ETKİLİ SÖZLER-1
1- "Affetmek, zaferin zekâtıdır." Hz. Muhammed
2- "İman, aklın çalışmasının ürünüdür."
Ahmed Hulûsi
3- "Kişi anasından iki kere doğmadıkça, Göklerin Melekûtuna ulaşamaz."
Hz. İsa
4- "Sevgin nefrete dönüşmesin, sana ancak yük olur."
A.F.Y
5- "Besmele çektikten sonra, Fatihayı hiç ara vermeden tek nefeste okumaya gayret et."
Muhiddin Arabi
6- "Vücudun, ilmi ilahide, ilimden ibaret olduğunu müşahade, vahdet-i şuhuddur."
Ahmed Hulûsi
7- "Musibetin sevabına talip olmaklığın, musibeti çekmekte iken de varsa, zahidsin."
Hz.Muhammed
8- "Yaşam kabullenmektir."
A.F.Y
9- "Mollanın namazında Hakkın ne Celali vardır, ne de Cemali. Mollanın ezanı bize seher vaktini bile bildirmez."
Muhammed İkbal
10- "Marifetin zekâtı, marifeti oluşturmaktır."
A.F.Y
11- "Acı, akıllı adamların hocasıdır."
Byron
12- "Bela insanın diline bağlıdır. Bir kimse bir şeyi yapmam dedi mi, şeytan her işini bırakıp onu yaptırana kadar uğraşır."
Hz.Muhammed
13- "Algılanan varlığın, Hakkın vücudu olduğunu müşahade, vahdet-i vücuddur."
Ahmed Hulûsi
14- "Her evin kapısı vardır. Kabirin ki ayak tarafındandır."
Hz.Muhammed
15- "Ahmak konumuna düşmemek için yorum yapmayın."
A.F.Y
16- "Tasavvuf, Allah ile olan muamelenin saflığıdır. Bunun aslı da dünyadan yüz çevirmedir."
Cüneyd-i Bağdadi
17- "Kadın insansı ile insan arasında köprüdür."
A.F.Y
18- "Zehirle pişmiş aşı, kim yemeye gelir."
Yunus Emre
19- "İman iki eşit parçadır. Yarısı sabır,yarısı şükürdür."
Hz.Muhammed
20- "İlim yapmak, amelden hayırlıdır. Dinin kıvamı da verağdadır (arkada). Alim ilmi az da olsa, ilmi ile amel edendir."
Hz. Muhammed
21- "Yöneldiğin mahallin her boyutta senin perdelerini kaldırabilecek vasıfta olması gerekir."
A.F.Y
22- "Mümin yumuşaktır. O kadar ki onu yumuşaklığından dolayı ahmak zannedersin."
Hz. Muhammed
23- "Sadece insanın günahları affedebilme gücü vardır."
A.F.Y
24- "Pırıl pırıl gökkuşağını görmek için önce yağmuru yaşamak gerekir."
Fransız Atasözü
25- "Sevgi insansıda bedenselliği, insanda kemalâtı oluşturur."
A.F.Y
26- "Adaletsizlik eden, adaletsizliğe uğrayandan daha mutsuzdur."
Demokritos
27- "İsimlerin batıni manasını bilmek, zahirini yaşama anlamına gelmez."
A.F.Y
28- "Yeterli insan sükut eder, yetersiz olan ispata çalışır."
A.F.Y
29- "Zekanın peşinde koşmayın aptallığı yakalarsınız."
Montesquieu
30- "Mümin her ahlak üzere ahlaklanır. Fakat onda yalanla ihanet bulunmaz."
Hz. Muhammed
31- "İspat, izafi varlığın bir göstergesidir."
A.F.Y
32- "Tasavvuf, Hakkın, seni senden öldürmesi ve seni kendisiyle diriltmesidir."
Cüneyd-i Bağdadi
33- "Tartışma, algılamaya mani olan beşeri bir duygudur."
