2690 Sayılı Atom Enerjisi Kurumu Kanunu (TAEK) ile Radyasyon Güvenliği Tüzük ve Yönetmelik hükümleri gereğince, radyasyon kaynaklarına ilişkin her türlü faaliyet için TAEK’den lisans alınması zorunludur. Ayrıca, Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği Madde 12’de “Hamileliği belirlenmiş kadın çalışan, çalışma şartlarının yeniden düzenlenebilmesi amacıyla yönetimi haberdar eder. Hamileliğin bildirilmesi kadın çalışanın çalışmasına engel teşkil etmez, gerekiyorsa çalışma koşulları yeniden düzenlenir. Bu nedenle, doğacak çocuğun alacağı dozun mümkün olduğu kadar düşük düzeyde tutulması sağlanır ve toplum için belirlenen doz sınırlarına uyulur” ifadesinden de anlaşılacağı gibi hamilelik süresince kadın çalışanların etkin dozu yılda 1 mSv’i aşmayacak şekilde düzenlenmelidir.

Ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan “Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik” kapsamında, Madde-6, Bent-3’te “İyonize radyasyon ile ilgili olarak; gebe işçi iyonize radyasyon kaynaklarının bulunduğu yerlerde çalıştırılmaz, bu gibi yerlere girmemesi uyarı levhaları ile belirtilir. Emziren işçi radyasyonla kirlenmiş olan yerlerde ve işlerde çalıştırılmaz” hükmü ve gebe ve yeni doğum yapmış işçilerin çalışma koşullarına ilişkin diğer düzenlemeler yer almaktadır. Aynı yönetmeliğin 8. maddesinde “İşveren, değerlendirme sonuçları, gebe, yeni doğum yapmış ve emziren işçi için bir güvenlik veya sağlık riskini veya işçinin gebeliği veya emzirmesi üzerindeki bir etkiyi ortaya çıkardığında, ilgili işçinin çalışma koşullarını ve/veya çalışma saatlerini, bu işçinin bu risklere maruz kalmasını önleyecek bir biçimde, geçici olarak değiştirir. Çalışma koşullarının ve/veya çalışma saatlerinin uyarlanması teknik veya nesnel anlamda olanaklı değilse, işveren ilgili işçiyi başka bir işe aktarmak için gerekli önlemleri alır. Hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde, gebe işçi sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılır. Bu halde işçinin ücretinde bir indirim yapılmaz. Başka bir işe aktarılması teknik ve makul olarak mümkün değilse, işçinin güvenlik ve sağlığının korunması için gerekli süre içinde, işçinin isteği halinde ücretsiz izinli sayılması sağlanır. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz” ifadesi yer almaktadır.

Radyasyon kaynakları ile yapılan uygulamalarda ışınlanmaya maruz kalan kişileri korumak üzere her türlü önlemin alınmasından ve radyasyon görevlilerinin bilgilendirilmesinden “Lisans Sahibi” sorumludur. Bu çerçevede, lisans sahibi, hamileliği bildirilen çalışanların çalışma koşullarını mevzutta belirtilen esaslar doğrultusunda düzenlenmesinden de yükümlüdür.

Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 2494
favori
like
share
İdari sorumlu Tarih: 16.05.2012 16:49
Nuri Bey merhaba ben birşey öğrenmek istiyorum. Radyoloji teknisyeni çaışan hamile olduğnu bildirdi, tomografi ünitesinde değil farklı ünitelerde çalışmak istiyor, tomografi yerine mr ün,tes,n yani radyasyon yaymayan cihaz ünitesinde görev yaptıralım dedik, fakat kontrol odaları aynı yerde yani tomografi ve mr cihazlarının kontrol odaları (çekim odaları ) aynı yerde, haliyle bunu da kabul etmedi. Benim çalıştırabileceğim diğer alan ise skreterlik gibi bir görev, sekreterlik görevi içinde yeterli elemanım var , artı birine ihtiyaç yok, bu durumda ne yapılması gerekir. Anlayacağınız ben personel doğum yapana , hatta doğum izni süresi bitene kadar , ortalama 12 ay kadar bu personelden iş gücü alamayacağım, ve 12 ay boşuna maaş ödemiş olacağım.