Aristo: "Sevmek acı çekmektir, sevmemek ölmek. Sevmek zevktir ama yanlız sevilmenin hiçbir zevki yoktur"
Augustinus: "Sevgi ruhun güzelliğidir."

Franz Xaver Von Baader: "Özgürlük aşk değildir, yalnız aşkın kapısıdır."

François Bacon: "Büyük insanlarda, liyakat sahibi olanların kendilerini budalaca aşka kaptırdıkları görülmez. Büyük ruhlar ve büyük işler aşkla uzlaşmaz"

Bailey: "Aşk dünyanın en tatlı mutluluğu ile en derin acısından yaratılmıştır"

Balzac: "Aşk yaşamında kadın, ancak hünerli bir çalgıcının elinde dile gelen bir lir gibidir. Kadınlar bizleri sevdikleri zaman her suçumuzu bağışlarlar"

Basta: "Erkek az fakat sık sever, kadın ise çok ancak bir kez sever"

Jeremy Bentham: "Aşk hazzı, dostlukla duyu hazlarından yoğrulmuştur"

Bulor: "Aşk cennetin dilinden bize kalan tek andır"

Antoine Bret: "Aşkın ilk soluğu mantığın son soluğudur"

Jacob Boehme: "İstek, hareket/genişleme, yön veren tezlere bilgelik eklendiğinde aşk olur"

La Cordaire: "Aşk her şeyin başlangıcı, ortası ve sonudur"

Dante: "Geniş varlık denizinin her yanında geniş bir aşk akışı vardır. Fiziksel devinim, bitkisel yaşam, zihinsel yaşam... hep evrensel aşkın derece derece yükselen aşamalarını oluşturur. Aşağı derecelerinde yanılmayan aşk, akılla aydınlandığı zaman iyilik ve kötülüğe eğilim kazanır. Aşk kusursuz olmayan iyiliklerin üzerinde de vardır. Hatta irade, hile ve şiddet kullanmak yoluyla bir başkasının kötülüğüne çalışmış olsa bile yine aşka uyar. Kötülükler aşktan uzaklaşma oranında bir takım derecelere sahiptir ve kötülük aşka yaklaşmak için sarf ettiği üç oranında erdeme yaklaşmış olur... Cehennem bile adalet kadar aşkın eseridir."

Eugene Delacroix: "Aşkı anlatabilmek için yeryüzünde var olan dillerden başka bir dil ister"

Descartes: "Bir şey kendimiz için iyi, yani uygun gibi sunulmuşsa ona karşı aşk duyarız."

Duclos: "Aşk bıkılmayandır. Her şeyden bıkılabilir ama aşktan ... hayır"

Epiktet: “Hareket etmenin nedeni 'istek' ve 'sevmektir', bu ise düşünmektir. Aşk
tutkudur. İyi ya da kötünün ne olduğunu fark edemeyen insan nasıl sevebilir"

Epikür: "Bilge olan evlenmez. Evlense bile aşkın vehimlerine kapılmaz... Bir uygarlığın yetkinliği ve insanlığı ancak kardeşlik ve sevgiyle olasıdır."

Douglas Ferrola: "Aşk kızamığa benzer, insan ne kadar geç yakalanırsa o kadar ağır geçer"

Faulkner: “Aşkı kitaplara soktukları iyi oldu, yoksa belki de başka yerde yaşayamayacaktı."

Fenelon: "Sevmeden yaşamak yaşamak değildir. Az sevmek ise sürüklenmektir."

Feuerbach: "Varlık sezginin, duyunun ve aşkın bir sırrıdır. Bu kişi, bu şey yani bireysel, yalnız duyumda, yalnız aşkta, mutlak bir değere sahiptir. Sonlu ve sonsuz orada bulunur. Aşkın sonsuz derinliği ve aşkın gerçeği, bununla yalnız bununla kaimdir" "... En derin ve en yüce gerçekler duyumlarda saklıdır. Böylece genel olarak başımız dışında bulunan bir nesne varoluşun gerçek ve ontolojik belgesi aşktır, varoluşun aşktan ve duyumdan başka belgesi yoktur."

