Microsoft Word Programı Nasıl Kullanılır - Aöf Adalet Bölümü Dersleri - AöfAdalet Meslek Eğitimi Önlisans Programı - Aöf Temel Bilgi Teknolojileri - Microsoft Word Programı Hakkında BilgilerMicrosoft Word programı gelişmiş bir kelime işlemcidir. Bu programda doküman, tez, kitap hazırlamak için gerekli tüm işlevleri bulabilirsiniz. Word’de hazırlanan belgeler bilgisayara “doc” uzantısı ile kaydedilirler. Word programı aynı anda birden fazla belge ile çalışmanıza olanak sağlar.

Microsoft Word çalıştırıldığında karşımıza yukarıdaki ekran görüntüsü gelir.
Standart araç çubuğu, sık kullanılan menü komutlarını kullanmamızı sağlayacak düğmelerden oluşur.
Biçimlendirme araç çubuğu, metinleri biçimlendirirken en sık kullandığımız komutları sağlayacak düğmelerden oluşur.
Yatay ve dikey cetvel, sayfa genişliğini, içinde bulunduğumuz paragrafın sol ve sağ sınırlarını, o paragrafta geçerli olan sekmeleri ve girintileri rahatça izlememizi ve değiştirmemizi sağlar.
Yatay ve dikey kaydırma çubukları sayfaları üzerinde hareket etmemizi sağlar.
Durum çubuğu, o anda bulunulan konum, seçilen nesne, yapılan işlem vb. hakkında bilgi vermektir.

Microsoft Word‘de varsayılan sayfa yapısı olarak, A4 ebatlarındaki bir kağıdı dikey olarak kullanır. Bu kağıdın alt-üst-sağ-sol taraflarında 2,5 cm‘lik bir boşluk vardır. Bu boşluklar ve kağıt boyutları istenildiği takdirde değiştirilebilir.
Microsoft Word ile yazı yazarken dikkat edilmesi gereken birkaç husus vardır.
1. Word ile çalışırken ancak yeni bir paragrafa geçmek için enter tuşu kullanılır. Bir satır dolduğunda alt satıra geçmek için kesinlikle enter tuşunu kullanmayın. Word satırın dolduğunu kendisi anlar ve yeni bir alt satıra otamatik olarak geçer.
2. Karakter arasında birden fazla boşluk bırakmak için boşluk tuşu kullanmayın. Bunun yerine tab tuşunu kullanın.
3. Klavyeden bir tuşa bastığımızda karakter, imlecin bulunduğu yerde çıkar.
4. Belge içerisinde herhangibir yerde düzenleme yapmak için imleci istediğimiz yere getirmeliyiz. Bu işlemi yapmak için mouse’u kullanabileceğimiz gibi klavyedeki yön tuşlarını, home, end, page up ve page down tuşlarını kullanırız. Bu tuşlar ile beraber control tuşuda kullanılabilir.
5. Noktalama işaretlerinden sonra bir karakter boşluk bırakmaya dikkat edilmelidir.
6. Daha önceden yazılmış herhangi bir metinin biçimini değiştirmek için kesinlikle o metin seçilmeli ve daha sonra değiştirme işlemi yapılmalıdır.

Belgeleri Kaydetmek
Microsoft Word’de hazırladığımız belgelere ileride ulaşabilimek ve kalıcı olarak bilgisayarımızda saklamak için Dosya-Kaydet (File-Save) komutu verilir. Bu komutu ilk kez verdiğimizde karşımıza yukarıdaki pencere gelir. Kayıt Yeri (Save In) adlı kutucukla belgemizi kaydetmek istediğimiz sürücü veya klasörü seçeriz. Dosya Adı (File Name) adlı kutucuğa belgemize vermek istediğimiz ismi gireriz. Eğer istersek Kayıt Türü (File Type) adlı kutucukla belgemizin farklı bir türde kaydedilmesini sağlayabiliriz. Microsoft Word’un varsayılan seçeneği Word Belgesi’dir. Bir dosya bir kez kaydediltikden sonra yani bir belgeye bir isim atandıktan sonra tekrar kaydet komutunu verdiğimizde bu pencere tekrar karşımıza çıkmaz, bundan sonra vereceğimiz kaydet komutu ile varolan dosyanın üzerine otamatik kayıt yapılır.
Belgeler kaydedilirken eğer istenirse kayıt penceresinde bulunan Seçenekler (Options) adlı düğmeciğe tıklayarak belgeye şifre verilebilir.
Daha önceden bir isim verilerek bilgisayarımıza kaydedilmiş olan bir belgeyi yeni bir isimle kaydetmek için Dosya-Farklı Kaydet (File-Save As) komutu verilir. Belge yeni bir isimle kaydedilirken eski belge zarar görmez.