A.F.Y
34- "Bir kimseyi inada kapılmış çekişmeci ve kendi görüşünü beğenmiş görürsen bil ki, onun ziyanı tamamdır."
Hz. Muhammed
35- "Cennetin ahmakla dolu oluşu, vehmin nur boyutunda kalkmadığının delilidir."
A.F.Y
36- "Yolları ayrı olanlar, birbirine danışmazlar."
Conficius
37- "Huşu namaza, haşyet ilme aittir."
A.F.Y
38- "Hiçbir yiğidin kaza ve kader okuna karşı kalkanı yoktur."
Hafız
39- "Kişiye, kendisine parmakla işaret edilmesi, şer cihetinden kafidir."
Hz.Muhammed
40- "Allahın dışında kimseye borç verme."
A.F.Y
41- "İnsanlara akılları ölçüsünde söz söyleyiniz."
Hz. Muhammed
42- "Vehimle kazanan, vehimle kaybeder."
A.F.Y
43- "Kadınlar, sevmedikleri adama hiç acımazlar."
Alexandre Dumas Fils
44- "Seni sigaya çeken bir molla kasım gelir."
Yunus Emre
45- "Vicdan sahibi kısık seslidir."
A.F.Y
46- "Tasavvuf, bila-alaka (hiçbir bağ olmadan) tamamiyle Allah ile olmandır."
Cüneyd-i Bağdadi
47- "Kullanmayı düşünen, kullanılacağını unutmasın."
A.F.Y
48- "Nereye gittiğini bilen kişiye yol vermek için dünya bir yana çekilir."
David Starr Jordan
49- "Tepe tepe kullanan, ancak beşeri seyirde olandır."
A.F.Y
50- "Ey birader, sen ancak bir düşünceden ve fikirden ibaretsin. Üst tarafın kemik ve Asab sinir ve adalât (kas) ve elyaftan (insan ve hayvanda adaleleri meydana getiren ince lifler) ibarettir."
Mevlâna
51- "Yokluk, varlığın aynasıdır."
A.F.Y
52- "Nazar ve nefes az kaldı kaderi geçecekti. Nefes ve nazardan Allaha sığının."
Hz.Muhammed
53- "Kim olduğun öyle bir haykırıyor ki; ne dediğini duyamıyorum."
Ralph Waldo Emerson
54- "Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma."
Hz. Muhammed
55- "Öğüt olarak ölüm yeter. Gam çekmeye kabir yeter."
Hızır
56- "Alim, ilim ve amelin yeri cennettedir. Alim, ilmi ile amel etmezse, ilim ve amel cennette, alim ise cehennemde olur."
Hz. Muhammed
57- "Ulema, Allahın kulları üzerinde peygamberlerin eminleridir. Siz onlardan çekinin ve onlara taarruz etmeyin. Onlar hükümet erkanı ile ihtilal etmedikçe ve dünyaya karışmadıkça."
Hz.Muhammed
58- "Teşbih yönü olmayan tevhid görüşü, tanrısallığa uzanan bir yoldur."
A.F.Y
59- "Ben, İnsanoğlunun geride bıraktığı devirler içinden çağlar boyu seçile seçile geldim ve içinde bulunduğum çağda ortaya çıkarıldım."
Hz.Muhammed
60- "Bir kavme su dağıtan,onların hepsinden sonra su içeçektir."
Hz.Muhammed
61- "Çileyi bilerek çekmek daha faziletlidir. İbadeti bilerek yapma da...."
A.F.Y
62- "Allah bazen dilediği halde emretmiş, bazende emrettiği halde dilememiştir. İblis'e, Adem'e secde etmesini emrettiği halde, secdenin yapılmasını irade etmemişti. Eğer İblis'in secde etmesini isteseydi, İblis secde ederdi. Adem'in malum ağaçtan yemesini yasaklamıştı ama iradesi ağaçtan yemesi yönünde idi. Eğer ağaçtan yenilmesini istemeseydi Adem yemeyecekti."
