Arkadaşlar, günümüzde doğal bir olay gibi gösterilmeye çalışılan sapıklık hakkında bir siteden aldığım yazıyı sizlere de sunmak istedim.

LİVATA HADDİ


(EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI)


Livatanın cezası zina cezasından farklıdır. Her ikisinin vakıası birbirinden ayrıdır, birbirinden daha farklı durumları vardır. Livata, zina türlerinden birisi değildir ki zina hakkında var olan delillerin genelliğinden dolayı zina kapsamına girdiği söylenebilsin. Zira zina, erkeğin cinsel organını kadının cinsel organına sokmasıdır. Livata ise, erkeğin erkeğe arkadan yanaşmasıdır. Kadının cinsel organına duhul ile erkeğe arkadan temas aynı şey değildir. Bu nedenle her iki olay, birbirinden farklıdır. Diğer taraftan livata, zinayla da kıyaslanamaz. Çünkü zina hakkında var olan nass illetli değildir ki illetlerin bir araya getirilmesi ile kıyas yapılabilsin. Üstelik kadına arkadan yanaşmak da livata sayılmaz ve livata olarak isimlendirilmez. Çünkü livata, yalnızca dübürden yaklaşmak değildir. Livata, erkeğin erkeğe gelmesidir. Yani bir erkeğin bir başka erkeğin dübürüne sokmasıdır. Bu nedenle livata, zinadan farklıdır ve birbirine kıyaslanamaz.

Ancak, "Erkek, erkeğe (arkadan) yanaşırsa her ikisi de zinacı olurlar. Kadın, kadınla cinsi ilişki yaparsa her ikisi de zinacı olurlar." hadisinin isnadında Muhammed b. Abdurrahman vardır. Ebu Hatim onu yalanlamıştır. Beyhaki ise, onu tanımadığını söyler. Dolayısıyla bu hadis, münkerdir. Hadisin sahih olduğunu varsaysak bile bundan maksat benzetme yapılmasıdır. Yani bunlar zina eden kimseler gibidirler, demektir. Diğer taraftan Rasulullah (sav)'in livata fiilinden dolayı recm cezası uyguladığı veya böyle bir hüküm verdiği de sabit değildir. Tam tersine Rasülün "Yapanı da yaptıranı da öldürünüz" * dediği sabittir. Eğer yukarıdaki münker hadiste yer alan: "Her ikisi de zinacı olurlar" sözü gerçeğe delalet etseydi livata haddinin zina haddi gibi olması gerekirdi. Hatta livata fiilini işleyenin recm edilmesi gerektiğine dair rivayet edilen hadisi, evli olmayanlar için de rivayet etmektedirler. Yani bu hadise göre evli olanın da bekar olanın da recm edilmesi gereklidir. Öyleyse zina hükmü ile livata hükmü birbirinden farklıdır. Bu nedenle zina edene uygulanacak ceza ile lutiye uygulanacak ceza birbirinden farklıdır.

Şer î hükme göre, evli veya bekar ayırımı yapılmaksızın livata yapanın öldürülmesi gerekmektedir. İster yapan, isterse yaptıran olsun livata yaptığı sabit olursa her ikisi de had gereği öldürülür. Bunun delili sünnet ve sahabenin icmaıdır. Sünnetten delil şudur: İkrime, İbni Abbas tan şu hadisi rivayet ediyor: Dedi ki: Rasulullah (sav) şöyle dedi:

"Lût kavminin yaptığı işi yapan bir kimseyi bulduğunuz zaman, yapanı da yaptıranı da öldürünüz." *

