dini nikah nasıl bozulur - imam nikahı nasıl düşer - imam nikahı nasıl bozulur - dini nikah nasıl düşer - dini nikah nasil bozulur - dini nikah hangi hallerde bozulur - nikah hangi hallerde düşer - imam nikahının bozulduğu haller - imam nikahi nasil bozulur
Soru: Bir arkadaşım geldi yanıma,bu arkadaşım nişanlı ve bu süre içinde dini nikahlarını yapmışlar,vede nişanlısıyla kavga etmişler oda ona 3 kez boş ol demiş , daha sonra çekip gitmiş, 1-2 saat sonra özür dilemiş ayrılmayalım falan,kızda nikahımız bozuldu olamayız demiş , daha sonra beyfendi araştırmış vede bundan bişey olmaz nikahımız bozulmaz demiş, velhasıl bunlar 1 ay önce evlendiler ;lakin arkadaşımın içinde şüphe kalmış gerçekten nikahları bozulurmu bozulmazmı, yada kefareten yapmaları gereken bişey varmı, bu konu hakkında bilgisi olan arkadaşlar lütfen bilgi verirmisiniz?

Cevap: Boşamanın bir öfke sonucu olması boşamanın tabiatına aykırı birşey değildirki bağlayıcı bir sonucu olsun.bu konuda vehbe zuhaylide:ebu davud ve ibni macede geçen "iğlak halinde talak olmaz" hadisinden hareketle iğlak halindekinin talakı geçersiz denilmiştir.iğlak ise cinnetten veya aşırı sinirden veya aşırı üzüntüden dolayı idrak kasıt ve şuur kapısını kapatan herşeye iğlak denilir.ancak tercüme edenin notu olarak yine aynı kitapta bu müellifin kendi görüşüdür.kızgınlık hali objektif değildir.cumhur ve hanefilere göre bu nevi talak caizdir. denilmiştir......

Öfkeli Haldeyken Boşama Geçerli midir?

Alimler boşamanın muteber olması için bir takım şartlar ileri sürmüşlerdir. Bu şartların bir kısmı da boşayan kişiyle alakalıdır. Buna göre akıl hastası veya bunamış kimsenin yahut ergin olmayan çocuğun boşaması geçerli değildir. Çünkü boşama, akabinde bir takım hakların yok olmasını ve bazı mali mükellefiyetlerin üstlenilmesini getireceği için, bu yükün altına girecek kişinin de aklen ve ruhen belli bir olgunluğa ulaşmış yani tam bir ehliyet sahibi kişi olması gerekmektedir. Nitekim Allah Rasûlü (s.a.s): “Mâtuh, mükreh ve mecnunun talakı hariç bütün talaklar caizdir.” (Tirmizî, Talâk, 15) ve “Küçük çocuğun ve akıl hastasının dışında her boşama caizdir” (Zeylaî, Nasbu’r-raye, 3/ 221) buyurmuşlardır.

Bu hadiste geçen ‘mâtuh’ terimini ele alan ulema, burada kastedilenin akıl zayıflığı olduğuna dikkat çekerek, çocuğu da buna dâhil etmişlerdir. Hadis-i şerifte talakı muteber olamayan kişilerden biri olarak da mükreh (zorlanan) geçmektedir. Hanefiler dışında kalan üç mezhep mükrehin talakını geçersiz sayarken, Hanefi fakihleri, zorlanan kimsenin hanımını boşamaya her ne kadar rızası bulunmasa da, iradesi mevcut olduğundan, yani bir tercih hakkının mahfuz olduğundan yola çıkarak, bunun boşamasının muteber olduğuna hükmetmişlerdir. Efendimiz (s.a.s) başka bir hadislerinde de: "Mâtuh ve mükrehinki hariç bütün talaklar mûteberdir" buyurmuşlar ve ilave etmişlerdir: "Bilmez misin, kalem üç kişiden kaldırılmıştır: İfâkat buluncaya (iyileşinceye, ayılıncaya) kadar mecnundan, idrak edinceye kadar çocuktan, uyanıncaya kadar uyuyandan." (Buhârî, Talâk, 11)

Yukarıda da görüldüğü gibi özellikle Hanefi fıkıh kitaplarında, öfkeli halde yapılan boşamanın geçerli olacağının üzerinde durulmuş ve boşaması geçerli olmayan kişiler sayılırken buna yer verilmemiştir. Bazı fukaha buna gerekçe olarak, boşamaların zaten genellikle öfke halinde yapıldığının, kişinin güle oynaya hanımını boşamayacağının üzerinde durmuşlar ve hatta boşamaya da delalet edebilecek kinayeli lafızlar öfkeli halde kullanıldığında, bununla kazaen boşamanın gerçekleşeceğini söylemişlerdir. Çünkü normal haldeyken kinayeli lafızla boşamanın vuku bulması için kişinin niyetine bakılır.

