Cevşen Hakkında - Cevşen Okumak - Kadınlar Regl İken Cevşen Okuyabilirmi - Cevşen Okumak Fazmıdır - Çevşenin Türkçe Mealini Okumak

Türkçe mealini okuyunca da dua edilmiş olur mu?

Cevşen mânâsı itibariyle Efendimiz’e vahiy yoluyla gelmiştir. Kudsî hadisler ve hadis-i şerifler vahy ve ilham yoluyla Peygamber'in söylediği sözler şeriatın ikinci kaynağı ise de, âyetler derecesinde değildirler.

Allah'ın, manaları Hz. Peygamber'e (s.a.s) ilham ettiği fakat lafızlarını Peygamber (s.a.s)'in ifade ettiği, Kur'ân'dan sayılmayan, okunmakla ibadet olunmayan (Kur'ân gibi namazda okunmaz), ahad yolla (tevatürle değil) Rasûlüllah (s.a.s)' tan nakledilmiş ve onun tarafından da Allah'a nisbetle ifade edilmiş sözlerdir. Kudsî hadis hakkında iki görüş vardır:

1- Kudsî hadislerin hem sözleri hem de manası Allah'tandır, fakat Kur'ân'dan bir âyet değillerdir.

2-Kudsî hadislerin manası, diğer hadisler gibi Allah'tan, sözleri ise Rasûlüllahtandır. Bu tür hadislere aynı zamanda "rabbanî ve ilahî hadisler" de denir.

Kudsî hadislerde: "Rabb'ından rivayet ettiği hadiste Rasûlüllah şöyle buyurdu", "Kendisinden Rasûlüllah'ın rivayet ettiği hadiste Allah Teâlâ şöyle buyurdu" gibi ifadeler kullanılmıştır.

Cevşenin türkçe mealini okumanın sevabı vardır ve türkçe mealini okuyunca da dua edilmiş olur. Bununla beraber arapçasından okumak daha faziletlidir.


Kadınlar regl dönemlerinde cevşen okuyabilirler.

Cevşenin içinde ayet yoktur. Bu nedenle abdestsiz tutulur ve adet halinde de okunabilir.

Ancak Cevşen dualarının olduğu kitaplarda ayetler ve sureler varsa onları okuyamazlar.

Buna dikkat etmelidirler.


alıntı

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 8165
favori
like
share