İlköğretim 5. sınıf Çalışma Testi - 5.Sınıf Türkçe Testi - 5.Sınıf Adlar Testi - Beşinci Sınıf Adlar Test - İsimler Testi
1 )Aşağıdakilerden hangisi somut addır?

A) Hayal B) Saygı

C) Umut D) Hava


2 )Aşağıdakilerden hangisi, topluluk ismi değildir ?

A) Çobanlar B) Ordu

C) Sürü D) Takım3 )Hangi tümcede altı çizili sözcük büyük harfle başlanarak yazılmalıdır?

A) Baharda gökyüzü pırıl pırıldır.

B) Dünya, güneş etrafında hep döner mi?

C) Tüm dünyanın gözleri onun üzerindeydi.

D) Gece ay ışığı her yeri aydınlatmıştı.

4 )Aşağıdakilerden hangisi türemiş isim değildir ?

A) Geçit B) Vergi

C) Çamur D) Yatak5 )Aşağıdakilerden hangisi türemiş isimdir?

A) Bakkal B) Bakıcı

C) Bakla D) Bakır


6 )Sene başında okulumuza vali gelince çok

1 2 3 4 5 6

sevinmiştik . cümlesinde yer alan adlar

7

aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?
A) 1-2-3-4 B) 2-3-4-5

C) 1-3-4-5 D) 1-2-3-6

7 ) Aşağıdakilerin hangisinde "lık" eki soyut bir ad türetmiştir?

A) Zeytinlik B) Odunluk

C) Elbiselik D) Büyüklük


8 ) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birleşik ad değildir ?

A) Aygün B) Anıttepe

C) Gözlükçülük D) Akşehir


9 )Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü isimdir?

A) Uyudu B) Koşmuş

C) Kanayacak D) Geliyor10 ) Aşağıdakilerden hangisi isimden türeyen isimdir?

A) Okuma B) Dalgıç

C) Süpürge D) Gecelik


11 ) Aşağıdaki birleşik isimlerden hangisi yanlış yazılmıştır?

A) Dolmabahçe B) Zeytinburnu

C) Altın ova D) Gümüşdere


12 ) Aşağıdakilerden hangisi özel isimdir?

A) Ülke B) Şehir

C) Yeşilırmak D) Radyo13 ) "Yağmurlar" isminin türüyle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

A) Mana,cins,çoğul B) Madde, cins,tekil

C) Madde,cins,çoğul D) Madde,özel,çoğul


14 ) Aşağıdakilerden hangisi birleşik isim değildir ?

A) Görüntü B) İçters

C) Yurtsever D) Dedikodu


15 ) Aşağıdaki sözcük gruplarından hangisinde bütün sözcükler tür adlarından oluşmuştur?

A) Kalem-kar-kazan B) Şehir-halk-İslamiyet

C) Türkiye-İstanbul-Saray D) Uludağ-Fırat-Ov

16 ) " Elma" sözcüğünün ne tür bir ad olduğuna ilişkin aşağıda verilenlerin hangisi doğrudur?

A) Soyut-tür-tekil B) Somut-tür-çoğul

C) Somut-tür-tekil D) Tür-özel-somut

17 ) Aşağıdakilerden hangisi topluluk adı değildir ?

A) İnsanlar B) Takımlar

C) Sınıflar D) Sürüler


18 ) Aşağıdakilerden hangisi çoğul addır?

A) Toplar B) Yular
C) Kiler D) Ordu19 ) "Dağlar tepeler aştık, sonunda bir düzlüğe vardık" cümlesinde kaç tane çoğul isim vardır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 420 ) Aşağıdaki bileşik adlardan hangisine çoğul eki (-ler,-lar) getirildiğinde adın yapısında farklılaşma olur?

A) Devekuşu B) Akbaba

C) Yüzbaşı D) Alabalık

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1713
favori
like
share
.-kral-. Tarih: 28.04.2010 21:13
saol