Avrupa Hun Devleti Özellikleri - Avrupa Hun Devleti Özellikleri Konu Anlatımı - Tarih Konu Anlatımı

(375-469)

-BATI HUN DEVLETİ EGEMENLİK YILLARI: 374 - 469

-MERKEZİ: Segedin civarı (bugünkü Macaristan'da)

-İLK HÜKÜMDARI: Balamir Han Uldız ve Rua zamanında orta avrupaya hakim oldular.

-En parlak dönemi Atilla zamanıdır.

-Avrupa Hun Devleti, Ural dağlarından Tuna nehrine kadar uzanan Orta ve Doğu Avrupa topraklarında kuruldu.

-Devletin en ünlü hükümdarı Atilla ‘dır.

-Atilla önce Doğu Roma İmparatorluğu üzerine seferler yaptı daha sonra Batı Roma İmparatorluğu üzerine de seferler yaptı.

-Devlet bir süre sonra yıkıldı.

-Atilla, Bizans’la Konstantia (margos) ve Anatolios barış anlaşmalarını yaptı.

(375-469)

-Kavimler Göçü sonucunda Avrupa'da Hun Devleti kurulmuştur.

-Hunlar kısa zamanda Volga nehri ile Tuna nehirleri arasındaki topraklara sahip oldular.

-Hunlar, Bizans'ı baskı altına aldılar.

-Bizans’ı vergiye bağladılar.

-Atilla zamanında Bizans'a iki kez sefer düzenlendi.

-Atilla'nın ölümünden sonra devlet zayıflamış Hunların bir kısmı Avrupa'da kalarak Latin ırklarıyla kaynaşmış, bir kısmı tekrar Orta Asya'ya dönmüştür.


(375-469)

-Kavimler göçüne neden oldu.

-Macaristan’da hakimiyet kurdu. Başkenti Budapeşte’dir.

-Atilla en güçlü hükümdarıdır.

-Bizans ile yapılan Margus Barışı ile ekonomik güce ulaştılar.

-Doğu Roma, Batı Roma ve İtalya’ya seferler düzenlediler.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 10254
favori
like
share