Caferi Sadık
63- "Oyun bitince, şah da piyon da aynı kutuya konur"
İtalyan Atasözü
64- "Kuran yedi nuans üzere indirildi. Onun hiçbir harfi yoktur ki, bir hiç zahir, bir de batın mana taşınmasın. Ebu Talipin oğlu Alide bu zahir ve batına ait ilim mevcuttur."
Hz. Muhammed
65- "Bir insanda görülen ameller ve takvadan başka, bir de onun cevher gibi güzel olan gizli amel ve takvası vardır. Bakış gücü olmayanların nazarları, görünen amellerdir. Halbuki biz onlara bakmıyoruz. Biz insanın içine, içindeki sırra bakıyoruz..."
Şeyh Hariri
66- "Ameller niyetlere göre değer kazanır."
Hz. Muhammed
67- "Her kişinin iki resülü vardır. Biri zahir, diğeri batın. Zahir dildir, Batın gönüldür. Dil Muhammede, gönül Cebraile benzer."
Hacı Bektaş Veli
68- "Bilginler, Nebilerin varisleridir."
Hz. Muhammed
69- "İnsanların en hayırlıları, ahmak, aptal diye adlandırılmadıkça kıyamet kopmaz."
Hz. Muhammed
70- "Kıyamet günü herkes birbirinden davacı olur. Hatta tokuşan koyunlar bile.."
Hz. Muhammed
71- "Öğrenmek, zaten bildiğini fark etmektir. Yapmak, onu bildiğini göstermektir."
Richard Bach
72- "Kabe-i Şerif yıkılarak taşları denize atıldığı vakit, işte o zamanda korkunç alametler olur."
Hz. Muhammed
73- "Vecdin ilimde erimesi, ilmin vecd içinde kaybolmasından yeğdir."
Cüneyd-i Bağdadi
74- "Afetleri en iyi bilen, afetlere düçar olandır."
Cüneyd-i Bağdadi
75- "Şu göğsümde saklı duran birçok ilim var. Ah! Onları taşıtacak erler bulabilsem."
Hz. Ali
76- "İstesem sırf fatiha suresinin tefsiriyle yetmiş beygiri yüklerim."
Hz. Ali
77- "Ne sazdan, ne sözden, ne evladdan, ne de güzel yüzden zevk aldım, Sazı severim, aşkımı söylerse; sözü severim, yine onu söylerse, manayı söylemeyen güzeli ne yapayım?. Su içmek isteyen bir kimse için boş kadeh ne işe yarar?. Fakat kadeh temiz, berrak ve latif olursa elbette suyun zevkini arttırır."
Kenan Rifai
78- "Senin Allaha erişmen mümkün değildir. Zira daha beşer makamı dahi senin için örtülüdür." (Molla için söylenen söz)
Muhammed İkbal
79- "Sen insana ulaşmadan Allahı nasıl arıyorsun?."
Muhammed İkbal
80- "Allahım! İnsanlar seni verdiğin nimetler yüzünden severler; bense seni verdiğin belalar yüzünden severim."
Hallac-ı Mansur
81- "Deniz, kendi dalgasından daha eski değildir."
Hızır (a.s)
82- "Ben ve Hallac aynı şey idik. Ne var ki o sırrı açığa vurdu ben sakladım."
Şibli
83- "Nokta, tüm çizgilerin esasıdır."
Hallac-ı Mansur
84- "İyi bilin ki vallahi ey Medine ahalisi! Sizler, muhakkak kıyamet gününden 40 gün kadar önce burasını terk edeceksiniz."
Hz. Muhammed
85- "Muhakkak ki kulak, göz, kalp, bunların her biri kendi fiillerinden mesul tutulacaklardır."
Hz. Muhammed
86- "Rüyalar ,gecelerin akvaryumudur."
Victor Hugo
87- "Kıyamet ile ben işte şu iki parmak gibi yakın olarak bas olundum."
Hz.Muhammed
88- "Beşeriyet tanrısallığa uzanan bir yoldur. İbadetinin ne olduğunu söylemeye gerek var mı?."
