Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Nedir - Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Hakkında - Açık Öğretim Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ ÖNLİSANS BÖLÜMÜ

* Bu programlarda dersler, internet üzerinden yürütülmektedir.
* Öğrenciler derslerin bir bölümünde belli sayıda ödev teslim etmek zorundadırlar.
* Öğrenciler Laboratuvar uygulamalarını yaz okullarında Eskişehir’de gerçekleştireceklerdir.
* Bu programlarda eğitim ve öğretim dönemlik ve kredili sisteme göre yapılmaktadır ve Anadolu Üniversitesi Örgün Eğitim Akademik Takvimi uygulanacaktır.
* Bu programlarda Uzaktan Eğitim Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uygulanmaktadır.
* Programların öğretim giderleri Açıköğretim Fakültesi ‘nin diğer programlarındaki öğretim giderlerinden farklı ve daha yüksektir.
* Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Eczane Hizmetleri programlarında staj zorunluluğu bulunmaktadır.


Tıbbi laboratuar teknikleri programı, sağlık kurumları bünyesindeki tanı ve tedavi laboratuarlarında, hekimin gerekli gördüğü tıbbi analizleri yapan laboratuar teknikeri yetiştirmek üzere eğitim verir. Tıbbi laboratuar teknikerleri, hastanelerde, tıp fakültelerinde, özel tıbbi tahlil laboratuarlarında, diğer sağlık kuruluşlarının laboratuarlarında ve tıp alanında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan kurum ve kuruluşlar ile araştırma merkezlerinde çalışma olanağına sahip olabilirler.

Okutulan Dersler


1. Yarıyıl
GENEL BİYOLOJİ ‐ 1
GENEL MİKROBİYOLOJİ‐ 1
GENEL BİYOKİMYA‐ 1
HİSTOLOJİ
İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ ‐ 1
GENEL KİMYA‐ 1
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ‐ 1
YABANCI DİL (İNGİLİZCE) ‐ 1


2. Yarıyıl
GENEL BİYOLOJİ ‐ 2
GENEL MİKROBİYOLOJİ ‐ 2
GENEL BİYOKİMYA ‐ 2
EMBRİYOLOJİ
İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ ‐ 2
GENEL KİMYA ‐ 2
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ‐ 2
YABANCI DİL (İNGİLİZCE) ‐ 2

3. Yarıyıl
TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ VE GEREÇLERİ ‐ 1
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ‐ 1
GENEL PATOLOJİ ‐ 1
TIBBİ PARAZİTOLOJİ ‐ 1
TIBBİ LABORATUVAR ETİĞİ ‐ 1
TÜRK DİLİ ‐ 1
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ‐ 1


4. Yarıyıl

TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ VE GEREÇLERİ ‐ 2
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ‐ 2
GENEL PATOLOJİ ‐ 2
TIBBİ PARAZİTOLOJİ ‐ 2
TIBBİ LABORATUVAR ETİĞİ ‐ 2
TÜRK DİLİ ‐ 2
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ‐ 2


Yaz Okulu

TIBBİ LABORATUVAR UYGULAMALARI

TANIM

Sağlık kurumları bünyesindeki tanı ve tedavi laboratuarlarında hastanın durumu ile ilgili olarak, hekimin gerekli gördüğü tıbbi analizleri yapan kişidir.

GÖREVLER

- Laboratuardaki test cihazları ve araçlarının kullanım öncesi kontrollerini yapar, - Deneyler, analizler ve testlerde kullanılacak numune ve örnekleri hazırlar, - Tahlil edilecek katı ve sıvı örneklerin test edilebilmesi için gerekli kimyasal sıvıları ve karışımları ve fiziksel şartları hazırlar, - Laboratuar araç - gereçlerini kullanarak istenilen deney, test ve analizleri yapar, - Deney, test ve analiz bulgularını rapor eder, takip işlemlerini yapar, - Laboratuar araç - gereçlerini temizler, dezenfekte eder, bakımını yapar, - Laboratuar uzmanlarının ve tıp adamlarının araştırma çalışmalarına yardımcı olur.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Cam ve porselen malzemeler (deney tüpü, pipet, buret, desikatör, huni, mezur, erlent, balon, joje, baget), - Cihazlar (mikroskop, santrifüj, yarı otomatize sistemler ve otoanalizörler, elektronik terazi, kan sayım cihazı), - Kimyasal maddeler (bakır sülfat, çinko sülfat vb.), - Bilgisayar vb..

