Kayaçların Özellikleri Nelerdir - Kayaçlar Nasıl Oluşur - İlk Oluşan Kayaç Nedir -Kayaçlar Hakkında

Kayaçların yerşekillerinin oluşum ve gelişimlerine olan etkisi ; Kayaçlar su, gaz ve organik varlıkların dışında yerkabuğunu meydana getiren unsurlardır. Yol yarmaları, maden ocakları ve taş ocakları gibi yerlerle, toprak veya enkaz örtüsünden yoksun topografya yüzeylerinde mostralarına rastladığımız kayaçlar, yer şekillerinin oluşum ve gelişimlerinde rol oynayan önemli etmenlerden biridir. Onların fiziksel ve kimyasal özelliklerindeki farklılıklar yer şekillerinin de farklı olmalarına sebep olur. Çünkü bu özellikler, kayaçların, aşındırma etmen ve süreçlerine karşı dayanıklı veya dayanıksız olmalarını tayin eder. Örneğin kalker ve jips gibi eriyebilen kayaçların bulunduğu sahalarda lapya, dolin, uvala gibi özel yer şekilleri oluşmaktadır. Genel olarak, tektonik hareketlerle ters durumlar meydana gelmemişse, aşınmaya karşı dayanıklı kayaçlar yüksek yer şekillerini, kolay aşınan ve parçalanan kayaçlar ise alçak yer şekillerini meydana getirirler. Granitlerden müteşekkil sahalarda granit topografyası adı verilen özel bir topografya tipi oluşur. Benzer şekillere siyenit, diorit, andezit, bazalt ve gnays gibi heterojen kayaçlar üzerinde de rastlanır

Yerkabuğunu oluşturan kayalar

Yerkabuğunun ana malzemesi taşlardır.çeşitli minerallerden ve organik maddelerden oluşan katı doğal maddelere taş yada kayaç denir. Yer üstünde ve içinde bulunan tüm taşların kökeni magmadır.Ancak bu taşların bir kısmı bazı olaylar sonucu değişik özellikler kazanarak çeşitli adlar almıştır. . Kayaçlar kökenlerine göre üç ana grup altında toplanırlar

1. Magmatik ( Püskürük – volkanik – katılaşım ) kayaçlar

2. Tortul ( Sediment – birikim ) kayaçlar

3. Metamorfik( Başkalaşım ) kayaçlar1.Kayaçları birbirinden farklı yapan nedir?
Kayaçları birbirinden farklı yapan yapısındaki minerallerdir. Dünyamızı saran,yer kabuğunu oluşturan kayaçların tümü değişik minerallerin bir araya gelmesiyle oluşur.

2.Kayaçlar kaça ayrılır?
Kayaçlar magmatik kayaçlar,tortul kayaçlar ve başkalaşım kayaçları olmak üzere üçe ayrılır.

3.Magmatik kayaç nedir?
Ateş kürenin yapısında bulunan erimiş magmanın yer yüzüne çıkarak ya da taş küre içinde soğuyarak katılaşması sonucu oluşan kayaçlardır.

4.Magmatik kayaçlara örnek verin.
Bazalt,andezit,obsidiyen , granit ve sünger taşı.

5.Tortu nedir?
Yeryüzündeki magmatik kayaçlar ilk oluşumundan bu yana sıcaklık değişimleri,yağış,rüzgar gibi etkilerle küçük parçalara bölünürler. Bu küçük parçalara tortu denir.

6.Tortul kayaçlar nasıl oluşur?
Tortular akarsu,rüzgar aracılığıyla göl,deniz ve çukur gibi uygun ortamlara taşınarak buralarda zamanla tortulaşır. Dibe çöken maddeler,üst üste tabakalar oluştururlar. Böylece tortul kayaçlar oluşur.

7.Tortul kayaç örnekleri nelerdir?
Kireç taşı,çakıl taşı,kil,kum ve maden kömürleri.

8.Başkalaşım kayaçları nasıl oluşur?
Magmatik ve tortul kayaçlar çeşitli etkilerle değişikliğe uğrayarak başkalaşım kayaçlarını oluştururlar.

9.Başkalaşım kayaçlarına örnekler nelerdir?
Mermer,arduvaz,şist ve kuvartz.

10.Tüm kayaç çeşitleri birbirine dönüşebilir mi?
Evet. Tüm kayaç çeşitleri zaman içinde birbirine dönüşebilir.

11.Maden nedir?
Ekonomik değeri olan kayaçlara maden denir.

12.Madenlere örnekler verin.
Talk,demir,bakır,mika,civa,kurşun vb.

13.Pencere,kapı,seramik ve kauçuk yapımında,pudra üretiminde kullanılan maden hangisidir?
Talk.

14.Otomotiv sanayisinde,çeşitli çeliklerde,inşaatlarda ve ray yapımında kullanılan maden hangisidir?
Demir.

15.elektrikli cihazlarda ve kablo yapımında kullanılan maden hangisidir?
Bakır.

16.Elektronikte yalıtkan olarak kullanılan maden hangisidir?
Mika.

17.İlaç ve boya sanayinde,dişçilikte,termometre yapımında kullanılan maden hangisidir?
Civa.

18.Akü yapımında kullanılan maden hangisidir?
Kurşun.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 12027
favori
like
share