A.F.Y
89- "Kim bir kardeşini, bir günah sebebi ile ayıplarsa, o günahı işlemedikçe o kimse ölmez."
Hz.Muhammed
90- "Bir iş yapmak istediğin zaman, Allah sana o işten kurtuluş gösterinceye kadar, yahut Allah sana bir çıkış kapısı yaratıncaya kadar yavaş ve temkinli davran."
Hz.Muhammed
91- "Dünyada en iyi kadın, anasından doğmayandır."
Firdevsi
92- "Cehennem kızarıncaya kadar 1000 yıl yakıldı. Sonra beyazlaşıncaya kadar yine 1000 yıl yakıldı. Sonra kararıncaya kadar 1000 yıl daha yakıldı. Şimdi o, zifiri karanlık gece gibi, kapkaranlıktır."
Hz. Muhammed
93- "Dikkat edin, sizden biri kardeşinin verdiği hediyeyi reddetmesin. Eğer bir şey de bulursa, ona mukabelede bulunsun. Nefsin yed-i kudretinde olana yemin ederim ki, bana bir (koyun) kolunun ucu hediye edilse kabul ederim. Ve eğer bir kol için davet edilsem ona icabet ederim."
Hz. Muhammed
94- "Melaike, çanı olan kervana arkadaş olmaz."
Hz. Muhammed
95- "Allah! Size haram ettiği şeyde şifa halketmedi"
Hz. Muhammed
96- "Ademin Allah indinde bir mevkii vardır ki, ona ibadetle erişilmez. O mevkiye erişinceye kadar, Allah ona hoşuna gitmeyen şeyleri verir."
Hz. Muhammed
97- "İyilik yap ehli olana da, olmayana da, ehline isabet ederse yerini bulur. Etmez ise ehli sen olursun."
Hz. Muhammed
98- "Zamanı gelmiş bir fikrin karşısına dikilme gücüne hiçbir ordu sahip değildir."
V.Hugo
99- "Cenabı Hakkın kaza ve kaderinden sonra, ümmetinin ekserisinin ölümleri gözdendir."
Hz. Muhammed
100- "Yüzünü güneşe çeviren insan gölge görmez."

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1068
favori
like
share
matrakSsS Tarih: 12.05.2007 10:07
Allah razı olsun
cristiana Tarih: 30.03.2006 13:13
Ellerine saglik
Paylasim icin tesekkurler.
missx Tarih: 30.03.2006 13:07
hepsi birbirinden özlü ve güzel sözler Allah razı olsun..
gulcan57 Tarih: 30.03.2006 11:52
[COLOR=orangered]ALLAH Resulü (a.s.): "Her kim duyulsun diye bir iş yaparsa, ALLAH o kimseyi duyurur. Her kim gösteriş olsun diye bir iş yaparsa, ALLAH da onun içyüzünü ortaya koyar buyurdu."
Pedaliza Tarih: 29.03.2006 16:57
çok teşekkürler
leotombak Tarih: 29.03.2006 15:47
Allah razı olsun goksahan kardeşim. Hepsi birbirinden güzel sözler. Şu ana kadar okuduklarımdan seçtiklerim:
1- "Affetmek, zaferin zekâtıdır." Hz. Muhammed
4- "Sevgin nefrete dönüşmesin, sana ancak yük olur. A.F.Y
48- "Nereye gittiğini bilen kişiye yol vermek için dünya bir yana çekilir."David Starr Jordan
56- "Alim, ilim ve amelin yeri cennettedir. Alim, ilmi ile amel etmezse, ilim ve amel cennette, alim ise cehennemde olur." Hz. Muhammed
61- "Çileyi bilerek çekmek daha faziletlidir. İbadeti bilerek yapma da...." A.F.Y
63- "Oyun bitince, şah da piyon da aynı kutuya konur" İtalyan Atasözü
126- "Ey can, önce farenin şerrini defet sonra buğday biriktirmeye çalış, çabala." Mevlâna
154- "Dilin salavat getiriyor durmadan, ama, Mustafa nın temizliğinden ne haber?. Mevlâna
197- "Ne Sal iledir, ne mal iledir, beyim ululuk kemal iledir." Esat Muhlis Paşa
207- "Haklı olduğunuza inanıyorsanız, sakin olmayı başarabilirsiniz." Bud Holiday
216- "Kerem, dünyayı ona muhtac olana vermen ve kendisine muhtac olduğun Allah a yönelmendir.." Ebu Hafs
254- "Ayakkabılarım olmadığı için üzülürdüm, ta ki sokakta ayakları olmayan adamı görene kadar" Balzac
295- "Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen cevizin hepsini kabuk zanneder." Gazâli
