Techiz nedir? - farz-ı kifaye nedir? - Tedfin nedir? - Ölen bir Müslümanı yıkamak - Cenazelerin yıkanması hakkinda - Cenaze namazı nasıl kılınır? - Cenazenin kefenlenip hazırlanması - Cenazenin kabirlerine konulması - Cenaze ardindan Kur’an okumak

Hayat yolcusunun son sefer hazırlıkları

Techiz: Ölünün yıkanıp, temizlenip, kefen ve sair ihtiyaçlarının tedarik edilerek hazırlanmasıdır. Tekfin: Ölünün kefenlenmesidir.

Tedfin: Ölünün gömülmesi, defnedilmesi ve üstünün örtülmesi demektir. Cenaze ölü demektir. Ölmek üzere bulunan kimseye “Muhtazar” denir. Muhtazarın yanında tevhid ve şahadet kelimelerini okumaya ve ölünün kabri başında yapılacak konuşmaya “Telkîn” denir.

Ölen bir Müslüman’ı yıkamak, kefenlemek ve üzerine namaz kılıp bir kabre gömmek Müslümanlar için bir farz-ı kifayedir. İnsanlar bu farzı yapmadıkları zaman, bundan hepsi Allah katında sorumlu olurlar. Bu görevi yapmaya imkânları yoksa, sorumlu olmazlar.

Ölmek üzere olan bir Müslüman’a yapılması gereken şeyler

Ölmek üzere olan kimseyi (muhtazarı), bir güçlük yoksa kıbleye doğru sağ yanı üzerine çevirmek güzel olur. Ayakları kıbleye doğru olarak ve başı biraz yükseltilerek arkası üstüne de yatırılabilir. Bu halde, başı biraz yukarı kaldırılır ki, yüzü kıbleye yönelmiş olsun. Ölüm haline giren kimseye Kelime-i Tevhid’i okuması için telkîn edilir. Bu tevhid telkininin manası şudur. Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şahadet hastanın duyacağı şekilde yüksek sesle okunur; fakat ona “sen söyle” diye zorlama yapılmaz. Bu arada Yasin ve Ra’d Surelerini okumak da güzel olur.

Son demlerini yaşayan hasta ölünce gözleri yumulur, çenesi kapatılır; bir bez ile iyice çekilip tepesine bağlanır. Bunları yaparken de şöylece dua edilmelidir: Bismillâhi ve âlâ milleti Resûlillahi.TakiYüce Allah’ın ismini zikir ile ve Resûlüllah’ın dini üzere ölmüş olsun.

Ölünün üzerinden elbiseleri kesilerek çıkarılır, yıkanması için hazırlanan bir yer üzerine konulur ve üstüne örtü çekilir. Şişmesine engel olmak için karnı üstüne bıçak gibi bir demir parçası konulur. Elleri yanlarına uzatılır; göğsünün üzerine konulmaz. Ölünün yanında güzel kokulu bir şey bulundurulur. Yıkanmadıkça da yanında Kur’an okunmaz. Ölen insanın komşularına ve yakınlarına vefat haberi verilir.

Cenazelerin yıkanması

Cenazelerin bir an önce yıkanması, kefenlenip hazırlanması ve kabirlerine konulması müstahabdır. Bunun için önce cenaze teneşir denilen tahtadan bir sedir üzerine, ayakları kıbleye doğru olarak arka üzeri yatırılır. Teneşirin çevresi güzel kokulu bir şeyle üç, beş veya yedi defa tütsülenir. Göbeğinden dizleri altına kadar olan avret yerleri bir örtü ile örtülüp elbiseleri tamamen çıkarılır.

Cenaze yıkayan erkek veya kadın yıkayıcı, farz olan yıkama görevini yerine getirmeyi niyet etmeli ve Besmele ile başlamalıdır. Yıkama bitinceye kadar da: “Gufraneke ya Rahman! = Ey Rahman olan Rabbim, senin mağfiretini dilerim” demelidir. Yıkayıcı eline bir bez alarak örtünün altından ölünün avret yerlerini temizler. Sonra abdest aldırmaya başlayarak önce cenazenin yüzünü yıkar. Ağzına ve burnuna su vermez. Yalnız dudaklarının içini ve dışlarını, burun deliklerini, göbek çukurunu parmakla veya parmağına sardığı bezle mümkün olduğu kadar siler. Ondan sonra elleri ile kollarını yıkar. Başını mesheder, ayaklarını da hemen yıkar. Böylece abdest aldırılmış olur. Cenaze çocuk ise, abdest aldırılması gerekmez.

Cenazenin abdest aldırılması tamamlanınca, üzerine ılık ve tatlı su dökülür. Saç ve sakalı taranmaksızın, güzel kokulu sabun ile yıkanır. Sonra sol tarafına çevrilerek önce sağ tarafı bir defa yıkanır. Böylece sağ ve sol yanlan üçer defa yıkanır. Bozulma emareleri olan bir ölünün üzerine sadece su dökülerek yetinilir. Ona abdest vermek ve üç defa yıkamak gerekmez.

