[COLOR=orangered]Yüzük Neden Sol Elin Yüzük Parmağına Takılır? Önemli Bir Sebebi Vardır, Bilen Varmı Acaba Aranızda Değerli Arkadaşlar...

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 4512
favori
like
share
DermanAbi Tarih: 15.03.2006 13:03
[COLOR=orangered]Banada Cami Hocası Sordu. Sorulanı Sizinle Paylaşmak İstedim. Bende Onun Statüsünden Dolayı Buraya Açtım... Genel Olarak Sordu Neden Yüzük Sol Ele Takılır Dedi. Sonra Tıbbi olduğun Söyleyince Hedefi Şaşırdım Bende. Anlayışın İçin Teşekkür Ederim LEMYEZEL...
Halaskar Tarih: 15.03.2006 12:46
Mehmet abi iyi güzel de ben bilemezdim ki tıbbi açıdan sorulduğunu. konunun açıldığı yer İslam bölümü ve ben konuya İslami açıdan yaklaştım. Ve önemli bir husus daha yüzük takmanın ne ifade ettiğinden ziyade ne niyetle takıldığıdır.

Bu konu Sağlık bölümünde açılsaydı konuya sağlık yönünden bakabilirdik ve cevabımızı da ona göre delilleriyle söylerdik. Ama sayende yüzük hakkında farklı bir bilgi öğrenmiş oldum
DermanAbi Tarih: 15.03.2006 12:25
[COLOR=orangered]Tıbbı Olarak Sormuştur, İnanç ve İslamiyete Göre Haklı Bir Sebep ancak Tıbbi Olarak Sormuştum. neden
işaret parmağı,baş parmak ya da serçe parmak değil de neden
yüzük parmak...evlilik yüzüğünü ilk defa
eski mısır prensesi
nefertiti takmıştır...o yıllardaki tıbbın ne kadar ilerde
olduğu ayrı bir tartışma
konusudur ama yüzyıllar sonra
anlaşılmıştır ki direk kalbe giden tek damar evlilik yüzüğünü taktığımız
parmaktadır..başka hiçbir
parmağımızdan direk kalbe giden bir damar yoktumuş Lemyezel. Bende Bunu Biliyordum. Bilgi Ve Paylaşımın İçin Çok Teşekkür ederim...
Halaskar Tarih: 15.03.2006 11:53
YÜZÜK TAKMAK

Islâm'a göre; erkekler de kadınlar da yüzük takabılirler. Ancak, yüzüğün takılış maksadı ve yapıldığı madde ile ilgili bazı şartların gözetilmesi gerekir.

Hanefî mezhebine göre, maddesi ne olursa olsun ihtiyaç duyulmaması halinde yüzük takılmaması daha iyidir.

Altından yapılan yüzükleri erkekler takamazlar. Takarlarsa haram işlemiş olurlar. Kadınlar ise takabılirler (el-Mevsılî, el-Ihtiyar fi Ta'lili'l-Muhtar, Mısır IV, 224: Merginânî, el-Hidaye, IV, 82; Ibn Abidîn, Reddü'lMuhtar, Ist. 1233, V, 216). Hz. Peygamber bir hadisinde; Ipek ve altın ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helal edilmiştir" buyurmuştur. (Tirmizî, Libas, 1).

Gümüşten yapılan yüzüğü hem erkekler hem de kadınlar takabılirler. Ancak, erkeklerin takacakları yüzüğün, kadınların taktıklarına benzememesi ve ağırlığının üç gramdan daha az olması gerekir (el-Cezîrî, Kitabü'l-Fıkh ale'l-Mezahilai'l-Erbaa, II, 16; Alâuddin Abidin, El-Hediyyetü'l-Alâiyye, 1978,
318).

Demir, bakır, kurşun ve tunç gibi madenlerden yapılan yüzükler hem erkeklere hem de kadınlara mekruhtur (el-Mevsılî, a.g.e., IV, 224). Akîk ve yeşim gibi kıymetli taşlardan yapılanlar ise kadın erkek herkes için caizdir. (Ibn Abidin, a.g.e.; V, 315).

Yüzüğün kaşına Allah'ın, Peygamberin ya da kişinin kendi adını işletilmesi de mahzur yoktur. Fakat insan ve hayvan gibi bir canlının resminin konulması günahtır. Kaşında Allah'ın ismi veya Peygamber'in adının yazılı olduğu bir yüzükle helâya giren kişi, yüzüğünü gizlemelidir. Eğer yüzük sol elinde ise taharetleneceğinde parmağından çıkarmalıdır (Ibn Abidin, a.g.e., V, 317).

Yüzük, her iki elin her hangi bir parmağına takılabilir. Ancak, küçük parmağa takılması sünnettir (Ibn Abidin, a.g.e., V, 316; Kamil Miras, Tecrid Tercemesi, XII, 108).