Kayıtlı Belgeleri Açmak

Daha önceden bir isim verilerek bilgisayara kaydedilmiş belgeleri açmak için yapılan bu işlem Dosya-Aç (File-Open) menüsü ile gerçekleştirilir. Bu komut verildikten sonra karşımıza gelen yukarıdaki pencerede Bak (Look In) adlı kutucukdan belgenin kayıtlı olduğu sürücü veya klasör seçilir. Bu işlemden sonra aşağıdaki listede seçili olan sürücü veya klasör içerisinde bulunan dosyaların listesi gelir. Buradan uygun olan dosya seçilerek Aç (Open) düğmeciğine basılır.
Belgeleri açmanın bir diğer yolu ise Word’de çalışılan en son 4 (dört) dosyanın adı Dosya (File) menüsünün altında gösterilir. Eğer burada istediğimiz dosya adı var ise buna tıklayarak belgeyi açabiliriz.

Yeni Bir Belge Açmak
Word’de yeni bir çalışma yapmak için yeni temiz bir sayfaya ihtiyaç duyarız. Yeni bir sayfa açmak için Dosya-Yeni (File-New) komutu verilir, gelen pencerede Boş Belge (Blank Document) seçilerek yeni bir belge açılabilir. Eğer istersek Word’de bulunan hazır şablonlardan birini seçerek isteğimize uygun bir belge açabiliriz. Bu sayede varolan hazır bir sayfa üzerinde gerekli değişiklikleri yaparak belgemizi düzenleyebiliriz.

Belgeleri Kapatmak
Bir belge ile işimiz bittiğinde o belgeyi kapatmalıyız. Word’de aktif olan belgeyi kapatmak için Dosya-Kapat (File-Close) komutunu veririz. Eğer kapatılan belge içerisinde kaydedilmemiş bir değişiklik var ise Microasoft Word bir mesaj penceresi ile bizi uyarır ve değişiklikleri kaydetmek isteyip istemediğimizi sorar. Bu soruya Evet (Yes) veya Hayır (No) yanıtı vererek belgeyi kaydederek veya kaydetmeden kapatabiliriz. Eğer İptal (Cancel) düğmesine basarsak kapatma işlemini iptal ederiz.

Birden Fazla Belge ile Çalışmak
Microsoft Word birden fazla belge ile çalışmamıza izin verir. Aynı anda birçok belge açabiliriz. İstediğimiz belge ile çalışabilmek için Pencere (Windows) menüsüne tıklarız. Bu menü açıldığında açık olan belgelerin bir listesini verir. Çalışmak istediğimiz belgeyi seçerek tıklayabiliriz.
Pencere-Yeni Pencere (Window-New Window) komutu verilerek aktif belgeye ait sanal bir pencere oluşturulabilir. Pencere-Tümünü Yerleştir (Window-Arange All) komutu verilerek de açık olan ve oluşturulan sanal pencerelerin hepsinin ekranda aynı anda görüntülenmesi sağlanabilir.

Belgeleri Yazdırmak
Microsoft Word’de hazırladığımız belgelerimizi yazıcıdan çıkartabiliriz. Bir belgeyi yazdırırken Microsoft Word bize bu işlemi daha rahat ve esnek bir şekilde yapabilmemiz için bazı seçenekler sunmuştur.

