HİZMET SEKTÖRÜ ALANLARI
1. Finansal Hizmetler
a) Bankacılık
Katar’da halihazırda 17 banka faaliyet göstermektedir. Sözkonusu bankaların 6’sı Katar orijinli (Ahli Bank, Al Khaleeji Bank, Commercial Bank of Qatar, Doha Bank, International Bank of Qatar ve Qatar National Bank; ayrıca 3 özel finans kurumu – Masraf Al Rayan, Qatar Islamic Bank ve Qatar International Islamic Bank) olup sektörün %80’i sözkonusu bankalarca kontrol edilmektedir. Diğer taraftan, Arab Bank, Bank Saderat Iran, HSBC, Mashreqbank, BNP Paribas, Standard Chartered ve United Bank ülkede şubeleri kanalıyla faaliyet gösteren 7 uluslararası bankadır. Diğer taraftan, ülkede küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi amacıyla 1997 yılında Qatar Industrial Development Bank kurulmuştur. 2007 yılında Katar bankaları karlarını bir önceki yıla göre %56 oranında artırarak 2,2 milyar $’a çıkarmışlardır. Bu dönemde sektördeki aktifler %56,8 oranında artarak 72 milyar $’a, mevduat miktarı %45,4 oranında artarak 46,1 milyar $’a, krediler ise %53,1 oranında artarak 41,3 milyar $’a ulaşmıştır. Bankaların en önemli faaliyeti yakın zamana kadar kamunun sürdürdüğü yatırım projelerinin finansman ihtiyacını karşılamak olarak gelişmişse de, kamunun finansman gücünün hızla artması sonucunda ticari bankalara olan ihtiyacının azalması, bankaların tüketici odaklı faaliyetlere daha çok odaklanmasını ve rekabetin artmasını sağlamıştır. Kamu bankası olan Qatar National Bank (QNB), toplam mevduatın %47’sini elinde tutmakta ve hükümetin finansal aktivitelerinin hemen hemen tamamını gerçekleştirmektedir. Yabancı sermayenin doğrudan bankacılık sektöründe yatırım yapması yasaktır. Yabancılar borsaya açık finansal şirketlerin hisselerine ise, kümülatif olarak işlem gören hisselerin %25’ini aşmayacak şekilde yatırım yapabilmektedirler. Yabancı bankalar ülkede yalnızca şubeleri kanalıyla faaliyet yürütmektedirler. Katar GATS kapsamında şube açabilecek yabancı bankaların sayısını 8 olarak dondurmuştur. Yabancı bankaların lisans almaları için 20.000 QR (yaklaşık 5.500 $) lisans başvuru ücreti yatırmaları, ana merkezin bulunduğu ülkenin bankacılık düzenleyici makamlarından gerekli izinleri almaları, Katar’da açılacak şube için en az 350 milyon QR (yaklaşık 96 milyon $) tutarında sermaye bulundurmaları, bankanın geriye dönük 10 yıllık faaliyetleri ile 3 yıllık denetlenmiş bilançolarını sunmaları ve ana merkezin Katar’da kurulacak şubenin likidite darlığına veya başka bir olumsuzluğa uğraması halinde geçerli olacak teminatları sunması gerekmektedir.

