[DAILYMOTION]Rapor Parasi - Rapor Parasi Ögrenme - Rapor parasi sorgulama - SSK Rapor parasi - SSK rapor parasi sorgulama - SSK Rapor Parasi Ögrenme[/DAILYMOTION]
Genel bilgi : Kanunla, iş kazası ve meslek hastalığı hallerinde geçici iş göremezlik ödeneği alabilmek için hiç bir koşul öngörülmemektedir.

506 sayılı Kanunda, hastalık sigortasından geçici iş göremezlik ödeneği alınabilmesi için gerekli olan 120 gün prim ödeme şartı aranırken bu Kanunla 90 güne indirilmiştir. Ayrıca mevcut uygulamada SSK’da olduğu şekilde geçici iş göremezlik ödeneğinin;

Yatarak tedavilerde günlük kazancın yarısı,

Ayaktan tedavilerde ise üçte ikisi,

oranında verilmesi yönündeki düzenleme korunmuştur.
İşvereniniz iyiniyetle çalışmadığınız döneme ilişkin ücretinizi, (normalde ne alıyorsanız) size ödüyor, bu işveren açısından bir zorunluluk değildir.

Kaldı ki; 506 sayılı Kanun'un 88 ve 89. maddeleri gereği;

Ödenek ve gelirlere esas tutulacak günlük kazanç:

Madde 88 - İş kazalariyle meslek hastalıkları, hastalık ve analık hallerinde verilecek ödenek ve gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç , iş kazasının veya doğumun olduğu, yahut meslek hastalığı veya hastalık dolayısıyla iş göremezliğin başladığı tarihten önceki üç takvim ayı içinde, bu kanunun uygulandığı bir veya birkaç işde 77 nci maddenin (a) ve (b) fıkralarına göre elde edilen ve sigorta primi hesabına esas tutulan kazançlar toplamının 90 da biridir.

Geçici iş göremezlik ödeneğinin hesaplanması:

Madde 89 - İş kazası, meslek hastalığı veya hastalık halinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği, sigortalının sağlık tesislerine yatırılmak yahut bakımı Kurumca sağlanarak kaplıca veya içmelere gönderilmek yoluyla tedavi ettirildiği takdirde, 78 ve 88 inci maddeler gereğince hesaplanacak günlük kazancının yarısı, ayakta tedavi ettirildiğinde ise üçte ikisidir.

Görüldüğü gibi alacağınız rapor parası, aynı döneme ilişkin çalışma karşılığınızdan daha düşük olacaktır. Aradaki farkı da işverenin karşılama zorunluluğu yoktur.

SSK‘nın İşgöremezlik Ödeme Sistemini görüntülemek için, SSK Sağlık Ödemeleri Sistemi sayfasına bağlanın daha sonra var olan kullanıcı ve parolanız ile yazarak giriş yapmanız gerektedir.
SSK İşgöremezlik Ödemesini Görme Sorgulama ekkranında, Tc Kimlik numaranızı veya Sicil numarasınızı girerek Sorgula butonuna tıklayıp SSK İşgöremezlik Ödemenizi görebilirsiniz.

Sorgulama İçin Tıklayın

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 4732
favori
like
share