***Dikkatimi çeken bir söz var. Ne kastedildiğini açıklarsan sevinirim kardeşim. Selametle.
15- "Ahmak konumuna düşmemek için yorum yapmayın." A.F.Y

Allah emeğini boşa çıkarmasın.
gulcan57 Tarih: 29.03.2006 13:12
:125:

tebrikler kardes...

sen yakinda imkansizi da basarirsin, sana güveniyorum...

böyle de güzel olmus
goksahan Tarih: 29.03.2006 12:32
arkadaşlar bu konu buraya nasıl taşındı allah aşkına biri ban birşey söylesin
goksahan Tarih: 29.03.2006 07:22
401- "Bismillah de; sağ elinle ve önünden ye."
Hz. Muhammed
402- "Bir kimse ile bir mirası bölüşmeden, o kimseyi tanıdığını iddia etme."
Johann Kaspar Lavater
403- "Tüm insanlar orijinal olarak doğar birçoğu kopya olarak ölür."
Atasözü
404- "Derin olduğunu bilen kimse kolay anlaşılır olmaya çalışır, kalabalıkta derin görünmekten hoşlanan kimse ise anlaşılmaz olmaya çalışır. Kalabalık dibini göremediği herşeyi derin sanır çünki."
Nietsche
405- "Kişisel sevgi her ne kadar has ve yoğun olsa da mutlaka bağlayıcıdır; özgür sevgi ise herşeyi kapsayan sevgidir.
Maharaj
406- "Kazayı ancak dua çevirir.
Hz. Muhammed
407- "İyilerle dost ol, kötülerden emin olursun."
Hz. Osman
408- "İnsan odur ki, başkasının incitişiyle incinmesin.. Ve insan odur ki, incitilmeye müstahak olanı incitmesin...
Mevlâna
409- "Şüphesiz ki İbrahim, Mekke'yi haram kılmış, orayı dokunulmaz yapmıştır. Ben de Medine'yi haram kıldım."
Hz. Muhammed
410- "Ehlullâh ile halk arasındaki fark, bir toz tanesi ile, Everest Dağı arasındaki fark gibidir."
A.F.Y
411- "Tanrıyı dışarda yukarda düşünenler, ruhun da bedene dışarıdan, yukarıdaki tanrının yanından geldiğini düşündüler!.
'Allah' ı bilenler ise, ruhun beynin özü ve hakikatı olan Hak' tan geldiğini müşahade ettiler.."
Ahmed Hulûsi
412- "Beni güçsüz olanlarınızın yanında arayınız, çünkü siz güçsüzleriniz sayesinde zafere kavuşturulup rızıklandırılıyorsunuz."
Hz. Muhammed
413- "Kendi düşen bir adamı bırak, düşsün. Bir başkası tarafından itilmişse onu tut."
Machiavelli
414- "Allah bir kulu sevdi mi ona dünya işlerini kapar, ahiret işlerini açar."
Hz. Muhammed
415-"Acı, bir saati on saat yapar."
William Shakespeare
416- "Seni övdükleri sürece kendi yolundan gittiğini sanma sakın; başkasının yolunda gidiyorsun.
Nietsche
417- "Düşmanının bilmesini istemediğin şeyi dostuna söyleme."
Schopenhauer
418- "Dininde muhlis ol ki amelin azı sana yeter."