b) Sigortacılık
Katar sigortacılık pazarında 5 yerli 4 yabancı (1 ABD, 1 İngiltere ve 2 Lübnan) ortaklı firma faaliyet göstermektedir. Prim gelirlerinin yaklaşık %50’si QatarInsurance Company (QIC), %35’i ise Qatar Insurance and Re-Insurance Co. (QIRC) tarafından elde edilmektedir. Al Khaleej dışında diğer firmaların payı son derece düşüktür. Sigortacılık sektörü de bankacılık sektörü gibi yabancı yatırımcılara kapalıdır. Yabancı sigorta firmaları Katar’da kuracakları şubelerle faaliyet gösterebilmektedirler. Asgari sermaye şartı 10 milyon QR’dır. Katar GATS çerçevesinde yabancı sigorta firmalarının sayısını 5 olarak dondurmuştur. Sigortacılık sektörü Katar Merkez Bankası ve Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmektedir. Qatar Financial Centre (QFC) Katar kamu ve özel sektörünün, hidrokarbon, turizm ve gayrımenkul başta olmak üzere, büyük alt ve üstyapı yatırımlarına önümüzdeki dönemde yaklaşık 150 milyar $ harcayacak olması ve buna bağlı olarak artan finansman ihtiyacı, dünyanın başlıca finans kuruluşlarının ilgi odağı haline gelmesine yol açmıştır. Bu meyanda, 2005 yılı Mayıs ayında kurulan Qatar Financial Center (QFC), bu kuruluşların “serbest finans bölgesi” içerisinde faaliyet göstermeleri için önemli bir altyapı imkanı sağlamaktadır.

QFC’de sunulan teşvikler; özel ve düşük vergi oranı (Katar’da vergi oranı %35’e kadar çıkarken QFC firmaları %10 oranında vergye tabidir.), %100 yabancı sermayeli firma kurma hakkı, özel istihdam ve ikamet koşulları, şeffaf yönetim ilkeleri olarak sıralanabilir. QFC’yi ve burada faaliyet gösteren kuruluşları Qatar Financial Centre Regulatory Authority olarak adlandırılan özerk bir kurum denetlemektedir. QFC Authority ise sözkonusu finans merkezinin iş geliştirme prosedürlerini yürütmektedir. QFC içerisinde ayrıca özerk bir “Mahkeme” bulunmakta ve gerek QFC içerisindeki anlaşmazlıkların, gerek Katar hukuku ile QFC’nin kurallarının çatıştığı alanlarda çözüm organı olarak hareket etmektedir.

2. Telekomünikasyon ve Posta Hizmetleri
Supreme Council of Information and Communication Technology – ictQATAR, uzun yıllar QTel’in monopol olarak sürdürdüğü Katar telekomünikasyon sektörünü düzenlemek amacıyla 2004 yılında kurulmuştur. 2006 yılında çıkarılan Telekomünikasyon Kanunu ile kamu şirketi QTel’in monopol konumu sona ermiş ve ictQATAR, ülkedeki tüm iletişim pazarını düzenlemek ve liberalleştirmekle yetkilendirilmiştir. Bu çerçevede, lisans verme, hizmetlerin kapsamını belirleme ve ulusal iletişim ve bilgi teknolojileri stratejisini oluşturma, rekabet koşullarını düzenleme gibi hususlar ictQATAR’a bırakılmıştır. Bu çerçevede, iletişim sektöründe liberalleşme ve sektör rekabete açılmış ve 2007 Ekim ayı içerisinde yapılan bir ihaleyle Vodafone Qatar QSC ülkenin ikinci GSM operatörü haline gelmiş ve 28 Haziran 2008 tarihinde lisans alarak 1 Mart 2009’dan itibaren sınırlı da olsa hizmet vermeye başlamıştır. Vodafone Qatar QSC’nin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;
- Vodafone Qatar Foundation LLC %45 (İngiliz Vodafone Group PLC’nin %51,
Qatar Foundation %49 payı bulunmaktadır)
- Katar kurumsal yatırımcıları %15 (Askeri emeklilik fonu %3,3 , askeri krediler
fonu %3,4 , Qatar Foundation %5, Sağlık ve Eğitim Fonu %3,3)
- DSM’de işlem görecek %40Diğer taraftan, sabit hat alanında QTel’in yanısıra ikinci bir operatörün daha devreye
girmesine ilişkin ihale de 2008 Eylül ayında tamamlanmış ve Vodafone Qatar QSC sabit hat lisansını da almıştır. Halihazırda QTel’in data iletişimindeki tekel rolü kalkmış olmasına rağmen, örneğin uydu iletişimi alanında gerekli yasal düzenlemeler yapılmadığı için fiilen QTel’in monopol konumu sürmektedir. Öte yandan posta hizmetlerinde kamu kuruluşu olan Qatar Postal Corporation’ın (QPost) tekel konumu devam etmektedir. Ülke içerisinde her türlü posta ve kargo hizmeti Qpost tarafından verilmektedir. Ülkede yurt içi kurye şirketlerinin faaliyet göstermesi yasal açıdan mümkün değildir.

