Yaşlılık Maaşı - Yaşlılık aylığına başvuru - Yaşlılık aylığı kimlere verilir
65 yaşını doldurmuş, Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kuruluşundan bir aylık ve gelir hakkından faydalanmayan vatandaşlarımızdan

1. YAŞLILIK AYLIĞI:

65 yaşını doldurmuş, Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kuruluşundan bir aylık ve gelir hakkından faydalanmayan vatandaşlarımızdan, her türlü gelirleri ile Medeni Kanunumuza göre nafaka yükümlüsü yakınlarından sağladığı yada sağlayabileceği nafaka miktarının aylık ortalaması, Muhtaçlık sınırının (01.07.2007 itibariyle 76,63YTL) altında olan kimselere, muhtaçlık sınırı tutarında ödenen aylıktır.

İstenilen Belgeler:

1) Başvuru Formu(Bu formda yer alan; aylık istek dilekçesi ile mal bildirim belgesi aylık talebinde bulunan tarafından doldurulup, imzalanacaktır. Muhtaçlık belgesi, ikametgah ilmühaberi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği ise yetkililerce doldurularak imzalanacak ve mühürlenecektir.)

2) Üç adet vesikalık fotoğraf.

II. ÖZÜRLÜ AYLIKLARI:

a) 65 yaşından büyük Özür derecesi %70 ve üzerinde olanlara bağlanan aylık:

65 yaşını doldurmuş Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde özürlü (Özür derecesi %70 ve üzeri olanlar) ve herhangi bir Sosyal Güvenlik kuruluşundan bir aylık veya gelir hakkından faydalanmayan vatandaşlarımızdan her türlü gelirleri ile Medeni Kanunumuza göre nafaka yükümlüsü yakınlarından sağladığı yada sağlayabileceği nafaka miktarının aylık ortalaması, muhtaçlık sınırının (01.07.2007 tarihi itibariyle 76,63YTL) altında olan kimselere, muhtaçlık sınırının %300’ü tutarında ödenen aylıktır.

İstenilen Belgeler:

1) Başvuru Formu(Bu formda yer alan; aylık istek dilekçesi ile mal bildirim belgesi aylık talebinde bulanan tarafından doldurulup, imzalanacaktır. Muhtaçlık belgesi, ikametgah ilmühaberi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği ise yetkililerce doldurularak imzalanacak ve mühürlenecektir.)

2) Özürlülere verilecek sağlık kurulu raporları hakkında Yönetmelik gereğince alınacak Sağlık Kurulu Raporu. (Özürlü Sağlık Kurulu Raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşundan alınacaktır.)

3) Kontrol Muayene Taahhütnamesi (Aylık talebinde bulunan tarafından doldurulup imzalandıktan sonra ilgili Defterdarlık yada Malmüdürlüğünde yetkilisince imzalanıp mühürlenecektir.)

4) Üç adet vesikalık fotoğraf.

b) 65 Yaşından Küçük, 18 Yaşından Büyük ve Özür Derecesi %40 ile %69 arasında olanlara bağlanan aylık:

65 yaşından küçük, 18 yaşından büyük olup, özür derecesi %40 ile %70 arasında olan ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan aylık yada gelir hakkından faydalanamayan vatandaşlarımızdan, herhangi bir işe yerleştirilememiş olanlara, her türlü gelirleri ile medeni kanunumuza göre nafaka yükümlüsü yakınlarından sağladığı yada sağlayabileceği nafaka miktarının aylık ortalaması, muhtaçlık sınırının (01.07.2007 tarihi itibariyle 76,63YTL) altında olması halinde, muhtaçlık sınırının %200’ü tutarında ödenen aylıktır.

İstenilen Belgeler:

1) Başvuru Formu(Bu formda yer alan; aylık istek dilekçesi ile mal bildirim belgesi aylık talebinde bulanan tarafından doldurulup, imzalanacaktır. Muhtaçlık belgesi, ikametgah ilmühaberi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği ise yetkililerce doldurularak imzalanacak ve mühürlenecektir.)

2) Özürlülere verilecek sağlık kurulu raporları hakkında Yönetmelik gereğince alınacak Sağlık Kurulu Raporu. (Özürlü Sağlık Kurulu Raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşundan alınacaktır.)

3) Türkiye İş Kurumuna başvuru yaptığına dair belge.

4) Kontrol Muayene Taahhütnamesi (Aylık talebinde bulunan tarafından doldurulup imzalandıktan sonra ilgili Defterdarlık yada Malmüdürlüğünde yetkilisince imzalanıp mühürlenecektir.)

