Türklerin Orta Asya'dan Göç Etme Nedenleri - Türklerin Orta Asya'dan Göç Etme Nedenleri Konu Anlatımı - Konu Anlatımları - Orta Asya'dan Göç Etme Nedenleri

Türklerin Orta Asya'dan göç etmesinin sebepleri;

1- İklim ve toprak koşulları bakımından artık Orta Asya’nın tarım ve hayvancılığa elverişli olmaması

2- Nüfusun hızla artması sonucunda mevcut geçim kaynaklarının yetersiz kalması

3- Türk boyları arasında ortaya çıkan siyasi anlaşmazlıklar ve bunun meydana getirdiği savaşlar

4- Hayvanlar arasında salgın (bilgi yelpazesi) hastalıkların ortaya çıkması

5- Yeni topraklar elde etme arzusu

6- Şiddetli kışlar ve aşırı sıcakların artması ve iklim koşullarının değişmesi

7- Otlakların yetersiz hale gelmesi

8- Komşu devletlerin baskısı (özellikle Çin),

9- Çekirge afetleri

Toprakların geçimi sağlamak için yetersiz kalması

» Kuraklık ve doğal afetler başta olmak üzere, nüfus artışı ve otlakların azalmasıyla ortaya çıkan ekonomik sıkıntılar

» Türk topluluklarının kendi aralarındaki iç çekişmeler

» Yabancı kavimlerin ağır baskıları (Yabancı kavimierle yapılan savaşlarda yenilen Türklerin, başkasının hakimiyeti altına girmeyip, yurtlarını (bilgi yelpazesi) terk etmeleri)

» Türklerin yeni ülkeler fethetmek istemeleri

» Salgın hastalıklar ve bu hastalıklar nedeniyle hayvan ölümlerinin başlaması.

Hunlar : Afganistan, Kuzey Hindistan
Kuzey Hunları : Avrupa’ya
Oğuzlar : Güney batı Sibirya ve güney Rusya
Sibirler : Kafkasya’ya
Avarlar : Orta Avrupa’ya
Bulgarlar : Balkanlar ve Volga nehri boylarına
Macarlar : Orta Avrupa’ya
Uygurlar : İç Asya’ya
Oğuzlar : İran ve Anadolu’ya
Hazarlar : Kafkasya’ya
Peçenekler : Doğu Avrupa ve Balkanlar
Kumanlar : Doğu Avrupa ve Balkanlar
Uzlar : Doğu Avrupa ve Balkanlar

-Topraklarının tarıma elverişsiz olması,

-Hayvanlar için otlakların yetersiz olması,

-İklim koşullarının değişmesi nedeniyle kuraklık ve şiddetli kış yaşanması,

-Türk boyları ve yabancı kavimlerle yapılan mücadelelerdir.

-İklimin değişmesi (kuraklık vs.)

-Hayvan hastalıkları.

-Hızlı nüfus artışı.

-Kendi aralarındaki mücadeleler.

-Çin’in askeri ve siyasî baskısı.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 9353
favori
like
share
Tordeox Tarih: 05.12.2012 21:08
Teşekkür ederim sınavıma yardımcı oldu. :72: