dişe tel taktırma - diş teli ücretleri - diş düzeltme - diş teli fiyatları - diş tedavi ücretleri - diş tedavisi - dişerin düzeltilmesi - ordotonti nedir
Herkesin farklı bir ısırışı vardır, bu yüzden tedavi şekilleri değişebilir. En kullanılan yöntem uzun bir süre zarfında dişe hafif baskı uygulayarak dişi yavaşça hareket ettiren braketlerdir. Çoğu ortodontik tedavi 2 aşamada gerçekleşir.
Aktif aşama Bu aşama braket kullanarak dişlerin yerine oturması ve kapanışın düzeltilmesini içerir.
Koruma aşaması - Bu aşama uzun süre için dişi yeni yerinde tutmak için sabitleyici (retainer) kullanımını içerir. Diş hekimleri, braket haricinde genç çocuklarda çene kemiği büyümesine yardım için farklı aletler de kullanabilirler. Bu aletler yetişkinlerde nadiren kullanılırlar
Braket Kullanımı
Metal, seramik ve plastik braketslerden birini seçebilirsiniz. Ama ortodontik tedavi genelde paslanmaz çelik braket kullanarak yapılır. Seramik ve plastik braketler genelde estetik sebeplerden tercih edilirler, fakat tedavinin sonuna plastik braketler lekelenmiş ve rengi atmış olabilir. Plastik veya seramikten yapılmış braketlerde teller ve braket arasında daha fazla sürtünme olduğundan tedavi süresi uzayabilir. Ortodontistiniz sizinle olası seçenekleri paylaşacaktır.

Braketlerin fiyatları değişkendir. Bazı sigorta şirketleri ortodontik tedavinin bir bölümünü ödemekle beraber çoğu hiç ödemeyecektir.

Braketler dişi istenilen yöne itmek için baskı uygulayarak çalışırlar. Ortalama 1-3 yıl arası kullanılırlar. Tedavi boyunca dişler yer değiştirdiğinden arada ayarlamalar gerekmektedir. Eskiden braketler dişin çevresini kaplayan kalın çelik bantlardan oluşurdu. Yeni çıkan gelişmelerle braketler gitgide küçüldüler ve artık ortodontik bantlar nadiren kullanılıyorlar.

Bunlar takılırken diş hekiminiz özel yapıştırıcılar kullanarak dişinize minik braketler takacaktır. Daha sonra bu braketlerin arasından yay teli denilen teller geçirir. Bu yay telleri dişlerin hareket edeceği yönde belirli bir rota sağlarlar. Diş rengi teller daha az görünmekle birlikte paslanmaz çelik tellerden daha pahalıdırlar. Ligature denilen küçük elastik bantlar, yay tellerini braketlere bağlamak için kullanılabilir ve hasta her ziyarette farklı bir renk seçebilir.

Braketler takıldıktan sonra birkaç gün rahatsızlık duymak normaldir. Dişleriniz sızlayabilir ve teller dil ve dudaklarınızı kaşındırabilir. Çoğu rahatsızlık 1-2 haftaya geçmesine rağmen teller değişirken veya ayarlanırken gene hafif ağrı olabilir. Ağrıyı geçirmek için doktorunuzun tavsiye edeceği herhangi bir ağrıkesici kullanabilirsiniz.

Sabitleyici (Retainer) Kullanımı
Sabitleyicinin amacı düzeltici ortodontik tedavi sonrası dişleri yerinde tutmaktır. Isırışınız düzeltildiğinde kemik ve dişetlerinin diş çevresinde sabitleşmek için zamana ihtiyacı vardır. Tavsiye edilen kullanım süresi ortodontistten ortodontiste göre değişir. Çoğu çocuk ve genç 20′li yaşlarının ortasına kadar takar fakat bu konuda tedavinizi en iyi o bildiğinden, ortodontistinizin tavsiyesi dinlenmelidir.

Ortodonti Nedir?
Ortodonti diş ve yüz bozukluklarının teşhis, tedavi ve önlenmesidir. Bu uzmanlık alanı kapanış bozukluklukları (malocclusion) olan insanlara çözümler sunar. Ortodontik tedavi genelde braket gibi düzeltici aletler kullanımını içerir.Bu düzeltici aletlerin kullanımı aşağıdaki gibidir:
Dişleri düzeltmek
Kapanış bozukluklarını düzeltmek
Boşlukların kapatılması
Diş ve dudakları düzgün hizalamak.
Ortodontik tedavi, küçük çocuklarda çene gelişimine yardım ederek dişlerin doğru pozisyonlarda olmalarına yardımcı olur, yetişkinlerde ise var olan çapraşıklık ve kapanış bozukluklarının düzeltilmesini sağlar.

Kapanış Bozuklukları
Çoğu insanın dişlerinde sıkışma, çapraşıklık veya düzensiz aralıklar gibi bozukluklar olabilir. Bazı bozuklukla estetik olarak sorun çıkarabildiği gibi, konuşma ve çiğnemede de sorun çıkarabilirler. Bozukluklukların hepsi genetik değildir. Diğer olası sebepler:

Travma - Eğer diş hasar alır, düşer ve daha sonra yerine takılırsa, çevresindeki kemiğe kaynayabilir. Bu duruma “ankiloz” veya kökün kemiğe anormal kaynaması denir. Eğer bu büyümekte olan bir çocuğa olursa dişler düzgün hizalanamayacağından ileride ısırma bozukluğu yaratabilir.
Parmak emme ve meme kullanımı - Bu huylar üst dişlerin alt dişlerin önüne geçmesi gibi kapanış bozuklukları yaratabilir.
Bebek dişlerinin erken düşmesi - eğer süt dişleri erken düşerse, kalıcı dişlerin yerini belirleyecek birşey olmadığından bunlar ağız içine doğru kayabilirler. Bazı durumlarda kalıcı dişler sıkışabilir ve sadece bir bölümleri çıkar. Bazen ise kalıcı diş, yanındaki düşen süt dişinin yerine hareket ederek diğer çıkacak dişlerin çıkmasını engelleyebilir.
özel diş hekimine diş teli taktırmak için başvurdum bana 3.000 TL fiyat çıkardılar.

bu tedavi 4 yıl sürüp 1.5 yıl diş teli takma 2.5 yıl da damaklık takma

DİŞ TEDAVİSİ UYGULAMASINDAKİ DEGİŞİKLİKLER

Cumali ÜĞÜTEN

Muhasebe Uzmanı

Bilindiği üzere 2007 yılında yayınlanmış olan (8 Sıra no.lu) Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Bütçe Uygulama Tebliği yürürlükte olup Devlet Memurlarının Tedavi giderleri bu esaslara göre yürütülmektedir.

Danıştay 10’uncu Dairesinin 26.03.2008 tarihli ve 2007/2863 Esas sayılı kararı sonucu, Maliye Bakanlığı Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğü bir düzenleme yapmıştır. 15.08.2008 gün ve 12139 sayılı yazı ile yapılan düzenlemede Danıştay tarafından verilen karara göre işlem yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Danıştay 25.05.2007 tarihli ve 26532 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan (8) sıra numaralı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama tebliğinin 5.2.3, 5.2.6 ve 5.2.7. inci maddesinin” diğer diş tedavilerine ait giderler anılan listede yer aldığı şekilde uygulanacaktır” ibaresi yönünden yürürlüğünü durdurmuştur. Maliye Bakanlığı Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğüde özel kesime sevk edilerek yaptırılan diş tedavi giderlerinin Danıştay tarafından verilen yürürlüğü durdurma kararına uygun olarak ödenmesi gerektiğini ilgili yazısında belirtmiştir.

Bu konu soru cevap şeklinde aşağıda açıklanmaya çalışılmıştır.

1) Tedavi Yardımına İlişkin uygulama tebliğinde diş tedavi giderlerinin Ek 7 deki fiyatlar üzerinden ödenmesi öngörülmüş ve aradaki farkın tedaviyi yaptıran kişiler tarafından ödenmesi gerektiği belirtilmişti. Bu listedeki fiyatlar değişti mi?

Danıştay Ek 7 de belirtilen fiyatları değiştirmemiştir, sadece kamu sağlık kurumlarınca belirtilen sürelerde ilgili tedavi karşılanamıyorsa ve hastayı serbest diş tabipliklerine sevk ettiğinde Tedavi Uygulama Tebliğinde belirtilen fiyatlar ile TDB tarafından yayınlanan Asgari Ücret Tarifesinde belirtilen fiyatlar arasındaki farkın hasta tarafından değil kamu tarafından karşılanacağı, hastaya geri ödemenin Türk Diş Tabipleri Birliğince Belirlenen Asgari Ücret Tarifesi üzerinden yapılması gerektiğine hükmetmiştir.

2) Sabit Protez İşlemlerinde yapılacak üye sayıları ile geri ödeme sınırlandırılmış idi bu kararla bu sınırlama kalktı mı?

Tedavi Yardımı Uygulama Tebliğinin 5.2.6. ıncı maddesi şu şekildeydi: Bu Tebliğin eki “Diş Tedavileri Fiyat Listesi”nde (EK–7) tespit edilen, beher kron için 40 YTL ve alt ve üst çenede tam protez için 300 YTL esas alınmak suretiyle, serbest diş hekimliklerinde veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında yaptırılan kron ve proteze ilişkin giderlerden;

1- Tek çenede kronlar ile protezin (seramik kron ve protez dahil) birlikte veya ayrı ayrı yaptırılması halinde toplam olarak 150 YTL,

2- Alt-üst çenede kronlar ile protezin (seramik kron ve protez dahil) birlikte veya ayrı ayrı yaptırılması halinde toplam olarak 300 YTL,

üzerinden ödeme yapılacaktır.

En son tedavi tarihi esas alınarak bir yıl içinde yeniden kron ve protez yaptırılması halinde, bu tedavilerin bir yıllık toplamı için ödenecek tutar yukarıda belirtilen miktarları hiç bir şekilde geçemez.

Danıştayın yürütmeyi durdurma kararı ile bu hükmün yürütmesi durdurulmuştur. Bu sınırlamalar yürürlükte değildir.

3) Direk Olarak Özel Diş Hekimliklerine Müracaat Halinde Asgari Ücret tarifesinden ödemeden faydalanılabilir mi?

Danıştayın yürürlüğünü durdurduğu maddeler kapsamında bu uygulama yoktur. Dolayısıyla ilgili öncelikle resmi sağlık kurum veya kuruluşlarına müracaat edecek ve burada kron ve protez tedavisine 90 gün, dolgu tedavisine 30 gün, diğer diş tedavilerine 45 gün içinde başlanamayacağının belirtilmesi halinde ve kapsamda yer alan kişilerce talep edilmesi halinde serbest diş hekimliklerine, özel sağlık kurum ve kuruluşlarına sevkleri yapılabilecektir.

4) Tedavi yardımı uygulama tebliğinde belirtilen fiyatlar bundan sonra uygulanmayacak mı?

Danıştay tarafından verilen ve Maliye Bakanlığınca uygulanması istenen yürütmeyi durdurma kararı sadece Özel de yapılacak olan diş tedavilerini ilgilendirmekte olup, sevk usulleri, fiyatlandırmalar eğer diş tedavileri Kamu Sağlık kurumlarında yapılacaksa uygulanmaya devam olunacaktır.

5) Özel Diş Hekimliklerince yapılan işlemlerin faturaları nasıl tahsil edilecektir?

Diş hekimleri yapmış oldukları işlemlerin faturasını hasta adına kesecek ve ücreti hastadan tahsil edecektir. Hasta ise ödemiş olduğu bu faturayla geri ödeme kurumundan fatura bedelini tahsil yoluna gidecektir.

6) Sevk kâğıdında belirtilmemiş işlemlerin Özel Diş Hekimliklerinde yapılması halinde ödeme nasıl olacaktır?

Tedavi Yardımı Uygulama Yönetmeliğine göre hastanın ilk önce Resmi Sağlık Kurum veya kuruluşuna müracaatı şarttır ve ancak bu müracaat sonunda resmi kurum ve kuruluş tabiplerinin yapılmasını uygun bulduğu ve sevk üzerinde belirtmiş olduğu işlemlere ait fatura tutarı ödenecek olup, sevkte belirtilen işlemler için ödeme yapılmayacaktır.

7) Uygulama ne zaman başlıyor? Hangi tarihli işlemler için bu yeni uygulamadan faydalanmak mümkündür?

Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Danıştayın vermiş olduğu yürütmeyi durdurma kararının uygulanması gerektiğini 15.08.2008 tarihinde yayınladığı yazı ile belirtmiştir. Dolayısıyla geri ödeme kurumlarını (Saymanlıkları) bu yazı bağlamaktadır. 15.08.2008 den sonra yapılacak diş tedavileri için uygulamanın bu yönde olması gerekmektedir.


Danıştay 10’uncu Dairesinin 26.03.2008 tarihli ve 2007/2863 Esas sayılı kararı sonucu, Maliye Bakanlığı Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğü bir düzenleme yapmıştır.

15.08.2008 gün ve 12139 sayılı yazı ile yapılan düzenlemede Danıştay tarafından verilen karara göre işlem yapılması gerektiği belirtilmiştir.
Asgari* (en az alınması gereken) ücret tarifesi

* BU LİSTE SADECE ASGARİ ( EN DÜŞÜK ) FİYATLAR HAKKINDA GENEL BİLGİ VERMEK AMACIYLA HAZIRLANMIŞTIR.

ANKARA, ANTALYA, İSTANBUL (İlçeler Dahil), İZMİR, KOCAELİ İLLERİNİN ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI (KDV Hariç) (KDV Dahil %8)
1. Dişhekimi muayenesi 20,86 22,53
2. Uzman dişhekimi muayenesi 28,93 31,24
3. Diş röntgen filmi (periapikal) 14,55 15,71
4. Okluzal film 15,53 16,77
5. Bite - wing radyografi 14,63 15,80
6. Ekstra oral röntgen filmi 16,65 17,98
7. Panoramik film 33,23 35,89

TEDAVİ VE ENDODONTİ
1. Amalgam dolgu (bir yüzlü) 42,01 45,37
2. Amalgam dolgu ( iki yüzlü) 58,23 62,88
3. Amalgam dolgu (üç yüzlü) 75,80 81,86
4. İnley dolgu* ( bir yüzlü) 59,84 64,63
5. İnley dolgu* (iki yüzlü) 73,14 78,99
6. İnley dolgu* (üç yüzlü) 79,79 86,17
7. Komposit dolgu (bir yüzlü) (kimyasal- ışıklı) 49,05 52,97
8. Komposit dolgu ( iki yüzlü) (kimyasal- ışıklı) 63,16 68,21
9. Komposit dolgu ( üç yüzlü) (kimyasal- ışıklı) 82,51 89,11
10. Kuafaj (dolgu hariç) 7,01 7,57
*Kıymetli metal ücreti hariç.

TEDAVİ VE ENDODONTİ (KDV Hariç) (KDV Dahil %8)
11. Extirpasyon (her kanal için) 22,61 24,41
12. Pansuman (seans başı) 14,44 15,60
13. Kanal tedavisi -Tek kanal(dolgu hariç) 57,18 61,76
14. Kanal tedavisi -İki kanal(dolgu hariç) 101,06 109,15
15. Kanal tedavisi -Üç kanal(dolgu hariç) 151,60 163,72
16. Kanal Tedavisi - İlave her kanal için 39,89 43,09
17. Periapikal lezyonlu dişte kanal tedavisi - Tek kanal (dolgu hariç) 73,36 79,23
18. Periapikal lezyonlu dişte kanal tedavisi - İki Kanal (dolgu hariç) 122,24 132,02
19. Periapikal lezyonlu dişte kanal tedavisi - Üç Kanal (dolgu hariç) 174,94 188,94
20. Aşırı kole hassasiyeti tedavisi (tam çene) 66,49 71,81
21. Aşırı kole hassasiyeti tedavisi (tek diş) 13,30 14,36
22. Black V kole dolgusu (amalgam) 41,40 44,71
23. Black V kole dolgusu (cam ionomer) 33,01 35,65
24. Black V kole dolgusu (komposit) 40,90 44,17
25. Onley * 58,51 63,19
26. Pinley* 58,51 63,19
27. Komposit inley 82,12 88,69
28. Seramik inley 265,96 287,24
29. Cam ionomer dolgu 41,59 44,91
30. Diş ağartma ( beyazlatma - tek diş) 26,61 28,74
31. Diş ağartma (beyazlatma - alt-üst çene) 231,37 249,88
32. Pinli restorasyon (parapulpar-pin-pin başına) 26,32 28,43
33. Kompozit Veneer 88,56 95,64
34. Dolgu (restorasyon) tamiri 46,34 50,05
35. Amputasyon (dolgu hariç) 55,55 59,99
36. Dolgu sökümü (tek diş) 27,78 30,00
37. Kanal dolgusu sökümü (her kanal için) 27,36 29,55
38. Retreatment (kanal dolgusu tekrarı -her kanal için) 76,53 82,66
39. Kanal içi post uygulaması 53,19 57,45
*Kıymetli metal ücreti hariç.


PEDODONTİ
(Bu bölümde yer verilmeyen tedaviler için tedavi ve endodonti bölümüne başvurulur.)
1. Fissür örtülmesi (sealant-tek diş) 23,93 25,84
2. Yerel flour uygulaması (yarım çene) 25,00 27,01
3. Prefabrike kron 53,19 57,45
4. Yer tutucu (sabit) 106,38 114,89
5. Yer tutucu (hareketli) 106,38 114,89
6. Çocuk protezi (akrilik-bölümlü-tek çene) 265,96 287,23
7. Çocuk protezi (akrilik-tam- tek çene) 265,96 287,23
8. Amputasyon (dolgu hariç) 47,14 50,92
9. Strip kron (dolgu hariç) 19,95 21,54
10. Kompomer dolgu 55,55 59,99
11. Açık apeksli dişte kanal tedavisi (her kanal için – dolgu hariç) 89,24 96,38

PROTEZ (KDV Hariç) (KDV Dahil %8)
1. Tam protez (akrilik-tek çene) 522,04 563,80
2. Bölümlü protez (akrilik-tek çene) 498,98 538,90
3. Tam protez (metal-tek çene) 641,88 693,23
4. Bölümlü protez (metal-tek çene) 629,95 680,34
5. Hassas tutuculu protezler (hassas tutucu ücreti hariç-tek çene) 733,37 792,03
6. İmplant destekli hareketli protezler (hassas tutucu ücreti hariç-tek çene) 817,86 883,29
7. İmmediat protez (akrilik-tek çene) 350,19 378,20
8. Besleme (tek çene) 199,47 215,43
9. Rebezaj (tek çene) 207,56 224,17
10. Proteze yumuşak akrilik uygulaması (geçici tek çene) 90,53 97,77
11. Proteze yumuşak akrilik uygulaması (daimi tek çene) 198,75 214,65
12. Tamir (akrilik protezler, kırık veya çatlak) 53,19 57,45
13. Kroşe ilavesi 53,19 57,45
14. Kroşe ilavesi veya metal iskelet tamiri (punto ile metal iskelete) 78,78 85,09
15. Diş ilavesi (tek diş) 53,19 57,45
16. Gnatoloji, TME kas muayenesi (okluzyon kontrolü) 53,19 57,45
17. Roch köprü 83,33 89,99
18. Gece plağı (bruksizm için) 134,84 145,63
19. Pinley ve çeşitleri * 108,79 117,49
20. Tek parça döküm kuron 122,45 132,25
21. Veneer kuron (akrilik) 154,58 166,95
22. Veneer kuron *(seramik) 184,52 199,28
23. Laminate veneer kuron (akrilik) 166,22 179,52
24. Laminate veneer kuron (seramik) 299,20 323,14
25. Jaket kuron (akrilik) 93,09 100,53
26. Tam seramik kron (metal desteksiz) 338,41 365,48
27. Teleskop kuron primer *(koping ) 126,91 137,06
28. Teleskop kuron sekonder * 199,98 215,98
29. İmplant üstü kuron (abutment ücreti hariç) 168,87 182,38
30. Kuronlarda freze tekniği farkı 39,89 43,09
31. Döküm post core(pivo-kuron hariç) 95,42 103,06
32. Maryland köprü (adeziv köprü) 141,15 152,44
33. Geçici kuron (tek diş için) 26,60 28,72
34. Kuron sökümü (her sabit üye için) 26,60 28,72
35. İmplant üstü kuron sökümü (her sabit üye için) 27,78 30,00
36. Düşmüş kuron ve köprü simantasyonu (her sabit üye için) 17,19 18,57
37. Kuron köprü tamiri* (her üye için) 39,89 43,09
38. Diş üstü protezi (overdenture - tek çene) 515,74 556,99
39. Damak yarığı protezi (velum uzantılı aparey) 670,31 723,94
40. Yeni doğanda preoperatif aparey (verin ücreti ayrıca alınır) 529,32 571,67
41. Geçici obturatörler 360,84 389,71
42. Basit çene defektlerinde protetik tedavi (döküm ücreti hariç) 664,90 718,09
43. Komplike çene defektlerinde protetik tedavi (döküm ücreti hariç) 864,36 933,51
44. Yüz protezleri (yumuşak akrilik ile) 1.245,16 1.344,77
45. Göz protezi (oküler) 598,41 646,28
46. Okluzal aşındırmalar (tek çene) 46,54 50,27
47. Okluzyon düzeltilmesi (iki çene) 99,73 107,71
* Kıymetli metal ücreti hariç.