Costance Foster: "Sevgi bizi zamanın yıkımından koruyan yıkılmaz bir kaledir"

François M. C. Fourier: "1) Geçici ya da keyif verici aşklar ki, bu oyuncular, kahpeler, arsızlık aşkları gibi şekillere ayrılır. 2) Az çok bir süresi fakat kısır aşklar ki, bunlar gözde aşklardır. 3) Yalnız bir çocuk doğurtan geçici aşklar ki, bunlar dölleyen aşklardır. 4) Karılar ve kocalar aşkıdır ki, bu iki tarafın isteği ile yıllarca sürer ve bir çok çocuk doğurturur. Fakat bunlar birbirleriyle yaşayıp yaşamamakta serbesttir." “Her erkek bütün kadınlara ve bir kadın bütün erkeklere sahiptir."

Freud: "Yaşam belirtisinin kökeninde duygulanma; duygulanmanın da temeli aşktır"

Geraldy: "Erkeğin yaradılışında sevmek yoktu. Ona aşkı öğreten kadındır"

Geothe: "Sevilenin kusurlarını hoş görmeyen sevmiyor demektir"

Efes'li Heraklitos: "Duyu organları akılsız ruhlara hizmet ettikleri zaman kötü tanıklardır. Eşek samanı altına tercih eder; köpek tanımadıklarına havlar. Domuz için çamur saf sudan daha değerlidir. Deniz suyu ister temiz ister kirli olsun, balıklar için kurtarıcı insanlar için uğursuzdur."

Victor Hugo: "Aşk bir deniz, kadın onun kıyısıdır."

Paul Henri D. Holbach: "İnsanlara kendi akıllarına saygı duymaları ve cesur olmaları telkin edilmeli ve kendileri için arkasından koşması gereken hayallere gereksinimleri varsa, doğruluk, iyilik ve barış sevgisini benimsemeleri öğretilmelidir"

Holty: "Aşk kulübeyi altından bir saraya benzetir."

Albert Hubbart: "Aşk yaşamdır deriz, ancak umutsuz inançsız aşk ölümden beterdir."

Konfüçyus: "İnsel erdem, insanlığı sevmekle olanaklıdır. Bu sevgi hissi, aileden toplumdan hükümete dek karşılıklı olarak uzamalıdır"
François La Rocheffoucauld: "Tüm duygularımız ve tutkularımız rastlantı ve çıkarın eseridir ve bizim erdem, aşk, karşılık beklemezlik dediğimiz şeyler de hoşgörülerden başka bir şey değildir. Adalet aşkı nedir? Adaletsizlik ıstırabından korkmaktır. Aşk sahip olduklarımızın bizden alınması korkusudur. Aşk duyuların bir hummasıdır."

Mevlana: "Bir aşkı başka aşk söndürebilir. Aşkta ne yükseklik, ne alçaklık, ne de akıllılık ve akılsızlık vardır. Hafızlık, şeyhlik, müritlik yoktur. Sadece kepazelik, aşağılık ve rintlik vardır. İnsanın toprağını aşk şebnemi ile yoğurdukları için alemde yüzlerce fitne ve kargaşalık peyda olur. Aşkın yüzlerce neşteri, ruhun damarlarına sokuldu ve oradan gönül adı verilen bir damla aldı... Aşk öyle engin bir denizdir ki, ne kenarı vardır, ne de ucu bucağı."
"Saçının her telinde ne alemler var; dağıt saçlarını, dünyadan kesildim zaten"

Moliere: "Kadınların büyük tutkusu aşkı ilham etmektir. İnsanı aşkın güzellikleri yaşatır."

Montaigne: "Aşk utanma ve çekinmenin olduğu yerde vardır."