Hz. Muhammed
419- "Göğün gürlediğini duyarsanız tesbih getirin, tekbir getirmeyin."
Hz. Muhammed
420- "Hoşlandığın şeyler seni cennete ulaştırmaz."
A.F.Y
421- "Herkes ateşini buradan götürür. Öteki dünyada ateş, nar olmaz."
Karacaoğlan
422- "Azim ve sebat insanların en büyük yardımcısıdır."
Hz. Ali
423- "Bal her ağıza tatlılık verir."
Mevlâna
424- "Ağzım balık yesin ama ayağım suya değmesin isteriz."
İngiliz Atasözü
425- "Bazı şeyleri basite almanın, gerçeği örtmekten farkı yoktur."
A.F.Y
426- "Eğer hakkıyla Allah'ı tanımış olsaydınız, mutlaka su üzerinde yürürdünüz ve dağlar size geçit verirdi."
Hz. Muhammed
427- "Okumak bir insanı doldurur, insanlarla konuşmaya hazırlar. Yazmak ise olgunlaştırır."
Francis Bacon
428- "Bismillahirrahmanirrahim, diyenlerden başkası, dünyadan çok susamış olarak çıkar."
Hz. Muhammed
429- "İnsanlardan hiçbirşey beklemeyen mutludur. Çünkü o, hiçbir zaman hayal kırıklığına uğramayacaktır."
Alexander Pope
430- "İslam garip olarak zuhur etti, ileride yine başladığı gibi garip olarak zuhur edecek, ne mutlu o gariblere."
Hz. Muhammed
431- "Kaybettiklerin seni kaybetmemeli."
A.F.Y
432- "Hazine eziyet çekene gözükür."
Mevlâna
433- "Çocuklarınızı, kendi bulunduğunuz zamandan başka zaman için hazırlayınız, onları yaşayacakları zamana göre bilgilendiriniz."
Hz. Ali
434- "İdrakta, idraksizlik, idraksizlikte idrak vardır."
A.F.Y
435- "İnsanlar arasına girip de onların eziyetlerine sabreden mü'min, insanlar arasına girmeyip onların eziyetlerine sabretmeyenden daha güçlü kuvvetlidir."
Hz. Muhammed
436- "Çünki bildim mü'minin kalbinde bir Allah var.
Nice izzet etmedin ol beyte kim, Allah var.
Her ne var ise Âdem'de var.
Âdemde ara Hakkı sen,
Olma iblis-i şaki Âdem'de sırrullah var."
Seyyid Nesimi
437- "Ehl-i dünya dünyada.
Ehl-i ukbâ ukbâda,
Her biri bir sevdâda,
Bana Allahım gerek."
Lâedri
438- "Fizyolojik beraberliğin, ruhsal beraberlik ile ilgisi yoktur.
A.F.Y
439- "Alimin zellesinden korkun; onun hatasından ötürü edeceği tevbeyi bekleyin."
Hz. Muhammed
440- "Sen kendini küçücük et-kemik sanırsın. Oysa sende alem-i ekber gizlidir."
Hz. Ali
441- "Akıllı insanın ağzı kalbinde, akılsız insanın kalbi ağzındadır."
Hz. Süleyman
442- "Eğer Âdemoğlunun iki vadi dolusu altını olsa idi, mutlaka bir üçüncüsünü isterdi. Ademoğlunun karnını sadece toprak doldurur."
Hz. Muhammed
443- "Allah bir kulu sevince, onu denemeye tabi tutar. Kul sabrederse onu seçkin kılar, şükrederse (onu) temize çıkarır (ıstıfaya tabi tutar)."
Hz. Muhammed
444- "Her bildiğini söyleme, ama her söylediğini mutlaka bil."
A. Claudius
445- "Her gülün dikeni vardır ama her dikenin gülü yoktur."
Mevlâna
446- "İsrafilin sağında Cebrail, solunda Mikâil vardır."
