İbrani İran Fenike Uygarlıkları İle İlgili Konu Anlatımları - Fenike Uygarlıkları Konu Anlatımları - İran Konu Anlatımları - İbrani Konu Anlatımları - Tarih Konu Anlatımları

İbraniler, Özellikleri (Yahudilik Ortaya Çıkışı)

-Hz. Musa zamanında Kudüs’ü başkent yaptılar.

-Tarihte ilk tek tanrılı inanca sahip toplumdur.

-Bu dinin yalnız İbrani halkına gönderildiğine inanırlar. Bunun sonucu Musevilik dünya dini olamamış, buna karşılık Musevilerin, eriyip yok olmasını önlemiştir.

-Tarihte ilk defa tek tanrılı bir dine inanan İbraniler, Musevilik dininin sadece kendi kavimlerine ait olduğunu kabul ederek diğer toplumlarda yayılmasını engellemişlerdir.

-Bu durum dünyanın değişik yerlerine dağılan Yahudilerin milli birliklerini korumalarını ve varlıklarını sürdürmelerini sağlamıştır.


İran Uygarlığı, Özellikleri

-İran uygarlığı, Medler ve Persler tarafından gelişmiştir.

-Ülke satraplık denilen eyaletlere bölünmüştür.

-Medler, Ticareti canlandırdılar.

-Posta örgütü kurdular.

-Düzenli ve güçlü ordu birlikleri kurdular.

-Dinleri Zerdüştlük (Ateşe tapan)

-İran’da ilk Partlar, sonra Medler yaşamıştır. M.Ö. 6. y.y.’da Persler Medler’i yıkmışlardır.

-Çok büyük bir imparatorluk kurmuşlardır. (İndus Nehri’nden Ege Denizi’ne, Kafkaslardan Basra Körfezi’ne kadar)

-Ülkeyi “satraplık” denilen eyaletlere ayırmışlardır.

-Ticaret gelişmiştir. (Ticaret yolları üzerinde oldukları için)

-Tarihte bilinen ilk posta teşkilatını kurmuşlardır.

-Zerdüştlük dini (ateşperest) hâkimdir.

-Büyük İskender son vermiştir.


Fenike Uygarlığı, Özellikleri

-Fenikeliler, Lübnan dağları ile Akdeniz sahili arasında kalan kıyı şeridine yerleşmişlerdir.

-Arazilerinin tarıma elverişli olmaması ve Mısır’dan Anadolu’ya ulaşan ticaret yolu üzerinde bulunmaları Fenikelilerin ticaret alanında ilerlemelerini sağlamıştır.

-Fenikeliler şehir devletçikleri halinde yaşamış ve krallıkla idare edilmişlerdir.

-Fenikeliler kurdukları kolonilere sadece ticari amaçlarını gerçekleştirmek için gittiklerinden dolayı askerliğe önem vermemişler ve kolonilerini yurt edinmemişlerdir. Bu nedenle kolonilerini kaybetmişlerdir.

-Tarihe en önemli katkıları günümüz Latin alfabesinin temelini oluşturan 22 harfli ilk alfabeyi bulmalarıdır.

-Denizcilik ve ticaret faaliyetleriyle gelişme gösteren Fenikeliler Doğu ve Ön Asya uygarlıklarındaki gelişmeleri Batıya taşıyarak kültürler arası etkileşimi sağlamışlardır.

-Sami kökenlidirler.

-Kuruldukları bölge Lübnan çevresidir.

-Tarımdan ziyade denizcilik ve deniz ticaretinde gelişip koloniler kurmuşlardır.

-Şehir devletleri halinde yaşamışlardır. (Sidon, Biblos, Sayda, Sur)

-Kolonilerine sadece ekonomik amaçlarla gittikleri için uzun süre tutunamamışlardır.

-Alfabeyi (harf yazısı) ilk kez Fenikeliler bulmuştur. (Daha sonra İyon, Yunan ve Romalılar geliştirmiştir, Latin Alfabesi oluşmuştur.)

-Tüccar bir kavimdir.

-Gemicilik sanatı gelişmiştir.

-Latin alfabesinin temelini oluşturdular.

-Fildişi işlemesi ve camı buldular.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2780
favori
like
share