5) Üç adet vesikalık fotoğraf.

c) 65 Yaşından Küçük, 18 Yaşından Büyük ve Özür Derecesi %70 ve üzerinde olanlara bağlanan aylık:

65 yaşından küçük, 18 yaşından büyük olup, Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde özürlü (özür derecesi %70 ve üzerinde olan) ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan aylık yada gelir hakkından faydalanamayan vatandaşlarımızdan, her türlü gelirleri ile Medeni Kanunumuza göre nafaka yükümlüsü yakınlarından sağladığı yada sağlayabileceği nafaka miktarının aylık ortalaması, muhtaçlık sınırının (01.07.2007 tarihi itibariyle 76,63YTL) altında olan kimselere, muhtaçlık sınırının %300’ü tutarında ödenen aylıktır.

İstenilen Belgeler:

1) Başvuru Formu(Bu formda yer alan; aylık istek dilekçesi ile mal bildirim belgesi aylık talebinde bulanan tarafından doldurulup, imzalanacaktır. Muhtaçlık belgesi, ikametgah ilmühaberi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği ise yetkililerce doldurularak imzalanacak ve mühürlenecektir.)

2) Özürlülere verilecek sağlık kurulu raporları hakkında Yönetmelik gereğince alınacak Sağlık Kurulu Raporu. (Özürlü Sağlık Kurulu Raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşundan alınacaktır.)

3) Kontrol Muayene Taahhütnamesi (Aylık talebinde bulunan tarafından doldurulup imzalandıktan sonra ilgili Defterdarlık yada Malmüdürlüğünde yetkilisince imzalanıp mühürlenecektir.)

4) Üç adet vesikalık fotoğraf.

d) 18 Yaşından Küçük Özürlü Yakını Olanlara Bağlanan Aylık:

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan bir aylık veya gelir hakkından faydalanamayan ve her türlü gelirleri ile Medeni Kanunumuza göre nafaka yükümlüsü yakınlarından sağladığı yada sağlayabileceği nafaka miktarının aylık ortalaması, muhtaçlık sınırının (01.07.2007 tarihi itibariyle 76,63YTL)altında olan vatandaşlarımıza, Kanunen bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını tamamlamamış özürlü yakınının bakımını fiilen gerçekleştirmek kaydıyla, muhtaçlık sınırının %200’ü tutarında ödenen aylıktır.

İstenilen Belgeler:

1) Başvuru Formu(Bu formda yer alan; aylık istek dilekçesi ile mal bildirim belgesi aylık talebinde bulunan Özürlü yakını tarafından doldurulup, imzalanacaktır.Muhtaçlık belgesi, ikametgah ilmühaberi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği ise yetkililerce doldurularak imzalanacak ve mühürlenecektir.)

2) Özürlülere verilecek sağlık kurulu raporları hakkında Yönetmelik gereğince Özürlü çocuk adına düzenlenecek Sağlık Kurulu Raporu. (Özürlü Sağlık Kurulu Raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşundan alınacaktır.)

3) Bakım İlişkisi Beyan Belgesi (Aylık talebinde bulunan tarafından doldurulup imzalandıktan sonra ilgili Defterdarlık yada Malmüdürlüğünde yetkilisince imzalanıp mühürlenecektir.)

4) Kontrol Muayene Taahhütnamesi (Aylık talebinde bulunan tarafından doldurulup imzalandıktan sonra ilgili Defterdarlık yada Malmüdürlüğünde yetkilisince imzalanıp mühürlenecektir.)

5) Üç adet vesikalık fotoğraf.(Aylık talebinde bulunan Özürlü yakınına ait)

Not: Bu aylıkların vasiye ödenmesi gereken hallerde, ilgililerden ayrıca mahkemeden alınmış vasilik kararı istenilir.

Söz konusu Kanuna göre “Yaşlılık Aylığı” kimlere verilebilir? Yaşlılık aylığı, 65 yaşını doldurmuş, bakmakla mükellef kimsesi olmayan, herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir veya aylık almayan vatandaşlarımızdan nafaka almayan, ayrıca devlet tarafından herhangi bir aylık bağlanmayan kişilere verilir.
Yaşlılık aylığı için illerde valilik, ilçelerde ise kaymakamlıklar aracılığı ile mahalli maliye teşkilatlarına yapılır. Kişilerin hak sahipliği durumu il ve ilçe idare kurullarınca tespit edilir.
Gelir araştırması yapılırken kişilerin eş ve bakımı ile mükellef çocuklarının gelir durumları da dikkate alınır. Ayrıca ticari faaliyeti, tarımsal geliri, taşınır veya taşınmazlardan elde ettiği geliri, nafaka geliri, sosyal güvenlik sisteminden herhangi bir geliri, il sosyal hizmetler müdürlüklerinden, vakıflar müdürlüklerinden veya sosyal yardımlaşma ve dayanışma fonundan yardım alıp almadığı, alıyorsa miktarı ile ayrıca başka türlü bir geliri olup olmadığı il ve ilçe idare kurullarında belirlenir.
Evli olup aylık talebinde bulunan kişilerin eşlerinin Medeni Kanuna göre aile içi masrafa iştirak edebileceği miktarda dikkate alınır.