Hz. Muhammed
447- "Kişi, kendini beğenerek "helâk oldu bu insanlar!" derse en helâk olanı kendi olur.
Hz. Muhammed
448- "İnsanlardan iki kişi dahi kalsa kureyşin hakkı devam edecektir.
Hz. Muhammed
449- "Uyku belleği korumanın en iyi yoludur."
A.F.Y
450- "Kadir gecesi, Cebrail emrinde yetmiş bin melek, dört bayrak olduğu halde Mekkeye iner. Birinci bayrağı Harem-i Şerife diker. İkinci bayrağı Mescid-i Nebeviye diker. Üçüncü bayrağı Kudüse diker. Dördüncü bayrak da elinde olduğu halde yeryüzünde dolaşır. Uyanık bulduğu kimselere selam verir; sırtını kanadıyla sıvazlar. Kanadıyla sıvazladığı her kimsenin bütün günahları affolur."
Hz. Muhammed
451- "Ben, Musanın zahirinin hocasıyım."
Hızır (a.s.)
452- "Düşünmeyen ve arınmayan insan, Hadisleri ve Kur an ı değerlendiremez."
A.F.Y
453- "Ben müminlere kendi nefislerinden daha alâyım. Kim borçlu ölürse, onun borcunu ödemek bana aittir. Mal bırakırsa, varislerinin olur."
Hz. Muhammed
454- "Elmas, nasıl yontulmadan kusursuz olmazsa, insan da acı çekmeden olgunlaşamaz."
Conficius
455- "Bir şey, taklid olarak değil, yaşamak için yapılmalıdır."
A.F.Y
456- "Dilin düşüncenden önce hareket etmesin."
Chilon
457- "Eğer ağaca tırmanmak istiyorsanız, yıldızlara çıkmaya niyet ediniz ki başarabilesiniz."
Conficius
458- "Peygamberlerin sayısı: Yüzyirmidörtbindir. Bunlardan resul olanlar üçyüzonbeştir.
Hz. Muhammed
459- "Bu ilim, tevil yapan cahillerin, tahrif eden azgınların, iptalci müfterilerin, düşman olan her neslin elinden muhafaza olunacaktır."
Hz. Muhammed
460- "İftira, gıybet tevil edilmez."
A.F.Y
461- "Her insan içinde yaşadığı çağın yaratığıdır. İçlerinden pek azı kendilerini zamanlarındaki düşüncelerin üstüne yükseltebilirler."
Voltaire
462- "Kıyamet gününde Ademoğullarından, dağlar gibi sevapları bulunan kavimler huzura çıkarılacaklar. Cennete yaklaşıp tam girecekleri sırada kendilerine: 'Onda sizin hiç bir nasibiniz yoktur!' diye seslenilecek."
Hz. Muhammed
463- "Gözü yemde olan balık yakasını oltadan kurtaramaz."
Atasözü
464- "Boş bir kafa şeytanın çalışma odasıdır."
S.Smiles
465- "El-Hamdu lillah, şükrün başıdır."
Hz. Muhammed
466- "Her hissediş, her duyuş sevgi değildir. Onu, gerçek kimliği ile karşınıza çıktığında anlamış olursunuz."
A.F.Y
467- "Bütün ülkeler Allah'ın ülkeleri, kullarda Allah'ın kullarıdır. Öyle ise neresi daha iyi işine geliyorsa orada otur."
Hz. Muhammed
468- "Kişi (sevdiğinin) dostunun dini üzerinedir. O halde her biriniz baksın ki, kimle dostluk yapıyor."
Hz. Muhammed
469- "Bir şeyi anlamak o şeyi bağışlamak demektir."
Buda
470- "Herşeyin bir yolu vardır; cennetin yolu da ilimdir."
Hz. Muhammed
471- "İnsana birşeyler verebilen, bazı şeyleri alıp götüren konuşma sohbettir."
A.F.Y
472- "Senden sana sığınırım."
Hz. Muhammed
473- "Bilgiden kanatlar tak, cennete uçmak için."