Mu-Ti: “Kim başkasını severse kendisi de sevilecektir. Başkalarını kazandırmış olan kendisi de kazanmış olacaktır. Tüm insanlar kendileri arasında karşılıklı bir sevgi hissederlerse, güçlüler zayıfları avlayamazlar, sayıları çok olanlar daha az sayıdakileri, baskıları altına alamazlar. Zenginler yoksulları asla baskıları altına alamazlar, usta olanlar da beceriksizlerle alay edemezler. Sevgide tarafsızlık, kişisel sevgide yanılmayı önler; tarafsız sevgi kişisel sevginin de güvencesidir."

Newton: "Aşk köprü kurmaktır. İnsanlar köprü kuracaklarına duvar ördükleri için yalnız kalırlar."

Robert Owen: "İnsana karşı sonsuz bir sevgi ve şefkat duyabilmek için dinsel inançlardan kurtulmak gerekir."

Pascal: "Aşk iradenin ereğidir. Her çeşit dışsal emir ve baskılardan çok usa uymak gerekir. İradenin ereği olan bu aşktan başlayıp tutkuda sona eren bir yaşam mutludur. Bunlardan birini seçmem gerekse 'aşk'ı yeğ tutarım. Biz aşk karakteri ile doğarız. Aşk ruhumuz yetkinleştikçe gelişir ve bizi güzel görünen şeye sürükler. Bundan sonra artık bizim bu alemde sevmekten başka bir şey için var olduğumuzdan kim kuşkulanır? ... Aşkın konusu güzelliktir ve insan evrenin en güzel nesnesi olduğu için dışarıda aradığı bu güzelliğin örneğini kendi içinde bulması gerekir. Bu itibarla insan ancak kendisine benzeyeni ve olabildiği kadar kendisine yaklaşanı sever. Sevmeye başlayınca eskisinden bambaşka bir insan olduğumuzu anlarız. Aşktan söz ede ede insan aşık olur."

J. J. Rousseau: "Aşk mutluluğunu evlendirdikten sonra da sürdürebilseydik, dünya cennet olurdu. Duygulu gönüller sevginin her türlüsü için duygulu değil mi?"

Shakespeare: "Değişiklikle karşılaşınca değişen aşk, aşk değildir... Aşk gözle değil ruhla görülür."

Madame De Scudery: "İnsan sevmeye başladı mı, yaşamaya da başlar."

Schiller: "Ey aşk, güzel ve kısasın... Aşk insanı birliğe, bencillik yalnızlığa götürür."

Seneca: "Yalnız akıllı bir insan sevmesini bilir. Sevip de yitirmek, sevmemiş olmaktan daha iyidir."

Stendal: "Aşk, coşku ve tutku olduktan sonra insan hiç sarsılmaz, bunlar olmayınca yaşam neye yarar"

Cenap Şehabettin: "Kadın olsun, kitap olsun cildine aldanmayıp içindekilere bakılmalıdır."

Mark Twain: "Hiç kimse uzun süre evli kalmadıkça gerçek aşkın ne olduğunu anlayamaz."

Voltaire: "Aşk bir tablodur, onu doğa çizmiş ve hayal süslemiştir. Tanrı kadınları erkekleri evcilleştirmek için yarattı."

Oscar Wilde: "Erkekler kadınların ilk aşkı, kadınlar da erkeklerin son aşkı olmak ister."

Emily BRONTE (Uğultulu Tepeler'de): "Herşey yok olup, O kalsa, benim varlığım gene devam ederdi; herşey kalıp da, O ortadan kaybolsa, evren bana büsbütün yabancı olurdu. Ben onun bir parçası olamazdım"

Maurico Rosencof: "Bir devrimcinin öne çıkan ilk özelliği, insana olan aşkıdır, sevgisidir. Ülkesine olan bağlılığıdır. Devrimci bir insan aşkla doludur. Bu aşkla haksızlığa başkaldırır. Öte yandan gündelik yaşamında devrimci aşık olur, sever, sevilir. En büyük aşkları da yaşar"

LATİN ÖZDEYİŞİ: AMOR OMNİBUS IDEM: AŞK HERKES İÇİN BİRDİR

LA ROCHEFOUCAULT: "Aşk yalnız bir türlü olur ama birbirinden farklı binbir nüshası vardır"