Başvuru için istenen belgeler
Yaşlılık aylığı talep eden kişilerin aşağıda belirtilen belgeler ile müracaat etmeleri gerekiyor. Buna göre;
-2022 sayılı Kanunda belirtilen yaşlılık başvuru formu,
-Muhtaçlık belgesi (muhtarlıktan alınacak),
-Vukuatlı nüfus kayıt örneği (yeni tarihli olmalı),
-İkametgah ilmühaberi...
Söz konusu formda yer alan mal bildirim beyanı ile aylık istek dilekçesi talepte bulunan kişi tarafından doldurulmalıdır.
Vasi tarafından aylık başvurusu yapılması halinde vasilik tayini ile ilgili mahkeme kararının da yukarıdaki belgelere eklenmesi gerekiyor.
Aylık başvuru formu sosyal güvenlik kurumunun internet sitesinden temin edilebileceği gibi, mahalli maliye teşkilatlarından da ücretsiz olarak alınabilir.
Aylıkların başlangıcı ise kişilerin başvuru tarihini takip eden ay başıdır. Yani Nisan 2009 tarihinden aylık başvurusunda bulunan kişilerin aylıkları 1 Mayıs 2009 tarihinden başlayacaktır.

İsteğe bağlı prim ödeyenlerin durumu
Daha önce isteğe bağlı prim ödeyenlere 2022 sayılı Kanuna göre aylık bağlanırken Yönetmelikte yapılan değişiklikle bu uygulamaya son verildi.
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan bir gelir veya aylık hakkından faydalananların yanı sıra isteğe bağlı prim ödeyenler ile birlikte Kuruma prim ödeyenler de kanun kapsamı dışında tutulmuşlardır. Bu çerçevede, daha önce isteğe bağlı prim ödeyenlere 2022 sayılı kanuna göre aylık bağlanmakta iken yönetmelik değişikliği üzerine bu kişiler kanun kapsamı dışına alındığından;
İsteğe bağlı prim ödemekte olan yeni başvuru sahiplerine aylık bağlanamayacaktır.
Aylık almakta olan ve isteğe bağlı prim ödediği tespit edilenlerin aylıkları yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden dönem başından itibaren kesilecektir.
İsteğe bağlı prim ödeyenler dışında SGK’ya prim ödeyenlerle ilgili mevcut uygulamalara devam edilecek olup bu kişiler kanun kapsamı dışında tutulacaktır.

Yeni bakanı bekleyen problemler
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevine atanan sayın Ömer Dinçer’i kutluyor yeni görevinde başarılar diliyorum.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bağlı kuruluşları nedeniyle oldukça önemli bir bakanlıktır. Hiç kuşkusuz en önemli ilgili kuruluşu ise Sosyal Güvenlik Kurumudur. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) neredeyse nüfusun tamamına hizmet veren bir kurum haline gelmiştir.
2009 yılı bütçesi 106 milyar TL olarak belirlendi. Kurumun gelir gider dengesi her geçen gün ciddi bir şekilde bozuluyor. 2009 yılında genel bütçeden SGK’ya yapılması planlanan transfer miktarı yaklaşık 50 milyar liradır.
Ekonomik kriz kurumun bütçe açığını daha da artıracağa benziyor. Şöyle ki;
Bir kere kriz sebebiyle aktif çalışan sayısında ciddi bir azalış meydana geldi. İkinci olarak işverenler prim ödemekte zorlanıyorlar. Her iki halde de kurumun tahsilatı düşüyor.
Bu çerçeveden bakınca yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını bekleyen en önemli iki konu işsizlikle mücadele ederken diğer yandan kayıt dışı istihdamı artırıcı tedbirler almak olacaktır. Bu iki konunun da ne kadar zor bir süreç olduğunu ayrıca belirtmeye gerek yoktur sanırım.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 4780
favori
like
share