, Allah Musa'yı ve Benî İsrail'i düşmanlarından bu günde kurtardı. Onun için Musa oruç tuttu,» dediler. Bunun üzerine Rasûlüllah sallallahu aleyhi ve seİlem, «Ben Musa'ya sizden daha çok bağlıyım,» dedi. Kendisi oruç tuttu ve tutulmasını emretti.» (Hadisi Buharı ve Müslim rivayet etmiştir.)


Ebû Musa el-Eş'arî (r.a.)'den rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir: «Yahudiler Âşûra gününü büyük sayar, o günü bayram edinirlerdi. Bunun üzerine Rasûlüllah da 'Sizler o gün oruç tutun/ buyurdu.» (Hadisi Buharî ve Müslim rivayet etmiştir.)


Ibn Abbas (r.a.)'dan rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir «Rasûlüllah Aşûra günü oruç tuttu ve tutulmasını emretti. Ashab; «ya Rasûlâtlah, Âşûra günü Yahudi ve hıristiyanlann büyük saydığı bir gündür.» dediler. Bunun üzerine Rasûlüllah şöyle buyurdu: «Gelecek yıl olduğu zaman insaallah dokuzuncu günü de beraber tutacağız.» İbni Abbas: «Gelecek yıla varmadan Rasûlüllah vefat etti.» dedi. (Hadisi Müslim ve Ebû Dâvûd rivayet etmiştir.) Bir başka lafızda Rasûlüllah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: «Eğer gelecek sene sağ olursam Aşura ile beraber dokuzuncu günü de oruç tutacağım.» (Hadisi Müslim ve Ahmed rivayet etmiştir.)


Âlimler Aşura günü orucunun üç şekilde olabileceğini söylemişlerdir.
Birincisi: dokuz, on ve onbirinci günleri tutmak. İkincisi: dokuz ve onuncu günleri tutmak. Üçüncüsü: Yalnız onuncu günü tutmak.


Ve ahiri da`vana `anil hamdulillahi rabbil `alemin

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 653
favori
like
share