Hafız, ravilerinin güvenilir olduğunu söyler. Ancak bu hadis hakkında birtakım sözler söylenmiştir. İbni et-Talla' Ahkâm'ında şöyle der: "Rasulullah (sav)'in livata yapan bir kimseyi recm ettiği ya da bu şekilde bir hüküm verdiği sabit değildir. Tam tersine onun, "yapanı da yaptıranı da öldürünüz," * dediği sabittir. Livata yapanın öldürülmesi gerektiğinin sünnetten delili budur. Said b. Cübeyr ile Mücahid'in İbni Abbas'tan rivayet ettiği: "Bekar bir kimse Lutîlik yaparken yakalandığında recmedilir." * hadisi, eşcinselliği recm edilerek öldürüleceği anlamına gelmektedir, yoksa lutiye uygulanacak haddin, recm olduğu anlamına gelmektedir. Bunun delili, evli veya bekar ayırımı yapılmaksızın yapanın da yaptıranın da öldürülmesi gerektiğini ifade eden yukarıdaki hadistir. Recm ise, yalnızca bekarlara uygulanan bir cezadır. Hadisin nassının, bekar olsa bile lûtilik yapan bir kimsenin öldürüleceğini ifade etmesi, bunun recm haddinden başka olduğunun delilidir. Bu nedenledir ki Said b. Cübeyr ve Mücahid yoluyla rivayet edilen İbni Abbas hadisi, yine İbni Abbas'tan rivayet edilen ve İkrime yoluyla gelen hadisle çelişmemektedir. Her iki hadis de öldürmeye delalet etmektedir. Ancak recm hadisi muayyen bir üslupla öldürmeye delalet etmektedir. Öldürme hadisi ise mutlak anlamda öldürmeye delalet etmektedir. Hüküm, lûtilik yapanın kesinlikle öldürüleceğidir. Recm ederek öldürmek caiz olduğu gibi, idam ederek, kurşunlayarak ya da bir başka yolla öldürmek de caizdir. Hüküm, öldürmektir. Öldürmede kullanılacak üslup veya araç önemli değildir.

Sahabe, lûtilik yapanın nasıl öldürüleceği hususunda ihtilaf etmişlerse de, öldürüleceği hususunda icma etmişlerdir. Beyhaqi, Ali (ra)'nin lûtilik yapan bir kimseyi recm ettiğini nakleder. Yine Beyhaqi, şunu rivayet eder: Ebu Bekir, kadınların nikahlandığı gibi nikahlanan bir adam hakkında görüşmek üzere insanları topladı. Rasulullah (sav)'in ashabına, bu adama ne yapmak gerektiğini sordu. O gün, insanların en sert konuşma yapanı Ali b. Ebu Talip (ra) idi. Şöyle dedi: "Bu günahı tarihte yalnızca tek bir ümmet işlemiştir. Bildiğiniz gibi Allah da o ümmeti helak etmiştir. Ben, bu adamın yakılmasını uygun görüyorum." Bu olay hakkında Cafer b. Muhammed babasından rivayetle Ali (ra)'den şunu nakleder: "recm edilsin ve ateşle yakılsın." Yine Beyhaqi İbni Abbas'a luti hakkında sorulduğu zaman şöyle dediğini nakleder: "Beldenin en yüksek binası hangisi olduğu araştırılır sonra oradan baş aşağı atılır." Ömer ve Osman ise; "Üzerlerine duvarın yıkılması gerektiğini" söylemektedirler. Sahabeler her ne kadar öldürme hususunda ihtilaf etseler de bu görüşlerin tümü, lûtilik yapan kimsenin öldürüleceğine delalet etmektedir. Diğer taraftan Şufa sahibinin: "Sahabelerin icması, lûtinin, öldürüleceği yönündedir" şeklinde söylediği nakledilir. Bu ifadeye göre bir icma yani sahabe icması hasıl olmuştur. İster yapan, isterse yaptıran olsun, ister evli ister evli olmasın, livata fiilini işleyen bir kimsenin öldürülmesi gerektiği hususunda sahabeler icma etmişlerdir. Sahabenin icması tek başına şer î bir delildir. Ancak bu icma, sünnet ile desteklenince durum nasıl olur? Özetle lûtilik yapan kimseye uygulanacak olan şer î haddin miktarı zina haddi değildir. Öldürme şekline bakılmaksızın lûtilik yapan kimseye uygulanacak olan ceza öldürmektir.

Livatanın beyyineleri zinanın beyyineleri gibi değildir. Zina fiilinin dışında kalan diğer hadlerden herhangi birinin beyyinesi gibidir. Madem ki livata zina sayılmamaktadır, delilinin de zina beyyinesi gibi olmayıp beyyine açısından diğer hadlerin kapsamına girmesi gerekir. Buna göre livata, ikrar ile veya hırsızlık ve dışında kalan hadlerin beyyinelerinde olduğu gibi iki erkeğin ya da iki kadın ile bir erkeğin şehadeti ile sabit olur. Livata haddinde aranan şart, lûtinin fail veya meful olması, akıl sahibi, buluğa ermiş ve serbest irade sahibi olması, livatanın şer î beyyinelerle -iki adamın veya biri erkek iki kadının şehadeti- sabit olması gerekir. Şayet bu işi yapanlar çocuk, deli ya da zorlanmış kimseler ise had uygulanmaz.