Sayfa Yapısını Ayarlamak
Dosya-Sayfa Yapısı (File-Page Setup) menüsü aracılığı ile Microsoft Word’de çalıştığımız belgenin sayfa yapısını ayarlayabiliriz. Karşımıza gelen penceredeki seçenekleri kullanarak belgemizin istediğimiz ebatlardaki bir sayfaya çıkmasını sağlayabilir, yazıcıdan çıkacak sayfanın sağ-sol, alt-üst kısımlarında ne kadar boşluk bırakılacağını, belgenin sayfaya yatay mı yoksa dikey mi çıkacağını belirleyebiliriz.
1. Kenar Boşlukları (Margins) sekmesi aracılığı ,ile kağıdın alt-üst-sağ-sol boşluklarının değiştirilmesi, cilt payının ayarlanması ve alt/üst bilgi için ayrılan boşlukların değiştirilmesi ayarlanabilir.
2. Kağıt Boyutu (Paper Size) sekmesi ile kağıdın yüksekliği ve genişliği istenildiği gibi ayarlanabilir. Ayrıca kağıdın yatay veya dikey olarak ayarlanması sağlanır. Uygula kısmında Tüm Belgeye veya Bu Noktadan İleriye seçeneklerini seçerek değişikliğin uygulanacağı alanı belirleyebiliriz.

Baskı Önizleme
Dosya-Baskı Önizleme (File-Print Preview) komutu ile hazırladığımız belgenin yazıcıdan nasıl çıkacağını görebiliriz.
Yazdır
Dosya-Yazdır (File-Print) komutu ile hazırladığımız belgeyi yazıcıdan çıkartabiliriz Gelen pencerede belgenin hangi yazıcıdan çıkacağı, kaç kopya çıkartılacağı, ve hangi sayfaların çıkartılacağı belirlenir.

Metinleri Seçili Hale Getirmek
Microsoft Word’de belge içerisinde herhangi bir metin üzerinde düzenleme yapılmak istenildiğinde veya silinmek istenildiğinde o metnin seçili hale getirilmesi gerekir. Bu işlemi yapmak için Microsoft Word bize birkaç yol sunar.
a) Mouse imlecini seçmek istediğimiz metnin başına getirerek sol düğme basılı iken mouse’u hareket ettirmek
b) Bir kelime üzerine çift tıklayarak kelime seçimi yapılabilir.
c) Klavyeden shift tuşu basılı iken yön tuşlarını kullanarak seçim işlemi yapılabilir. Yine shift tuşu basılı iken Home, End, PageUp, PageDown tuşlarını kullanmak sureti ile daha geniş seçimler yapılabilir.
d) Mouse imlecini satırın sol tarafına götürüp ok şekline dönüşmesini sağladıktan sonra bir kez tıklayarak. Bu şekilde bir satırı seçili hale getirebiliriz. Sol düğmeyi bırakmadan mouse’u aşağı yukarı hareket ettirerek birden fazla satırı seçili hale getirebiliriz.
e) Mouse imlecini satırın sol tarafına götürüp ok şekline dönüşmesini sağladıktan sonra çift tıklayarak bir paragrafı seçili hale getirebiliriz. Eğer üç kez ardı ardına tıklarsak bütün belge seçili hale gelir. Bütün belgeyi seçili hale getirmek için Düzen-Tümünü Seç (Edit-Select All) komutuda verilebilir.
NOT : Seçili olan metnin seçim işlemini iptal etmek için her hangi bir yerde tek tıklama yapılmalıdır.

Kopyalama
Belge içerisinde veya farklı bir belgede bulunan, bir metni veya bir nesneyi belge içerisinde bir yere kopyalamak için sırası ile şu adımlar izlenir;
1. İstenilen metin veya nesne seçili hale getirilir.
2. Düzen-Kopyala (Edit-Copy) komutu verilir
3. İmleç belge içerisinde istenilen yere getirilir.
4. Düzen-Yapıştır (Edit-Paste) komutu verilir.

Taşıma
Belge içerisinde veya farklı bir belgede bulunan, bir metni veya bir nesneyi belge içerisinde bir yere taşımak için sırası ile şu adımlar izlenir;
1. İstenilen metin veya nesne seçili hale getirilir.
2. Düzen-Kes (Edit-Cut) komutu verilir
3. İmleç belge içerisinde istenilen yere getirilir.
4. Düzen-Yapıştır (Edit-Paste) komutu verilir.

Hata Yapmaktan Korkmayın
Microsoft Word’un en güzel özelliklerinde bir tanesi de son yaptığınız işlemleri geri alabilmenizdir. Yanlışlıkla herhangi bir metni değiştirdiğimizde veya sildiğimizde Düzen-Geri Al (Edit-Undo) komutu kullanılarak son yaptığımız işlemleri iptal edilebiliriz.