Ölünün saçları ve tırnakları kesilmez. Sünnet olmamışsa, sünnet edilmez. Yıkandıktan sonra havlu ve benzeri bir şeyle kurulanır. Ondan sonra kefen gömleği giydirilir ve geri kalan kefenleri yayılır. Başına, sakalına güzel kokular sürülür veya konur.

Ölünün yıkanacağı yer kapalı olmalı, yıkayıcı ve yardımcılarından başkası onu görmemelidir. Ölüyü, ona en yakın olanlar veya takva sahibi güvenilir kimseler yıkamalıdır. Erkek olan ölüyü erkek, kadın olan ölüyü de kadın yıkar. Ölüyü yıkayanlar taharet üzere bulunmalıdırlar. Ölü olarak düşen bir çocuk, bir bez parçasına sarılarak gömülür, yıkanması gerekmez.

Cenazelerin kefenlenmesi

Ölen erkek veya kadın her Müslüman’ı bedenini örtecek şekilde bir giysi ile kefenlemek farzdır. “Sünnet üzere olan kefenleme”, erkekler için kamis (gömlek), izar (göğüsten aşağı örtülen elbiseler), ve lifafe (sargı)’dan ibaret olmak üzere üç kattır. Kadınlar için ise, bu üç parça ile beraber bir baş örtüsü ile bir göğüs örtüsü de ilave edilir. Bu şekilde kefenleme işi, normal zamanlar içindir. Olağanüstü hallerde ise, iki kat veya bir kat bez parçası ile kefenlemek de yeterlidir.

Kamis, gömlek gibidir ve boyun kısmından ayaklara kadar uzun olur. İzar ise don ve eteklik yerindedir ve baştan ayağa kadar uzun olur. Lifafe ise, bir sargı yerindedir baştan ayağa kadar uzanır; baş ve ayak tarafları düğümlenir. Böylece İzar’dan daha uzun olur. Kefenin beyaz renkte pamuk bezinden olması daha faziletlidir. Her şahsın kefeni kendi malından karşılanır. Kadınların kefenleri, zengin olsalar dahi, kocalarına aittir.

Cenaze namazı nasıl kılınır?

Cenaze namazının şartı niyettir. “Allah Teala’nın rızası için, hazır olan cenaze namazını kılmaya ve o cenaze için dua etmeye” şeklinde niyet ederek namaza başlanır. Ölü erkek ise, “şu erkek için”, kadın ise “şu kadın için” diye duaya niyet edilir. Çocuklar içinde bu şekilde niyet edilir.

Cenaze namazı şöyle kılınır: Cenazeye karşı ve kıbleye yönelik olarak saf bağlanır, niyet edilir. İmam olan zat tekbirden sonra, ellerini namazda olduğu gibi bağlar. Cemaat da gizlice tekbir alarak ellerini bağlarlar. Bu tekbirin arkasından hem imam, hem de cemaat Sübhaneke’yi “Ve celle senaüke”yi de ekleyerek okurlar. Sonunda ellerini kaldırmaksızın “Allahü Ekber”diye imam aşikâre tekbir alır. Cemaat da, ellerini kaldırmaksızın gizlice tekbir alır. Bundan sonra hepsi gizlice “Allahümme Salli ve Allahümme Barik” dualarını okurlar. Tekrar aynı şekilde “Allahü Ekber” diye tekbir alınır. Bu defa da ölüye ve diğer müminlere gizlice dua edilir. Bu duadan sonra yine “Allahü Ekber” denilip tekbir alınır ve arkasından önce sağ tarafa, sonra da sol tarafa imam yüksek sesle, cemaat da gizlice selam verirler. Böylece namaz tamamlanmış olur. Cenaze namazı kılınarak dua görevi de yerine getirilen cenazeyi artık kabre koyma zamanıdır. Hazırlanmış olan kabre konulmak üzere cenaze tabuttan çıkarılır, kefenin baş ve ayak kısmı bağlı ise açılır. Kabrin dibi ıslak ve yumuşak olduğu zaman cenaze tabut ile gömülebilir. Fakat böyle bir hal olmayınca, tabut ile gömmek mekruhtur. Cenaze, kıble tarafından kabre konur. Sağ tarafı üzerine kıbleye döndürülür. Sırt üstü yatırılmaz. Cenazeyi kabre koyanlar,“Bismillahi ve âlâ milleti Resûlillâh” derler. Kadınları kabre koyacak olanların, neseb yönünden ona mahrem olmaları daha iyidir. Bunlar bulunmazsa, yabancılardan iyi halleri bilinen kimseler seçilir. Kadınlar kabre yerleştirilinceye kadar kabirleri üzerine bir perde çekilir.

Bir Müslüman kabrinde gömüldükten sonra orada, bir miktar bekleyip Kur’an okumak güzel görülmüştür. Çok kez “Mülk, Vakıa, İhlâs ve Muavvizeteyn Sureleri, sonra Fatiha ile Bakara Suresinin başı okunur. Sevabı da, cenazenin ve diğer iman sahiblerinin ruhlarına bağışlanır. Ölünün bağışlanması için Yüce Allah’a dua edilir.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 6699
favori
like
share
NeV-BaHaR Tarih: 24.05.2010 12:32
güzel ve önemli bilgiler teşekkürler