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

- Biyoloji ve kimya konularına ilgili ve bu alanda başarılı, - Dikkatini uzun bir süre bir noktaya yoğunlaştırabilen, sabırlı, - Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen, - Rutin işler yapmaktan sıkılmayan, - Sorumluluk sahibi, - Başkaları ile iyi iletişim kurabilen kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Tıbbi laboratuar teknikeri sağlık kuruluşlarının laboratuarlarında görev yaparlar. Çalışma ortamı temiz ve ilaç kokuludur (kimyevi madde ve ilaç). Görevini genellikle oturarak yapar. Tıbbi laboratuar teknisyeni birinci derece maddelerle (kan, idrar vb.) ve aletlerle ilgilidir, ancak hasta ve hasta sahipleri ile de iyi ilişkiler kurmak durumundadır. Bu meslek zaman zaman tek başına, zaman zaman işbirliği halinde çalışmayı gerektirir. Dikkat edilmediği takdirde mikrop bulaşma ihtimali yüksektir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Tıbbi laboratuar teknikerleri, hastanelerde, tıp fakültelerinde, özel tahlil laboratuarlarında, diğer sağlık kuruluşlarının araştırma merkezlerinde, hıfzısıhha enstitülerinde ve gıda sanayii işletmelerinde çalışabilirler.

Tıp alanında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan kurum ve kuruluşlar ile araştırma merkezlerinde çalışabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi Sağlık Hizmetleri meslek yüksekokullarının “Tıbbi Laboratuar” bölümü ile meslek yüksekokullarının “Laboratuar” bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

- Meslek Liselerinin “Tıbbi Laboratuar” ve “Laboratuar” ön lisans programlarından birine sınavsız geçiş için belirlenen bölümlerinden mezun olanlar bu ön lisans programlarına sınavsız olarak girebilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler. - Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden yada liselerden mezun olanlar ise Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli Sayısal (SAY-1) puanı almaları koşuluyla sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile Y-ÖSS puanlarına göre yerleştirilebilmektedirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır.

Öğrenciler eğitimin 1. Yılında; Fizik, Anatomi, Tıbbi Biyoloji Genetik, Psikoloji, Histoloji ve Embriyoloji, Sağlık Mesleğinin Esasları ve Deontoloji, Fizyoloji, Biyoistatistik,, Genel Biyokimya, Kimya, Genel Mikro-Parazit, Farmakoloji, Parenteral Tedavi Uygulamaları, Patoloji

2 Yılında; Özel Mikrobiyoloji, Özel Biyokimya, Bilgisayar Bilgisi, Arşiv, Halkla İlişkiler, İlkyardım, Odiyometri Nörofizyoloji Laboratuarları ve Uygulanan Yöntemler, Deney Hayvanları ve Bakımı, Elektrikli ve Elektronik Cihazların Bakımı ve Tekniği, Klinik Mikrobiyoloji, Klinik Biyokimya gibi mesleki dersler ile Yabancı Dil, Türk Dili ve Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi gibi genel kültür derslerini alırlar.

MESLEKTE İLERLEME

Tıbbi Laboratuar Teknikerleri çalıştığı sağlık kuruluşunda laboratuar sorumlusu olarak çalışabilirler. Belli bir bölümde uzmanlaşmaya gidebilirler.

“Tıbbi Laboratuar” ve “Laboratuar” ön lisans programlarından birini başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde ÖSYM’nin “Tıbbi Laboratuar” ve “Laboratuar” ön lisans mezunları için belirlediği lisans programlarından birine yerleştirilebilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Meslek eğitimi boyunca isteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca yüksek öğrenim ve harç kredisinden ve yurtlarından faydalanabilirler.

Tıbbi Laboratuar teknikerleri özel sektörde işe başlamaları durumunda yetenekleri, deneyimleri ve sektörün kuralları çerçevesinde ücret alırlar. Bu ücret en fazla asgari ücretin 3-4 katı oranındadır.

Kamu sektöründe istihdam edilenler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabiidir. Teknik hizmetler sınıfında 10. derecenin 2. kademesi ile göreve başlarlar. Maaşları her yıl bütçe kanununa göre belirlenmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları, - Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, - Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 20160
favori
like
share