Arama-Değiştirme Yapmak,Belge İçerisinde İstenilen Yere Gitmek
Microsoft Word’de hazırlanan belgelerde aranan herhangi bir metnin bulunması için Düzen-Bul (Edit-Find) komutu verilir. Karşımıza gelen pencerede Aranan (Find What) kutusuna aranan metin yazıldıktan sonra Sonrakini Bul (Find Next) düğmesine tıklanılır.
Eğer bulunan metnin farklı bir metin ile değiştirilmesi isteniyorsa Düzen-Değiştir (Edit-Replace) komutu verilir. Karşımıza gelen pencerede Aranan (Find What) kutusuna aranan metin yazılır ve bu metnin yerine geçmesi istenen metnide Yeni Değer (Replace With) kutucuğuna yazdıktan sonra, Sonrakini Bul (Find Next) düğmesine tıklanılır. Eğer bulunan metnin değiştirilmesi isteniyorsa Değiştir (Replace) düğmeciğine değiştirmek istemiyorsak Sonrakini Bul (Find Next) düğmesine tıklanılır. Eğer belge içerisinde bulunanların hepsinin değiştirilmesini istiyorsak Tümünü Değiştir (Replace All) düğmeciğine tıklarız.,
İstenilen bir sayfa yada saatıra hızlı bir şekilde ulaşabilmek için Düzen-Git (Edit-Goto) komutu kullanılır.

Metinleri Biçimlendirmek
Microsoft Word gibi gelişmiş kelime işlemciler bize metinleri biçimlendirme konusunda birçok seçenek sunar. Bu sayede hazırladığımız belgeler daha hoş bir görünüme sahip olurlar.
Biçim-Yazıtipi (Format-Font) komutunu vererek karşımıza gelen pencereden istediğimiz yazı tipini, biçemini, boyutunu ve rengini belirleyerek varsayılan ayarlarını değiştirebiliriz. Ayrıca bu penceredeki seçenekleri kullanarak yazıların altını çizgili yapabilir istediğimiz yazıları alt simge veya üst simge olarak belirleyebiliriz. Eğer istersek karakterler arası bırakılacak boşluk miktarı ayarlayabiliriz.

Biçim-Paragraf komutunu vererek satırlar arasında bırakılabilecek boşluk miktarlarını ayarlayabiliriz.

Biçim-Büyük Küçük Harf Eşleştir komutu aracılığı ile sayfamızda seçili olan metinleri otamatik olarak büyük harfe, küçük harfe veya cümle düzenine çevirebiliriz.
Biçim-Kenarlıklar ve Gölgelendirme (Format-Borders and Shading) komutu aracılığı ile sayfamızda bulunan herhangi bir metni çerçeve içerisine alabilir veya sayfanın etrafına çerçeve çizdirebiliriz. Karşımıza gelen pencerede Kenarlıklar (Borders) sekmesi aracılığı ile seçili olan metnin, Sayfa Kenarlığı (Page Bordres) sekmesi ile de sayfanın çerçeveleri belirlenebilir. Gölgelendirme (Shading) sekmesi kullanılarak ise çizilen çerçevenin içerisine renk ve düzen verilebilir.

Madde İmlerini kullanmak
Bazen sayfalarımıza maddeler halinde seçenekler ekleriz. Her seçeneğin başına bir rakam veya bir simge yerleştiririz. Microsoft Word’de bu işi otomatik olarak yapabilmemiz için bir seçenek vardır. Biçim Madde İmleri ve Numaralandırma ( Format-Bullets and Numbering) komutunu vererek karşımıza gelen pencereden istediğimiz madde imini seçebiliriz. Böylece sayfalarımıza ekleyeceğimiz seçenekleri otomatik olarak numaralandırabiliriz.

Gazetelerdeki Gibi Sayfalar Oluşturmak
Gazetelerde dergilerde olduğu gibi Microsoft Word’de de sayfalarımızı sütunlara ayırabiliriz. Biçim-Sütunlar (Format-Columms) komutu verilerek sayfamızı istediğimiz sayıda sütuna ayırabiliriz. Eğer istersek sütunlar arasına çizgiler koyabilir sütun genişliklerini ayarlayabiliriz. Yine bu pencerede uygula adlı kısımda sütunun tüm belgeye mi yoksa imlecin olduğu noktadan sonraya mı uygulanacağı belirlenebilir. Sayfayı sütunlara ayırdıktan sonra cetvele dikkat edersek oluşturduğumuz sütun oranında cetvelin bölündüğünü görebiliriz.
Gazetelerde, kitaplarda, dergilerde bazı paragrafların ilk harfllerini diğerlerine oranla daha büyük yazarlar. Microsoft Word’de de bu olayı gerçekleştirmek için imleci ilk harfini büyütmek istediğimiz paragrafa getiririz. Biçim-Başlangıcı Büyüt (Format-Drop Cap) komutunu veririz. Karşımıza gelen pencereden gerekli seçenekleri seçtikten sonra tamam düğmesine basarak ilk harfi büyütmüş oluruz.

Biçemleri Kullanmak
Biçemler Microsoft Word’un sunduğu kolaylıklardan biridir. Biçemler kullanılarak belge içerisindeki metinler, başlıklar otomatik olarak biçimlendirilebilir. Herhangi bir paragrafa veya başlığa biçem özelliğini atayabilmek için imlec o satıra getirilir, Biçim-Biçem (Format-Styl) komutu verilerek gelen pencereden istenilen biçem seçilir. Bu sayede o satıra, seçmiş olduğumuz biçem özelliği verilmiş olur. İleriki tarihlerde bir değişiklik yapmak istediğimizde tek tek her yerde bu değişikliği yapmak yerine Biçim-Biçem (Format-Styl) komutu verilerek gelen pencereden biçem özelliklerini değiştirdiğimizde o biçeme sahip bütün metinler değişirler.

Ekran Görünümü Değiştirmek
Microsoft Word’de Görünüm (View) menüsü kullanarak sayfanın ekran görüntüsü değiştirilebilir. Microsoft Word programında normal, sayfa düzeni ve baskı ön izleme adlı üç görüntü türü en çok kullanılan seçeneklerdir. Bu üç görüntü türünden baskı önizleme dosya menüsünde bulunur.
Normal (Normal) sayfada sadece kullanılabilir alanların görülmesini sağlar. Yani boşlukların görüntülenmediği sadece yazıların görüntülendiği alanı gösterir.
Sayfa Düzeni (Print Layout) sayfa üzerinde hem boşlukları hem de yazı yazmak için kullanılan bölgenin görüntüsünü gösterir.
Cetvel (Ruler) sayfanın ölçülendirilmesinde kullanılan yatay ve dikey cetvelleri göstermek veya gizlemek için kullanılır.
Araç Çubukları (Toolbars) menü içinde bulunan komutların yaptıkları işleri basitçe gerçekleştiren küçük simgelerdir. Araç çubukları komutu, simgeleri ve simge gruplarını kendi isteğimize göre düzenlememizi sağlar. Görünüm (View) menüsünde Araç çubukları (Toolbars) komutunu seçtiğimizde simge gruplarının ismi görüntülenir. Simge gruplarından en önemlileri Standart (Standart) ve Biçimlendirme (Formatting) gruplarıdır. Ekran da görünen bir araç çubuklarının isminin yanında işareti bulunur. Bir araç çubuğu grubunu ekrana getirmek veya ekranda gizlemek için üzerinde tek tıklama yapmak gerekir. Eğer kendi isteğimize göre özel bir araç çubuğu oluşturmak istersek Özelleştir (Customize) seçeneği işaretlenir. Ekrana gelen diyalog kutusunda gerekli işlemler yapılarak özel bir simge grubu oluşturulabir.
Yakınlaştır (Zoom) Microsoft Word sayfaları normalde %100 oranında görüntülenir. Bu oranı %10 ile %500 arasında değiştirmek için Yakınlaştır (Zoom) komutu kullanılır.

Üst Bilgi ve Alt Bilgi Eklemek
Microsoft Word’e sayfaların altında ve üstünde yer almasını istediğimiz sabit bilgiler eklemek için Görünüm-Üstbilgi ve Altbilgi (View-Header and Footer) komutu verilir. Bu işlem yapıldığında sayfada gerekli olan Üstbilgi (Header) bölümü açılır ve ekrana Üstbilgi ve Altbilgi (Header And Footer) için kullanılan araç çubukları gelir. Gerekli üst bilgi yazıldıktan sonra Altbilgi (Footer) bölümüne geçilir. Buraya da gerekli alt bilgi yazıldıktan sonra sayfanın normal bölümünde tek tıklama yapılarak yapılan değişiklik aktif hale getirilir. Üst bilgi ve alt bilgi sayfada mat bir renkde görülür. Yazıcıdan çıkarken ise normal renklerinde görülür.

Sayfaları Numaralandırmak
Microsoft Word‘de hazırlanan belgelerdeki sayfalara otamatik sayfa numaraları ekletmek için Ekle-Sayfa-Sayfa Numaraları (Insert-Page Numbers) komutu verilir. Ekrana gelen pencerede Konum (Position) ve Hizalama (Alignment) seçenekleri kullanılarak sayfa numaralarının, sayfanın neresinde çıkacağı belirlenir. Biçim (Format) butonu ile sayfaya eklenecek numaranın biçimi belirlenir.

Simge Eklemek
Microsoft Word‘de hazırladığımız belgelere bazen klavye ile çıkartamayacağımız karakterler eklemek isteriz. Böyle bir durumda imleci uygun yere getirdikten sonra Ekle-Simge (Insert-Symbol) komutunu vereriz. Gelen pencereden istenilen simgeler seçilerek sayfamıza ekleyebiliriz. Bu simgeleri Biçim-Yazıtipi (Format-Font) komutunu kullanarak büyütebilir veya renklendirebiliriz.

Tarih Saat Eklemek
Microsoft Word sayfalarımıza otomatik olarak güncelleşen tarih veya saat eklememizi sağlar. Bu sayede belgeyi her açışımızda tarih veya saat güncel görülür. Bu şekilde tarih veya saat eklemek için Ekle-Tarih ve Saaat (Insert-Date and Time) komutu verilir.

Dipnot Eklemek
Microsoft Word kitaplarda olduğu sayfa sonlarına istenilen metinler dipnotlar yani açıklama satırları eklememize izin verir. Bunu yapabilmek için imlecimizi dipnot eklemek istediğimiz kelimenin sonuna getirir ve Ekle-Dipnot (İnsert-Footnote) komutunu veririz. Ekrana gelen pencerede Tamam düğmesine tıklandıktan sonra sayfanın altında dipnot bölümü oluşur. Buraya istenilen bilgi yazıldıktan sonra normal çalışmaya devam edilir.


Şekillerle Çalışmak
Microsoft Word‘de sayfalarımıza resimler, şekiller veya wordart adı verilen özel yazılar ekleyebiliriz. Bunu yapabilmek içim Ekle-Resim (Insert-Picture) menüsünden faydalanırız. Bu menü açıldığında karşımıza birkaç seçenek gelir.
Sayfalara eklenen nesneleri düzenlemek, taşımak, boyutlarını değiştirmek veya silmek için ilk etapda nesneyi aktif hale getirmeliyiz. Bir nesneyi aktif hale getirmek için üzerine bir kez tıklamamız yeterlidir. Nesneyi aktif hale getirdikten sonra “delete” tuşuna basark nesneyi silebiliriz.

Resim Eklemek
Ekle-Resim-Küçük Resim (Insert-Picture-Clipart) komutunu verdiğimizde karşımıza Microsoft Clip Galery penceresi gelir bu pencereden istenilen resim seçildikten sonra Insert düğmesine basılır ve sayfada imlecimizin bulunduğu yere seçtiğimiz şekil çıkar. Sayafaya eklenen resim üzerine sağ tıklayıp gelen menüden Resmi Biçimlendir komutunu vererek resim üzerinde düzenlemeler yapabiliriz.

Otamatik Şekil Eklemek
Ekle – Resim - Otomatik Şekil (İnsert – Picture - Autoshapes) komutunu verdiğimizde ekrana Otomatik Şekil araç çubuğu gelir. İstenilen şekil seçildikten sonra mouse imleci + işaretine dönüşür ve sayfada şekli istediğimiz yere yerleştirebiliriz. Böylece sayfamıza otomatik şekilleri eklemiş oluruz. Eklenen otomatik şekilleri biçimlendirmek rengini değiştirmek, gölge vermek için Çizim (Draw) araç çubuğundan faydalanabiliriz.


WordArt Eklemek
Ekle-Resim-Wordart(Insert-Picture-Wordart) komutunu verdiğimizde karşımıza Wordart Galeri penceresi gelir. Bu pencereden istenilen Wordart seçilerek Tamam düğmesine tıklanır. Bir sonraki ekrana istenilen metin yazılır ve yine Tamam düğmesine tıklanır. Bu şekilde sayfamıza Wordart eklenmiş olur. Wordart‘ları düzenlemek için WordArt araç çubuğundan faydalanılır.

Grafik Eklemek
Ekle-Resim-Grafik(Insert-Picture-Graphic) komutunu verdiğimizde karşımıza içerisinde veriler bulunan bir Excel sayfası gelir. Bu sayfaya oluşturmak istediğimiz grafiğe ait verileri girdikten sonra sayfada boş bir alana tıklayarak grafiği etkin hale getirebiliriz. Sayfada bulunan grafik nesnesine çift tıkladıktan sonra Menü çubuğuna Grafik (Chart) ve Veri (Data) adında iki menü ilave edilir. Bu menüler kullanılarak grafikle ilgili düzenlemeler yapılabilir.


Tabblolarla Çalışmak
Microsoft Word’de tıpkı Microsoft Excel’de olduğu gibi tablolar oluşturulabilir. Bir Microsoft Word sayfasında tablo oluşturabilmek için imleci uygun yere getirdikten sonra Tablo-Tablo Ekle (Table-İnsert Table) komutu verilir. Bu komut verildikten sonra gelen pencerede istenilen sütun ve satır sayıları girilir ve Tamam düğmesine basılır. Bu sayede imlecin bulunduğu yere bir tablo eklemiş oluruz. Tablo üzerinde ileriye doğru hareket edebilmek için klavyeden Tab tuşu kullanılır. Bir önceki hücreye dönmek için veya geriye doğru gitmek Shift ve Tab tuşlarına aynı anda basılır. Eğer istenirse mouse ile istenilen hücreye tıklanılarak o hücre seçili hale getirilebilir.

Hücreleri Seçmek
Bir tabloda hücreleri biçimlendirmek, silmek eklemek için öncelikle hücrelerin seçili hale getirilmesi gerekir. Hücreleri seçmek için şu yöntemler kullanılabilir;
1. Klavyeden shift tuşu basılı iken yön tuşlarını kullanarak veya mouse ile herhangi bir hücrenin üzerine tıklayıp mouse’u hareket ettirerek hücre seçimi yapılabilir.
2. Mouse satırın sağ tarafına getirilip bir ok şekline dönüştüğünde tek tıklama ile veya herhangi bir hücrenin üzerinde iken Tablo-Satır Seç komutu verilerek hücrenin bulunduğu satır seçili hale getirilebilir.
3. Mouse sütunun üst tarafına getirilip siyah bir ok şekline dönüştüğünde tek tıklama yaparak veya herhangi bir hücrenin üzerinde iken Tablo-Sütun Seç komutu verilerek hücrenin bulunduğu sütun seçili hale getirilebilir.

Tabloları Biçimlendirmek
Biçimlendirmek istenilen hücreler seçildikten sonra Biçim-Yazıtipi komutu verilerek istenilen yazı tipi ve rengi seçilebilir. Hücrelerin desen rengini belirlemek için ise Biçim-Kenarlıklar ve Gölgelendirme komutu verilir gelen pencereden Gölgelendirme sekmesi kullanılır.
Tablo-Otamatik Tablo Biçemi komutunu kullanarak karşımıza gelen pencereden daha önceden hazırlanmış tablo şablonlarından birini seçerek de tabloyu biçimlendirebiliriz.
Tablo-Hücre Yüksekliği ve Genişliği komutunu kullanarak hücrelerin genişlikleri ve yükseklikleri ayarlanabilir.

Satır veya Sütun Ekleme
Bir tabloya yeni bir satır veya sütun eklemek için önce satır veya sütun seçilmeli ardından Tablo-Sütun Ekle veya Tablo-Satır Ekle komutu verilmelidir.

Satır veya Sütun Silme
Bir tablodan bir satır veya sütun silmek için önce satır veya sütun seçilmeli ardından Tablo-Sütun Sil veya Tablo-Satır Sil komutu verilmelidir.alıntı

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1193
favori
like
share