Shakespeare
474- "Başkalarının kusurlarından bahsetmek istediğin vakit, kendi kusurlarını hatırla. O zaman başkalarının kusurlarlarıyla alakadar olmaya hakkın olmadığını anlarsın."
Hz. Muhammed
475- "Sonradan özür dilemeyi gerektiren şeyleri yapmaktan kaçınınız."
Hz. Muhammed
476- "Herşeyi kendinin başardığını sananlar küçülür."
Abraham Lincoln
477- "Muhakkak ki Allah; yardımı, ihtiyaca göre, sabrı da musibete göre verir."
Hz. Muhammed
478- "Ben arıyım diyorsun ama, balın varmı?"
Pir Sultan Abdal
479- "Emanete sadakat rızkı, hıyanet de fakirliği celp eder."
Hz. Muhammed
480- "Ne kadar zengin olsan, ancak yiyebildiğin kadar yersin..."
Mevlâna
481- "Bir anlık kızgınlığı önlersen, yüz günlük kederden kurtulursun."
Çin atasözü
482- "Kendi veya başkasının yetimini koruyan bir kimse ile ben, cennette şöyle yanyana bulunacağız."
Hz. Muhammed
483- "Denizi testiye doldursan, alabildiği kadar su alır. Gerisi kalır..."
Mevlâna
484- "Düşüncelerinizden nefret ediyorum fakat o düşünceleri savunma hakkını size kazandırmak için ölmeye hazırım."
Voltaire
485- "Birgün birisiyle dost olduğunuzda, yarın onun bir düşman olabileceğini unutmayın."
Hz. Muhammed
486- "Büyük balık dipte yüzer."
İngiliz atasözü
487- "Sebat başarının en büyük garantisidir."
S.Smiles
488- "El mevt-ü Hakkın..." (ölüm haktır)
Hz. Muhammed
489- "İşleyen demir ışıldar"
Atasözü
490- "Kişi doğduğu yerden başka bir yerde ölürse, doğduğu yerden izinin kesildiği yere kadar, kendisi için cennette ölçü konulur."
Hz. Muhammed
491- "Bir Nebi gördüm, yanında çok az ümmet vardı. Bir Nebi gördüm yanında 2-3 kişi vardı. Bir Nebi gördüm yanında hiçkimse yoktu. Büyük bir topluluk gördüm işte bunlar benim ümmetim dedim. Hayır o senin değil Musa'nın ümmeti dediler. Ufka bak dediler baktım, alabildiğine dolu idi, diğer ufka bak dediler ora da dolu idi. İşte bunlar senin ümmetindir. İçlerinden 70 bin kişi sorgusuz hesapsız cennete gidecektir dediler, sahabeden biri; "Ya Resûlullah 70 binin içinde ben varmıyım?" diye sordu... Resûlullah evet dedi, ikinci bir sahabi; "Ya Resûlullah ben de varmıyım diye sordu, hayır o seni geçti (ikinci soran için).
Hz. Muhammed
492- "Kırılma, eğilmeyi bil."
A.F.Y
493- "Allah Resûlunu ilk kez gören, onu görür görmez heybetten titrer, onunla bir süre beraber olan ona aşık olur."
Hz. Ali
494- "Sakin ol ben kral değilim; ben kureyş kabilesinden, kurutulmuş et yiyen bir kadının çocuğuyum."
Hz. Muhammed
495- "Çalışmak en hayırlı sermayedir."
Hz. Ömer
496- "Yükselen her şey düşer."
Sallut
497- "Dünü bugüne taşıyan, dünün yükünü taşır."
A.F.Y
498- "Haşir gününde en şiddetli azaba, Nebi veya Resûl giyisisini kuşanıpda, zalim-kudurganların fiillerini işleyenler çarptırılacaktır."
Hz. Muhammed
499- "Büyük felaketler, büyük insanların yetiştiği okuldur."
Napolyon
500- "Kardeşim, ancak fikirdir varlığın,
Gerisi et ve kemiktir bir yığın."
Mevlâna