Buna mukabil, uluslararası kurye hizmetleri verilmektedir. Uluslararası büyük kurye şirketlerinin hemen hemen tamamı Katar’da faaliyet göstermektedir. Katar telekomünikasyon alanında GATS kapsamında taahhütte bulunmamıştır.

3. Ulaştırma
Katar, hızlı büyümenin mevcut altyapıya getirdiği yükü karşılamak amacıyla, ayrıca ekonomik çeşitlendirme politikaları kapsamında bir araç olarak gördüğü ulaştırma sektörünü stratejik bir alan olarak belirlemiş bulunmaktadır. Ülkenin tanıtılması açısından bir araç olarak görülen Qatar Airways, mevcut 68 uçağı ile dünyada 80’in üzerindeki noktaya uçuş yaparken Doha’yı yeni bir transit merkezi haline getirmektedir. Bu çerçevede, Qatar Airways’in 2013 yılında 110’a ulaşacak filosu için yeni bir hub olacak 11 milyar $ tutarındaki 50 milyon yolcu kapasiteli Yeni Doha Uluslararası Havalimanı’nın inşaatı devam etmektedir. Havalimanının en büyük projesi olan terminal inşaatı TAV tarafından Japon Taisei Firmasıyla birlikte sürdürülmektedir. Projenin 3. aşamasının da 2009 içinde ihale edilmesi öngörülmektedir. Ülkede Doha, Ras Laffan ve Mesaieed’de 3 liman bulunmaktadır. Doha Limanı ülkenin ithalatı için faaliyet gösterirken, Ras Laffan LNG, Mesaieed ise petrol ve petrokimya ihraç limanlarıdır. Doha Limanı’nın sınırlı kapasitesinin yeterli olmadığı gerçeğinden hareketle, ilk aşaması 6 milyar $’a mal olması öngörülen 6 milyon konteyner kapasiteye sahip olacak Doha yakınlarında yeni bir limanın proje çalışmaları sürdürülmektedir. Projenin 2009 yılının ilk çeyreği içinde ihale edilmesi beklenmektedir. Ulaştırma sektöründe Katar, GATS kapsamında taahhütte bulunmamıştır.

a) Deniz Ulaştırması
Deniz ulaştırması Katar için yaşamsal önemi haizdir. Ülkenin en önemli ihraç kalemleri olan LNG ve petrol, deniz yoluyla ve kamunun hakim olduğu Qatar Shipping Co. ve Nakilat tarafından taşınmaktadır. Diğer taraftan, sürdürülmekte olan yatırım projeleri kapsamında ithalatın önemli bir bölümü de deniz yoluyla yapılmaktadır. Katar’da limanların yönetimi, General Customs and Ports Authority tarafından gerçekleştirilmektedir. Diğer taraftan limanlar da kamuya aittir. Qatar National Navigation and Transport Company-Qatar Navigation’ın ülkenin tek acentası ve kıyı taşıma şirketi olma konumu Nisan 2001’e kadar sürmüştür. Akabinde sözkonusu alan özel sektörün rekabetine açılmış bulunmaktadır. Hükümet 2008 Kasım ayı sonunda Qatar Shipping ile Qatar Navigation şirketlerinin birleştirilmesi talimatını vermiştir.