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 19290
favori
like
share
dejenere0 Tarih: 20.06.2010 21:36
saçmalayan sensin iran müslüman bir ülke eşcinseller sadece türkiyede değil bana dokunmayan bin yaşasın diyemem! öffff herneyse kime ne anlatıyorum ben.
Asiyan Tarih: 20.06.2010 20:15
burası iran mı ? hala saçmalamaya devam ediyorsun ve kendini haklı çıkarmaya çalışıyorsun

sana bu forumda aaaa ooooo çok kötüsün diye bir mesaj yazan oldu mu ?

bizde mevlanayı fazlasıyla örnek alıyoruz kimsenin beni örnek almasına gerek öyle bir çabamda yok zaten

bu konuya artık mesaj yazmıyorum Allah ıslah etsin sadece dua edebilirim

sende başka ülkelerle ülkemi karıştırma lütfen

ayrıca sen durumunu söylemeseydin biz nerden bilecektik senin durumunu ?

battıkça batıyorsun farkediyorsan

sen kuranı kerimden ve sünnetlerden örnek alamıyorsan diyeceğim hiçbirşey olamaz sende daha fazla mesaj yazma bence

sırf herkese benden bile günahkarsınız cümlesini kullanmakla bir sürü vebal alıyorsun zaten

burada kapansın bu konu
dejenere0 Tarih: 19.06.2010 20:46
Herşey burda Fazlasıyla açık.2 dakikalık bir video herkesin izlemesi gereken bir video.

http://www.timsah.com/Odullu-Insan-Haklari-Videosu/d0rMQBy8_9I
dejenere0 Tarih: 19.06.2010 19:38
daha geçenlerde iranda 2 eşcinsel idam edildi sen neden bahsediyorsun ve bu ilkte değil.Kuran ı Kerim benimde rehberim herşeyi çözebilirsin demişsin hayır çözülmüyor arkadaşım herşey askıda kalmış.Benim elimden olan birşey değil altını çizerek söylüyorum bu bir TERCİH değil.Peki suç kimde neden günah keçisi ben oluyorum hiç birşey yapmadığım halde.Bak bunların hiç bir yanıtı yok işte ne sende ne başka biryerde.Beyin bulandırmayı kesinlikle kabul etmiyorum kimseyi eşcinselliğe yönlerdirmiyorum.En azından bunu yapsam bile onlara KATİL olun demiyorum.Mevlana felsefini anlamaya çalışın biraz bunu örnek gösterin insanlara hoşgörüyü,sevgiyi,saygıyı.Ne güzel söylemiş Mevlana "Gel ne olursan ol yine gel".Sizi değil Onu örnek alsın küçük kardeşlerimiz.
Asiyan Tarih: 19.06.2010 01:22
ARAF S80-82AYETLER: “Hani Lut da kavmine şöyle demişti: ‘Sizden önce alemlerden hiç kimsenin yapmadığı hayasızlığı,çirkinliği mi yapıyorsunuz?
Gerçekten siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuzDoğrusu siz,
ölçüyü aşan(azgın)bir kavimsiniz’ Kavminin cevabı: “Yurdunuzdan sürüp çıkarın
bunları,çünkü bunlar çokça temizlenen insanlarmış” demekten başka olmadı”

HUD S81AYET: “(Elçiler-Melekler)Dediler ki: ‘Ey Lut, biz Rabbinin elçileriyiz
Onlar sana kesin olarak ulaşamazlar Gecenin bir parçasında ailenle birlikte yürü
(yola çık)Sakın,hiçbiriniz dönüp arkasına bakmasın;fakat senin karın başka
Çünkü onlara isabet edecek olan,ona da isabet edecektirOnlara va’dolunan
(azab) sabah vaktidir Sabah da yakın değil mi?

HİCR S73-76AYETLER: “Derken,tan yerinin ağarma vaktine girdiklerinde
onları (o korkunç ve dayanılmaz)çığlık yakalayıverdiAnında(yurtlarının)üstünü
altına çevirdik ve üzerlerine balçıktan pişirilmiş taş yağdırdık Elbette bunda
bunda ‘derin bir kavrayışa sahip olanlar’ için gerçekten ayetler vardırO(şehirde)
gerçekten bir yol üstünde(hâlâ) durmaktadır

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Livata yapan melundur.) [İ.Ahmed]

(Hanımı ile livata eden melundur.) [Şir’a]

(Bir erkek veya kadının dübüründen ilişkiye girene Allah rahmet etmez.) [Tirmizi]

(Kendi rızası ile üç defa livata yaptıran alışır, her zaman bu işi ister.) [R.Nasıhin]

“Lut kavminin amelini işleyen melundur”
HADİS-İ ŞERİF(İAHMED)

“Erkek erkekle,kadın kadınla yetinmedikçe,kıyamet kopmaz”
HADİS-İ ŞERİF(Hatib)


Kuran da geçiyor mu bilmiyorum eğer geçiyorsa Kuran ın değiştirildiğini bile düşünebilirim.

madem ki bilmiyorsun öğren araştır kuranı kerimde ve hadislerde neyin ne olduğu belli

belki gerçekten uyarak okursan herşeyi çözebilirsin

kuranı kerime bugüne kadar kimse dokunamadı dokunamayacakta o son kitaptır bizim rehberimizdir

yaşama hakkı filan demişsin kaç kere bu şekilde olan insanların öldürüldüğünü gördün ?


asıl beyni bulandıran mesajı yazan sensin burada her yaştan kardeşlerimiz var bazı şeyleri normal gibi gösteremessin buna hakkın yok
dejenere0 Tarih: 18.06.2010 21:21
ne demek öldürmek! hastalık bu asıl.kesinlikle yanlış,kesinlikle hiç bir değer ile alakası yok ve tamamen uydurma bu söz.Kuran da geçiyor mu bilmiyorum eğer geçiyorsa Kuran ın değiştirildiğini bile düşünebilirim.benim insandığım Tanrı nın ve sahip olduğum dinin böyle birşey emrediceğine asla inanmam.kim oluyorsunda yaşama hakkımı elimden alıyorsun ? insanların yaşamayı hakedip haketmediğine sen mi karar veriyorsun ? Çok saçma! Lut kavminin yaptıkları çok farklı şeyler onların eşcinsel olduğunu bile düşünmüyorum.Eşcinsellik bir hastalık bir sapkınlık bir tercih değil bir YARATILIŞ! Bu benim suçum değil.bunu ben seçmedim öyleyse bu kimin suçu ? yada ortada bir suç var mı ? mantıklı düşünün biraz algılarınızı açın insanları anlamaya çalışın.Hangi insan tercih eder hayatı boyunca gizlenmeyi,bir sorunu sıkıntısı derdi olduğunda kimseye anlatamamayı yada en önemlisi ailesine yalan söylemeyi ? Cevap açık değil mi ? bariz açık.İsteyen kabul eder isteyen etmez bu zaten hiç umrumda değil.Ama insanların bu tarz yazılarla beyinlerini bulandırmayın ve homofobiyi insanlara işlemeye kalkmayın!Eminim benden daha günahkarsındır ki içinde insani duygular ne kadar azalmış görüyorum.Hiç olmazsa senden daha fazla insanım.Önce bunu öğren "İNSAN" bunu anladıktan sonra bu konuları düşünmeye kalk.Sen ve senin gibi insanlar(ki ne derece insan şüpheli) Kuran ı ve İslamı zerre kadar anlamamış,bilgisiz,cahil insanlardır.

Adminler bu konunun silinmesini rica ediyorum.Saygılar...
ölmekistiyorum Tarih: 15.02.2010 17:15
bu konuda çok fazla bilgi yok bu yüzden insanların imtihanı kendileri için zorlaşması sonucu ya intahara kalkışıyor yada kabulleniyor kimse kimsenin ne hissettiğini bilemez bu bir hastalık değil çünki iyileşmiyor ALLAH böyle imtahan ediyor ben ölmeyi defalaeca denedim ama ALLAH a nasıl hesap vereceğimi düşünüyorum bulamıyorum sen biliyorsan söyle araştırmacı kardeşim erkeklerden hoşlanıyorum herşeyimlede erkeğim ama böyle olacağı bana sorulmadı çok denedim ama olmadı ben böyle hissediyorum çok utanıyorum bazen çok zor anlar yaşıyorum bunu yaşayamayan bilemez ben her namazda yalvarıyorum ALLAH a geceleri uyuyamıyorum rüyamda hep kendi cinsimle görüyorum kendimi şimdi gel kardeşim kanıma gir öldür beni desem yapabilirmisin bir sor kendine diyelim yaptın ALLAH sana sormazmı ben yarattım haaşa gücüm yetmiyormu ki öldüreyim sen öldürüyorsun bende bilmiyorum neden böyleyim kadınlar birkere bakayım güleyim diye neler yapıyor bana fiziken çok erkeksi çok hoşum ama ben hissetmiyorum onları neden bilmiyorum kara kaşımı kara gözümü nasıl seçmediysem buda öyle birşey haaa demiyorum lüt kavmi gibi davranalım haaşa ama sadece bizi anlamaya çalışsınlar biz böyle yaratıldık bilisin herkes
talib1988 Tarih: 20.12.2009 23:26
arkadaşlar islamda zina ve livata yasak. Ancak şunu önemle belirtmemiz gerekli. Eşcinsellik ya doğuştan geliyor ya da sonradan seçiliyor. Sonradan seçenler genellikte kadınlarla ilişkide doyuma ulaşanlar ya da farklı arayışlar içine girenlerde gözüküyor ki bu kişiler islama göre öldürülmelidir. çünki bu kişiler insan değildir hayvanını bile yapmayacağı şeye girişmişlerdir ve hayvandanda aşağılıklardır. duygusal açıdan bakıp onlarda insan demenin anlamı yok. ikincisi doğuştan gelen ve hastalık olarak değerlendirilen eşcinsellik ise Allah ın vergisidir ve o kişi üzerinde sınavıdır. Kişi bu eksikliği ile sınanmaktadır. herkes bir eksiklik ile sınanır o kişininde eksikliği budur. fakir fakirliği ile sınanır kırsızlık yapıcakmı isyan ediceki diye. kibirli kibiri ile sınanır böbürlencekmi yoksa kibirini yokmu edicek diye. eşcinselde eşcinselliği ile denenir livata yapcakmı yoksa bu dünyanını geçici olduğuna inanıp livatadan kaçıcakmı diye denenir. çok acı verici bir vakadır ki erkeklerde ruhsal alemde kadınsı özellikler , kadınlardada erkeksi özellikler görülür ve hemcinslerine duygusal anlamda ilgi duyarlar. bu bir sınavdır. bu kişilere karşı homofobik yaklaşmanızda sizin sınavınızdır. onu yaratan allah sizden saygı ve sevgi bekler aşağılamak değil korumak ve doğruyu öğretmek ister. bu şekilde yaklaşmanız çok üzücü ve ürkütücü. bi eşcinselinde yapması gereken livatadan sakınıp doğru yolda ilerlemesi. ve bu sınavda şeytana galip gelmesi. emin olun bi eşcinsel ömür boyu livata yapmazsa ve normal bir birey zina yaparsa o eşcinsel mertebe olarak o normal olandan allah katında üstündür. çünki allah katında en üstün amelinde en üstün olandır.
ırkçılık cinsiyetçilik islamın yasakladığı bir şeydir. çünki o kişilere doğraken erkekmi kızmı eşcinselmi olarak doğcaksın, kürtmü türkmü arapmı doğcaksın diye sorulmuyor. insanları eleştirceksek amelleri ile eleştirmeliyiz. bir eşcinseli eşcinsel olduğu için değil livata yaptıysa neden livata yaptı diye eleştirmek gereklidir. aksi halde yaradılışını eleştirmek onda eksiklik görmektir. eksiklik görmek ise yüce yaradıcının yaratışta eksik olduğunu sümme haşa söylemektir. bunu söyleyen siz olursunuz, söyletende şeytan olur ve sınandığınız bu noktada allahın yaratışını eleştirmekten livata yapan bir eşcinselden daha fazla günah alırsınız hatta küfüre gidersiniz. benim eşcinsel bir arkadaşım var. bana herşeyini anlattı.livata yaptığınıda anlattı. onu islam hakkında önceden bilgisiz olduğu için öldürmek yerine tabiki şaka ona bu konu hakkında bilgi verdim kuran ayet ve sünnetlerle açıkladım ve şimdi tövbe etti namazını kılıyor ve büyük bir şevkle allaha yöneliyor. Allahın huzuruna vardığımızda sen erkeksin cennete sen eşcinselsin cehenneme denilmiycek ne yaptın benim için neler yaptın denilcek Allah katında...
saygı ve sevgilerimle
a-yan Tarih: 13.10.2009 07:15
Eşcinselliği arkadaşımız Islamiyetin kesinlikle yasakladığını delilleri ile açıklamış Allah ondan razı olsun varsa sizin de karşı deliliniz buraya yazın nefsimizden konuşarak Allah indinde sorumlu olmayın