Fakat bununla birlikte bazı fukaha, Efendimiz’in, “Öfke (veya zorlanma) hâlinde ne boşama olabilir ne de (köle veya cariyeyi) âzâd etmek." (İbn Mace, Talak, 16) hadisinden yola çıkarak ve bir de, düşünme ve akletme melekelerinden yoksun bırakacak derecede bir öfke halinin vuku bulması halinde bu kişinin de bir manada çocuk veya matuh gibi olacağı ve dolayısıyla boşamasının da geçerli olmayacağı hükmüne varmışlardır.

Hanbelî fukahasından biri olan İbn Kayyim el-Cevziyye öfke halini üçe ayırmış ve buna göre hükmün değişeceğini ifade etmiştir. Buna göre:

1. Aklı gideren ve sahibini, ne dediğini ve sözleriyle ne kast ettiğini bilemez hale getiren öfke. Bu çeşit öfke hâlinde verilen talakın geçerli olmadığında ittifak vardır. (Çünkü kişi böyle bir halde temyiz kudretinden yoksundur)

2. Sahibini, söylediğini bilemeyecek ve sarf ettiği sözlerin ne mânâya geldiğini anlamayacak kadar sarsmayan hafif öfkeler. Bu kısım öfkelerin talakın vukuunda engel teşkil etmediğinde de ittifak vardır.

3. Sahibinin aklını tamamen gidermemekle beraber doğru karar vermesine engel olan, geçtikten sonra sahibinin o anda yapmış olduğu hareketlerden pişmanlık duyduğu şiddetli öfkelerdir. İşte bu halde verilen talakların geçerli olup olmadığı ihtilâf konusudur. (İbnu'l-Kayyim, Zadü'1-meâd, 4/42)

Netice olarak şunu söyleyebiliriz. Ulemanın çoğunluğu kişinin öfke halinde hanımını boşamasını muteber saymıştır. Bunu geçersiz sayanlar da, gerekçe olarak sadece öfke halinin bulunmasını değil, kişinin adeta bir mecnun gibi söylediği cümlelerin farkında olmayacak kadar gazaplanmasını göstermişlerdir. Fakat yinede öfkenin şiddet derecesini ve kişiye olan etkisini ölçmek için sağlam bir kriter olmadığından, bu hususta son derece dikkatli olunmalıdır. Bundan dolayı kişi, sinirli ve öfkeli anlarında da ağzından çıkan kelimelere mukayyet olmalı ve geri dönüşü olmayan bir yola girmemelidir. Hele normalde boşamayı düşünmediği halde sırf hanımına kızdığından dolayı, ona bir ceza verme düşüncesiyle söylenilen boşama lafızları son derece yanlıştır.

Son olarak kişi böyle bir durumla karşılaştığında, eğer gerçekte hanımını boşamak istemiyor idiyse, hemen kendisi bir karar vermemeli, durumunu, içinde bulunduğu hali bir müftüye anlatarak onun vereceği hükme göre hareket etmelidir.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 12122
favori
like
share
snms Tarih: 31.10.2011 00:47
kızgınlıkla 1 defa boşol denmesinin islamdaki anlamı nedir?
yardımcı olursanız çok sevinirim=(
arhez22 Tarih: 03.03.2011 22:27
nikah

A.S Burda nikhla ilgili şeyler okudum, ama net bişi yok bu konu cok telikeli bi konu... benim arkadaşımında şöle bi olayı var?: Evlenmeden önce nikah yaptırdı ama ailesinden gizli iki şahit huzurunda hocaya sonra kız cocuktan ayrıldı ve telefonda msj yoluyla bana boş ol yaz dedi ve cocuk kıza gene msj yoluyla boş ol boş ol boş ol yazdı. şimdi bu arkadaşlar boşmu oldular tamamen ?yani burda isterseniz 13 kez boş ol dese sadece 1 talak gider deniliyo. o zaman boş ol derken rakamlamı boş ol denilmesi lazımki tam anlamıyla 3 talakta kalksın yani 1boş ol, 2boş ol, 3boş ol bu şekildemi olması lazımki 3 talakta kalsın ve tamamen boş olsunlar? ki şu konuda var aileden habersiz gizli yapılan nikah şahitler huzurunda kabul olunuyomu aile rızası önemlidir dinimizde hanifi mezsebi bu arkadaşım... ben şafi mezsebinde eile rızası olmadan nikah kabul olmaz diye biliyorum ama hanifiyiz ... soruma cvp bekliyorum inşalalh a.e.o...
makbule_ Tarih: 27.02.2011 05:33
kocam alkol ve uyustucu haplar kullanıyor ve bana kızgınlıkla ve o kullandıklarının etkısıyle sınırle benı bosadı yenı 3 defa bos ol bos ol bos ol dedı sımdı bızım nıkamız dustumu acıl cevap alabılrsem sevınırım allah razı olsun