Programınızdan ekran çözünürlüğünü değiştirmek isterseniz yararlı bir kod.

{Ekran Çözünürlüğü Örneği-PC'nizin Mevcut Ekran Ayarları}

// AnaForm üzerine ListBox1 ve Button1 bileşenlerini yerleştirin

{Ana formun OnCreate olayı}

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);

var

i : Integer;

DevMode : TDevMode;

begin

Button1.Enabled:=False;

i := 0;

while EnumDisplaySettings(nil,i,Devmode) do begin

with Devmode do

ListBox1.Items.Add(Format('%dx%d %d Colors',[dmPelsWidth,dmPelsHeight,1 shl dmBitsperPel]));

Inc(i);

end;

end;

{ListBox1'in Onclick olayı}

procedure TForm1.ListBox1Click(Sender: TObject);

// Listede istenilen çözünürlük değeri seçildiğinde Button1'de kullanır hale getir

begin

Button1.Enabled := Listbox1.ItemIndex >= 0;

end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

// Seçilen çözünürlük değerini değerini uygula

var


DevMode : TDevMode;

begin


EnumDisplaySettings(nil,Listbox1.ItemIndex,Devmode);

ChangeDisplaySettings(DevMode,0);

end;

Ekran çözünürlüğünün ekran tarafından desteklenmeyen değerlere ayarlanması ekranınızın bozulmasına neden olabilir.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 652
favori
like
share
engülsar Tarih: 30.09.2007 16:46
Paylaşım İçin Teşekkürler Arkadaşım...!
turkbey Tarih: 24.09.2007 23:44
tsk