NOT : 1- Köprü bünyesindeki her diş yapılan kuron cinsine göre değerlendirilir.
2- Hassas (anker) ve yarı hassas tutucuları içeren protezlerde eleman ücretleri ve diğer giderler ücrete ayrıca eklenir.
AĞIZ-DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ (KDV Hariç) (KDV Dahil %8)
1. Diş çekimi 43,64 47,13
2. Komplikasyonlu diş çekimi 79,79 86,17
3. Gömülü diş operasyonu 161,97 174,92
4. Gömülü diş operasyonu(kemik retansiyonlu) 175,42 189,45
5. Kök ucu rezeksiyonu (kanal tedavisi ve dolgu hariç) 132,98 143,62

NOT : 1- Cerrahi uygulamalarda protetik uygulamaya gerek duyulan hallerde protez başlığında belirtilen birim ücretleri ayrıca eklenir.
2- Genel anestezi altındaki uygulamalarda Türk Tabipleri Birliği'nin konuyla ilgili ücretleri eklenir.

PERİODONTOLOJİ (KDV Hariç) (KDV Dahil %8)
1. Periodontal apse tedavisi 33,33 36,00
2. Detertraj (diş taşı temizliği-tek çene) 50,53 54,57
3. Subgingival küretaj (tek diş) 13,30 14,36
4. Subgingival ilaç uygulaması 4,86 5,25
5. Gingivoplasti (tek diş) 26,60 28,72
6. Gingivektomi (tek diş) 33,24 35,90
7. Flap operasyonu ( subgingival küretaj dahil - tek diş) 59,84 64,63
8. Tunnel Operasyonu (tek diş) 66,49 71,81
9. Hemiseksiyon (kök amputasyonu-kanal tedavisi hariç) 66,49 71,81
10. Serbest diş eti grefti 70,60 76,25
11. Coronale kaydırma veya slyding flap 68,89 74,40
12. Periodontal şine(splint-sabit) 152,93 165,16
13. Periodontal şine (splint-hareketli) 182,73 197,35
14. Periodontal şine(splint-geçici-yarım çene) 53,19 57,45
15. Biyomateryal uygulaması (tek diş, flap op.ve biomateryal ücreti hariç) 4,86 5,25
16. Membran uygulaması (tek diş, flap op. ve membran ücreti hariç) 14,58 15,75
17. Vestibül plak 132,98 143,62
18. Subepitelyal bağ dokusu grefti 139,68 150,85