MECNUN: "Kim derse sana aşkta mutluluk var inanma! Fuzuli dese bile şair sözü yalandır"

İSPANYOL ATASÖZÜ: Aşk mutluluğu, mutluluk aşkı öldürür

Denis de Rougemont: "Mutlu aşkın yazılı tarihi yoktur"

İNGİLİZ ATASÖZÜ: Aşk başlangıçta tatlı, sonunda ise acıdır

Turgenyev (İlk Aşk'ta): "Ey, kısa ömürlü fırtınalar, gönülden gönüle çağlayan sesler, tertemiz bağlantılar, duygulu, düş dolu ruhlar... İlk sevginin, ilk aşkın benliği saran sevinci! Siz ner'desiniz, ner'desiniz?"

MEVLANA: "Aşıklık gönül iniltisinden belli olur"

İBN HAZM: "Gözkapakları gözyaşı dalgasını savurursa, bil ki gönül yaman bir aşk besliyordur"

FISCHER: "Hayatta iki büyük trajedi vardır, sevdiğinizi kaybetmeniz ve sevdiğinizi elde etmeniz"

William Blake: "Aşkını anlatmaya yeltenme sakın. Ancak söylenmemiş aşklar aşktır..."
Kierkegaard: "İşte sen bana aşkını söylediğin her sefer, zincirlerin şıkırtısını artık duymaz oluyorum: İşte o zaman özgürüm ben, tıpkı göklerde uçan bir kuş gibi sonsuza dek özgürüm..."
Kierkegaard (Baştan çıkarıcının Günlüğü'nde): "Aşk, sohbetle geliştirilemeyecek kadar önemli bir şeydir; erotik durumlarda, konuşmanın bir şey eklemeyeceği kadar büyük anlamlar vardır..."

Shakespeare (Romeo ve Julyet'te): "aşk duyarlı bir şey mi? Öyle kaba, öyle hoyrat ki, acıtır diken gibi..."

Şebnem İşigüzel: "Aşk faşist bir şey, eşitlik yok ama güç var"

Fuzuli(Leyla ile Mecnun'da): "... Aşık derdin devası kaabili derman değil Terki-i can derler bu derdin muteber dermanına"
Karacaoğlan: "Kötüler zanneder ben yardan geçtim. Ölmeyince çeker miyim elimi?"
Afşar Timuçin: "Aşk özeldir, bu yüzden evcilleştiği ve kurumlaştığı zaman, yırtıcı özelliklerini yitirip yüze indiği, toplumsallaştığı zaman erimeye başlar, ödün verdiği yerde artık aşk değildir. Bu bakımdan o tam bir yabansıdır. Aşkın toplumsal uyuşumu onun sonu olur..."

Tayfun Aydınoğulları: "Aşkı ilk boyutta, insanda ulaşılmaz olana büyüttüğü duygu birikimi olarak tanımlayabiliriz. Bir eylem olarak aşk ancak karşıyı kusursuzlaştırdığı, büyüttüğü anda varolabiliyor."

Novalis: "Aşk dilsizdir... yalnızca şiir konuşturur onu..."

Balzac(Vadideki Zambak'ta): "Aşktan mı sözediyorsunuz bana! Dostum, bütün zayıf insanlar gibi acımasız olan bu yaratığa beni horgörme hakkını verseydim, nasıl bir cehenneme düşerdim, bir düşünsenize!.."

Fransız atasözü: "Aşkla oyun oynanmaz "

Fransız atasözü: "Aşk, eşeğe bile dansettirir."

TAGORE: "Vurur dalgalarını yüreğim
Kıyılarına dünyanın
'Seni seviyorum...'
İmza gözyaşlarımdır."

ARABELLA: "Demek sen, yalnız sevmeyi biliyorsun zavallı çocuk! Yaşamayı bilmiyor musun?"

F. ALBERONİ: "Eros, iki kişiyle sınırlı da olsa devrimci bir güçtür ve yaşamda çok az gerçekleşir."

MARQUEZ: "Aşk benim tek ideolojimdir"

ARABELLA: "Ben... kadınların aşktan öldükleri ülkede doğdum.
Beni tanımak ve bırakmak!
Seni hiçbir güce bırakmazdım ben,
ölüme bile, çünkü ben de seninle gelirdim."

AŞIK EMRAH: "El çek tabip, el çek yaram üstünden
Sen benim derdime deva bilmezsin
Sen nasıl tabibsin yoktur ilacın
Yaram yürektedir sarabilmezsin"

İBN HAZM: "Bu öyle bir hastalıktır ki, hasta zevk alır. Öyle bir acıdır ki, dert sahibi arzu eder. Bu derde kim uğrarsa artık iyileşmek istemez. Acı çeken ise, bu acıdan kurtulmayı dilemez."


MEVLANA: "Zehirdir ancak: Bu zehirden daha güzel, daha hoş bir şerbet yoktur. Bu hastalıktan daha iyi sağlık olamaz."

IRWIN D. YALOM(psikiyatrist): "Aşık olan hastalarla çalışmaktan hoşlanmam. Bu belki kıskançlıktandır; çünkü ben de aşkın büyüsüne kapılmayı çok isterim. Belki de aşk ve psikoterapi temelde uyuşmadığından. İyi bir terapist karanlıkta savaşır ve aydırnlanmayı arar, oysa romantik bir aşk gizemle beslenir ve incelendiğinde ufalanıp dağılır. Aşkın celladı olmaktan nefret ederim."

LATİN ÖZDEYİŞİ: "Aşık olmak ile aklı başında olmak, ancak tanrıya özgüdür"

SHAKESPEARE: "Sevgi denen kör gözlü budala, ne yaptın gözlerime: Baksalar da görmez oldular gördüklerini..."

PAUL ELUARD: "Aşk tamamlanmamış insandır"

MEVLANA: "Melek aşık oldu mu, mükemmel insan demektir"

YUNUS EMRE: "Aşk gelince cümle eksiklikler bitermiş"

YUNUS EMRE: "Ne akilem ne divane, gel gör beni aşk neyledi"

ANTHONY STORR: "Yeni doğmuş bir bebek dışında, hiç kimse aşık olan birisi kadar saunmasız kalamaz"

FAHRETTİN IRAKİ: "...aşık... tıpkı susuzluktan dudakları kuruyup da deryayı içmek isteyen bir insan gibidir. Ne kadar çok içerse, susuzluğu o kadar artar. Bu o suya susamış olanlar asla kanmak bilmezler."

MARTİNO: "zevkin güzelleştirdiği bir dostluk; dostluğun kemale erişmiş halidir; aşk, bütün organlarımızın iştirak ettiği en mükemmel duygudur.; bütün melekelerimizi kullanır, bütün arzularımızı tatmun eder, bütün zevklerimizi birarada toplar; o bizim varlığımızın şaheseridir..."

GÜNEL ALTINTAŞ: BİR AŞK YAŞAYAN, BÜTÜN AŞK ROMANLARINI OKUMUŞ GİBİDİR.

DESTUTT DE TRACY: ZEVKİN GÜZELLEŞTİRDİĞİ BİR DOSTLUK; DOSTLUĞUN KEMALE ERİŞMİŞ HALİDİR; AŞK, BÜTÜN ORGANLARIMIZIN İŞTİRAK ETTİĞİ EN MÜKEMMEL DUYGUDUR; BÜTÜN MELEKELERİMİZİ KULLANIR, BÜTÜN ARZULARIMIZI TATMİN EDER, BÜTÜN ZEVKLERİMİZİ BİR ARADA TOPLAR; O BİZİM VARLIĞIMIZIN BİR ŞAHESERİDİR...

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 542
favori
like
share
D_tox Tarih: 16.03.2006 03:54
ahhhhhh ahhhhhhhhhhh aşk üzerinee daha ne ler var ama neYSAaa)) eline sağLIK kusen güsel bi paylaŞImmm