Deniz taşımacılığı hizmetleri Katarlı veya yabancı kuruluşlar tarafından verilebilmektedir. Bu alanda faaliyet göstermek isteyen yabancı firmalar General Customs and Ports Authority’den lisans almak durumundadır. Katar’a taşıma yapan gemilerin Katar karasularına girmek için gerekli koşullara sahip olmaları, ayrıca İsrail limanlarına uğramamaları gerekmektedir. Gemilerin Katar bandırasını alabilmeleri için bir Katar limanına kayıtlı olmaları, gemi sahibinin Katarlı olması veya gemi sahibi şirketin Katar şirketi olması gerekmektedir.

b) Hava Ulaştırması

Ülkenin ulaştırma ve turizm hedefleri açısından stratejik bir önem taşıyan Qatar Airways, Katar’ın bayrak taşıyıcısıdır. Ülkenin ulusal gururu olarak görülen şirket, son yıllarda yapılan yatırımlarla gerek ülkenin imajının uluslararası boyutta tanınması, gerek ülkenin bir transit merkezi haline gelmesi konusunda anahtar görev üstlenmiştir. 68 adet uçağıyla Ortadoğu, Kuzey Afrika, Uzakdoğu, Hint Yarımadası ve Amerika’da 80’in üzerindeki noktaya uçuş gerçekleştiren şirketin, A-350, B-787 ve B-777’ten oluşan 130 uçaklık 22 milyar $ tutarında filo siparişi bulunmaktadır. Qatar Airways’in filosu 2013 yılında 110’a ulaşacaktır. Qatar Airways grubu 7 alt şirketten oluşmaktadır. Doha Uluslararası Havalimanı, United Media International Group (havaalanındaki ilanları kontrol eder), yer hizmetleri veren Qatar Aviation Services, Qatar Duty Free Co., Qatar Distribution Co. (ülkede içki ithalatına ve satışına tek yetkili kuruluştur.), Qatar Aircraft Catering Co. ve Qatar Airways Holidays (turizm şirketi). Ülkede havayolu ulaştırmasına ilişkin düzenleyici kuruluş Sivil Havacılık İdaresidir. Sivil havayolu taşımasına ilişkin prensipleri Bakanlar Kurulu’na ileten, uluslar arası anlaşmaları takip eden ve uygulayan kuruluş olan İdare, yeni havayolu şirketleri için de onay mercii konumundadır. Havayolu taşımacılığında Katar çıkışlı uçuşlar için asgari fiyatı İdare belirler. Uyulmaması halinde ilk seferde 10.000 QR (yaklaşık 2.750 $) olmak üzere giderek artan oranda ceza uygulanır.

3. Turizm

Turizmi geliştirmeye yönelik politikalar, Katar’ın ekonomiyi çeşitlendirme politikaları arasında önemli bir yer tutmaktadır. Hükümet, Katar’ı konferans ve kongre, kültür, spor, eğitim ve sağlık turizmi açısından bir destinasyon haline getirmek yönünde kapsamlı bir strateji izlemekte ve kitle turizmi yerine seçici ve elit bir turisti hedeflemektedir. Katar’da yatak kapasitesi çoğunluğu 5 ve 4 yıldızlı otellerde olmak üzere yaklaşık 7.500 civarındadır. Sözkonusu yatak kapasitesinin 2010’da 13.000’e, 2016 yılında ise 80.000’e ulaştırılması öngörülmektedir. Yalnız 2008 yılında ülkede 20’den fazla otelin hizmete girmesi planlanmaktadır.

Katar yabancı sermaye mevzuatı, yabancı yatırımcıların yapacakları turizm yatırımlarına %100 oranında sahip olmalarına da imkan tanımaktadır. Diğer taraftan, turizm yatırımlarına devlet tarafından çeşitli teşvikler uygulanmaktadır.