ORTODONTİ
1. Sefalometrik film analizi 35,57 38,42
2. Antero pasterior sefalometrik film analizi (frontal film analizi) 31,76 34,30
3. Kemik yaşı tayini 19,06 20,58
4. Ortodontik fotoğraf 12,71 13,72
5. Ortodontik fotoğraf tetkiki 12,71 13,72
6. Ortodontik model yapımı 19,06 20,58
7. Ortodontik model analizi 12,71 13,72
8. Ara dönem sefalometrik film analizi 35,57 38,42
9. Ara dönem model yapımı 19,06 20,58
10. Angle sınıf I anomalilerinin ortodontik ted. 571,73 617,46
11. Angle sınıf II anomalilerinin ortodontik ted. 635,25 686,07
12. Angle sınıf III anomalilerinin ortodontik ted. 762,30 823,28
13. Sabit kapanış yükseltici tatbiki (kısa süreli) 25,41 27,44
14. Lingual teknikle angle sınıf I anomalilerinin ortodontik ted. 635,25 686,07
15. Lingual teknikle angle sınıf II anomalilerinin ortodontik ted. 698,78 754,68
16. Lingual teknikle angle sınıf III anomalilerinin ortodontik ted. 825,83 891,89
17. Açık kapanışlı ortodontik tedavi 698,78 754,68
18. Önleyici ortodontik tedavi (tongue thrust) 190,58 205,82
19. Kısa süreli ortodontik tedavi 209,63 226,40
20. Pekiştirme tedavisi 203,28 219,54
21. Pekiştirme aygıtı (havley pi) 165,17 178,38
22. Sabit pekiştirme aygıtı(Lingual ratainer) 190,58 205,82
23. Dudak yastıkçığı (lip bunger) 127,05 137,21
24. Tek çeneyi ilgilendiren aparey yapımı (vida hariç) 165,17 178,38
25. Çift çeneyi ilgilendiren aparey yapımı (vida hariç) (frankel aygıtları-aktivatör- bionatör) 330,33 356,76
26. Vida uygulaması (tek vida) 44,47 48,02
27. Wilson arkı uygulaması 285,86 308,73
28. Jasper-Jumper- Herbest aygıtı 381,15 411,64
29. Kayıp apareyin yeniden yapımı (tek çene) 165,17 178,38
30. Aparey Tamiri 41,93 45,28
31. Ağız dışı aparey tatbiki(headgear-chincap) 152,46 164,66
32. Reverse headgear 317,63 343,04
33. Düz ark teli tatbiki (tek çene NİTİ telleri) 76,23 82,33
34. Büküm içeren tel tatbiki (tek çene) 76,23 82,33
35. Segmental ark veya tork arkı tatbiki 76,23 82,33
36. Bant tatbiki(tek diş ) 50,82 54,89
37. Braket tatbiki(tek diş) 44,47 48,02
38. Lingual braket tatbiki (tek diş) 50,82 54,89
39. Düşen bant ya da braket tatbiki(tek diş) 44,47 48,02
40. Bant veya braket çıkarılması(tek diş) 12,71 13,72
41. Lingual ataşman tatbiki 31,76 34,30
42. Lingual ark 63,53 68,61
43. Nance aparey 127,05 137,21
44. Hızlı maksiller genişletme apareyi 190,58 205,82
45. Preoperatif dudak damak yarığı (ortodontik ted.) 508,20 548,86
46. Postoperatif dudak damak yarığı (ortodontik ted.) 508,20 548,86
47. TME splint yapımı 152,46 164,66
48. Model set-up 146,11 157,80
49. Positioner yapımı 292,22 315,59
50. Sefalometrik cerrahi planı 35,57 38,42
51. Ortodontik modellerin face-bow ile artikülatöre taşınması 127,05 137,21
52. Model cerrahisi 127,05 137,21
53. Okluzal cerrahi splint 254,10 274,43
54. Sandwiç splint 508,20 548,86
55. Ortodontik ameliyat arkı (tek çene) 254,10 274,43
56. Alçı yüz maskı 317,63 343,04
57. Sürme rehberliği 330,33 356,76

NOT 1- Dişhekimi çalışma saatleri; 09.00-13.00-14.00-19.00'dur. 13.00-14.00 öğle tatilidir.
2- Hastanın bulunduğu yerde (işyeri, konut, hastane v.b.) yapılan tüm uygulamalarda ücretler %50 oranında artırılır.

3- Çalışma saatleri dışındaki diş çekimi, kanal tedavisi, apse drenajı, düşmüş kuron ve köprü simantasyonu (tek sabit üye için), tamir (akrilik protezler, kırık veya çatlak), kanama müdahalesi, çene kırığı, amputasyon, reimplantasyon uygulamalarında ücretler %50 oranında


alıntı

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2803
favori
like
share
MeLiS-EcE Tarih: 29.05.2010 20:33
3 4 yıl önce takmıştım diş teli yaa felaket bişeydi şu an dişlerime herkes hayran ama bu hale gelmesi için çok acı çektim tel takarken aman diş sağlığına dikkat:3: