eşlerden izin almadan yapılabilecek işler - aile hakkında - eşler hakkında - karı koca hakları hakkında

Kadın için bazı işler vardır ki koca izin vermediği zaman da onlar yapılabilir. Bunlar özetle şunlardır:

1. Kadına hac farz olmuşsa, kocası hac yapmasına engel olamaz. Bunun için kadın bir mahremi ile farz haccına gidebilir. Nâfile hac için kocasından izinsiz gidemez.

2. Kadın kendisine farz ilimleri kocasından öğrenemiyorsa veya kocası evde bunun imkanlarını hazırlayamıyorsa, çevresindeki bir ilim meclisine gidebilir. Fetva gerektiren bir meselesi varsa ehline danışabilir.

3. Kadının bir kimseden alacağı veya bir kimseye vereceği varsa, başka yol bulamayınca kendisi gidip ilgilenebilir.

4. Anne babası hasta olup kendisine ihtiyaçları olan bir kadın onlarla ilgilenmek için izinsiz gidebilir. Ancak bu ilgilenme gündüz olmalı, kadın gece evine dönmelidir. Zaruret varsa kadın hasta anne babasının yanında izinsiz de kalabilir.

Kadın, yakın akrabası da olsa gece misafir kalacağı her yer için kocasından izin almalıdır,

5. Kadın, kocası izin vermese de belirli aralıklarla anne babasını ziyaret edebilir. Bazı alimler kadın anne babasını haftada bir ziyaret eder, demiştir. Bu görüşün uygulanma zorluğu vardır. Bu durum, aynı mahallede oturanlar için mümkündür. Uzak mesafede oturanlar için bir zaruret ve hâcet yokken haftada bir ziyaret hem zor hem de gereksizdir.

Anne babayı ziyaret süresi, duruma, örfe, iklime ve ihtiyaca göre değişir.

Koca, anne ve babasının hanımına zarar verdiğini, yuva huzurunu ve ahlâkını bozduğunu görüyorsa, ziyaretleri için izin vermeyebilir.

Kadının amca, hala, teyze, ağabey gibi yakın akrabalar için senede bir ziyareti yeterlidir. İmkanı yoksa bir günah olmaz.

Koca, hanımının önceki kocasından çocuklarının aynı mahallede oturuyorlarsa haftada bir görmesine izin vermelidir. Buna mani olamaz.97

Günümüzde telefon, internet, faks gibi iletişim araçları ile akrabaların durumunu ve hatırını sormak da başka imkân olmayınca bir ziyaret yerine geçer.

Gaye, haber almak, sıkıntıları paylaşmak ve akraba hukukunu korumaktır.

97 Bu konu için bk. et-Fetâval-Hindiyye, 1/556 (Bulak 1310); .-Ydàri, el-Mufassal fîAhkâmil-Mere, 7/288-297; Hamdi -indüren, Detilleriyle islâm ilmihali, s. 252-253.

Aile Saadeti – S. Muhammed Saki Erol

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2206
favori
like
share