4. İnşaat

1990’lı yılların ikinci yarısından itibaren başlayan doğalgaz yatırımlarıyla birlikte inşaat sektörü Katar ekonomisindeki önemli sektörlerden biri haline gelmiştir. 2002 yılından 2008 yılına kadar sektör nominal olarak 5 kat büyüme kaydeden sektör, bir yandan altyapı projelerine hız verilmesi, diğer yandan ülkeye hızla gelen yabancı işgücünün konut talebinin karşılanması amacıyla yapılan yatırımlarla güç kazanmıştır. Katar Bayındırlık İdaresi Ashghal’in, 2007/08-2011/12 arasındaki 5 yılı kapsayan dönem için hayat geçirmeyi planladığı 66 projenin toplam maliyetinin 16,2 milyar $ olacağı tahmin edilmektedir. Sözkonusu projelerin 8,2 milyar $ tutarındaki 29 adedi yol projesi, 3 milyar $ tutarındaki 16 adedi bina projesi ve 4,9 milyar $ tutarındaki 21 adedi su ve kanalizasyon projesidir.

- 29 adet yol projesi içerisinden Salwa Yolu, Kuzey Yolu–North Road (4 Faz),
Dukhan Otoyolu (3 Faz), Umm Birkah Yolu, Doha Çevreyolu-Doha Expressway
(çeşitli Fazlar), Mesaimeer Yolu, 55. Karayolu, Lusail Caddesi, Al Markhia ve TV
Kavşakları ile Wakrah Yolu Projeleri yol projelerinin;
- Tıp Kulesi (Medical Tower), Olimpiyat Köyü, Wakrah Hastanesi, Deniz Bilimleri
ve Balıkçılık Araştırmaları Merkezi, Al Khor Çevre Parkı, Emirlik Yat Rıhtımı,
Ruwais Limanı Geliştirme Projesi ve çeşitli sağlık merkezleri ve okul inşaatları
bina projelerinin;
- Sanayi Bölgesi (Industrial Area), Wakrah, Maither ve Doha Club yakınlarındaki
pompa istasyonlarının inşaası ve mevcut tesislerin iyileştirilmesi çalışmaları su vekanalizasyon projelerinin,
başlıcaları olarak değerlendirilebilir.
Ashghal 2008-2009 bütçe döneminde çeşitli yol inşaatları için 4 milyar $, kanalizasyon ve su arıtma sistemleri için 2 milyar $, aralarında laboratuarları, çeşitli klinikler ve Kardiyoloji Kulesi’nin yanısıra, Hamad Medical City içerisinde 4 hastane, Wakra Hastanesi, 2008 yılında 40 okul ve 30 anaokulu, 2009 yılında ise 20 okul inşaasının yer aldığı kamu binaları yatırımları için 2 milyar $ olmak üzere toplam 8 milyar $’lık kaynak tahsis etmiştir. Çeşitli sektörlerde yakalanan yüksek performans, Katar’daki gayrımenkul yatırımlarını
da hızlandırmıştır. Özel sektör tarafından sürdürülmekte olan Pearl ve Al Waab City projeleri, kamu şirketi olan Qatari Diar tarafından gerçekleştirilecek Lusail City projesi, halka açık bir kamu şirketi olan Barwa’nın Al Doha, Barwa City, Al Khor, Commercial Avenue, Al Baraha ve UStreet projeleri gibi projelerin toplam bedeli yaklaşık 20 milyar $’dır. Gayrımenkul alanındaki bu projelerle birlikte, Katar’da sürdürülen ve planlanan yatırımların boyutu yaklaşık 150 milyar $’a ulaşmaktadır.

İnşaat sektörü 2007 yılında bir önceki yıla göre %22 oranında nominal büyüme sergilemiş ve 4 milyar $ ile GSYİH’a %5,66 katkıda bulunmuştur. Sektörde yabancı sermayeli yatırımcının en fazla %49 payla şirket kurabilmesine imkan tanınmakta, diğer taraftan açılan kamu ihalelerinde firma sınıflandırması (yerel firma, ortak girişim, yabancı firma) yapıldığından, yabancı firmaların bazı ihalelere katılma imkanları kısıtlanmaktadır.

5. Hizmet Sektörüne İlişkin Diğer Bazı Kısıtlamalar

Yabancı yatırımcılar Katar’da gayrımenkul acentalığı açamaz, gümrük komisyonculuğu yapamazlar.

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1586
favori
like
share